ليتانى استدعاهاى پرشور(22) 

27/2/2022

 

پس از قرائت رسولى و انجیل و موعظه، کلیسا نیاز به دعا برای همه آن مسیحیان ارتدوکس وارسته که کلام خدا را می پذیرند، که دستورات انجیل را حفظ می کنند و تلاش می کنند تا از گام های مسیح در زندگی روزمره خود پیروی کنند، احساس می کند. شماس طبق معمول مؤمنان را به دعا دعوت می کند و آنها با خداوندا رحم فرما پاسخ می دهند. كاهن با صدای آهسته در مقابل ميز مقدس دعا می کند و از خدا می خواهد که او را با وجدان پاک برای ادای رازهاى مقدس بپذیرد. كاهن همچنین موظف است برای هم ایمانان خود دعا کند تا بدون گناه و محکومیت در رازهاى مقدس شركت كنند و ملکوت آسمان ​​را به ارث ببرند.

 

ما از این واقعيت شگفت زده ايم که اولین دعای مورد خطاب شماس این است: بياييد همه با تمام وجود و با تمام ذهن خود بگوییم، بياييد همه بگوییم. کلیسا یک بار دیگر ما را به توجه دعوت می کند. او ما را دعوت می کند که با تمام وجود و با کمک تمام قدرت روحانى خود به خداوند روى آوريم تا نه تنها از او بخواهیم که نیازهای خودمان را برآورده کند، بلکه نیازهای برادرانمان را نیز برآورده کند تا او به ما رحمت غنى خود را عطا فرمايد.

 

برای همه اینها ما با گرمی و ایمان دعا می کنیم، نه به صورت سطحی یا رسمی، همانطور که ممکن است در هنگام بی توجهی رخ دهد. در زندگی خداوند مواقعی وجود داشت زمانهايى که کسی از او کمک خواست و خداوند فوراً درخواست او را نپذیرفت، بلكه ابتدا در صدد برآمد که ایمان او را احیا کند، مانند مورد پدر ناراضی که پسرش تحت تسخیر روح شیطانی بود. (مرقس 9: 14-27 را ببینید). در ابتدا پدر برای شفای فرزند به شاگردان خداوند روی آورد، زیرا خداوند در آن زمان در کوه تابور بود. شاگردان نتوانستند کودک را شفا دهند، ظاهراً به دلیل ایمان ضعیف پدر نیز بود. البته پدر می‌خواست فرزندش شفا یابد و به رسولان التماس می‌کرد، اما در نهایت باور نمی‌کرد که چنین چیزی محقق شود. وقتی خداوند برگشت، پدر به خود عیسی روی آورد. از سخنانی که به خداوند خطاب می كند، حالت ایمان پدر آشکار می شود: اگر می توانی، بر ما رحم کن و ما را مدد فرما. پاسخ این مشکل در سخن عیسی به پدر آشکار می شود: "اگر می توانی ایمان آورى، همه چیز برای کسی که ایمان می آورد ممکن است" (مرقس 9 :23). با اعتراف پدر: "خداوندا، ایمان مى آورم، بی ایمانی مرا امداد فرما" (9: 24) معجزه ای رخ داد و کودک از نفوذ دیو شفا یافت.

 

بنابراین، وقتی چیزی را در دعای خود می‌خواهیم و دریافت نمی‌کنیم، این تصور نادرست را به وجود نیاوریم که خدا ما را نمی‌شنود (چنان که برخی می‌گویند) بلکه صادقانه وجدان خود را بررسی کنیم، آيا واقعاً معتقدیم که خدا قدرت دارد تا خواسته ما را برآورده کند. گذشته از همه اينها، يعقوب برادر خداوند گفت: "شما درخواست می كنيد، و دریافت نمی کنید، زيرا شما بد درخواست می کنید" (یعقوب 4: 3).

 

به این دلایل، کلیسا قبل از همه دعاهای دیگر جماعت را تشويق می کند: " بياييد همه با تمام وجود و با تمام ذهن خود بگوییم، بياييد همه بگوییم".

شماس به همراه مؤمنان تقاضای قبولی دعای ايشان و رحمت خدای مهربان بر ما را دارد. ما می دانیم که در برابر او گناهکار هستیم و نمی توانیم ادعایی داشته باشیم، اما از عشق و رحمت عظیمی که از قربانی روی صلیب حاصل شده است، نیرو می گیریم، و بنابراین جرأت می کنیم فیض او را درخواست کنیم.

بعد از توصيه کلی، شماس به دعا ادامه می دهد:

برای اسقف اعظم منطقه کلیسایی؛ كاهنان؛ شماسها و برای همه کسانی که خدمت خود را در کلیساهای مقدس ارائه می دهند.

برای سلامتی، آمرزش، صلح و نجات کسانی که در کلیسا یا صومعه و کل منطقه کلیسایی زندگی می کنند.

به ويژه کسانی که معابد و صومعه‌ها را می‌سازند و به نگهداری آنها رسیدگی می‌کنند، نام برده می‌شوند؛ ما همچنین مدیون سرود نويسان، راهبه‌ها و همه کسانی هستیم که از عملکرد روان کلیسا مراقبت می‌کنند و همه کسانی که به هر نحوی به خیر عمومی کلیساها کمک می‌کنند.

به این دلایل، ما وظیفه داریم برای همه موارد فوق دعا کنیم، زیرا آنها عمدتاً وظيفه عملکرد صحیح کلیساهای ما را بر عهده دارند.

در این سلسله دعاهای گسترده، دعایی به نفع بنیانگذاران کلیسا و همه پدران و برادران ما که در خداوند آرمیده اند، خوانده می شود. قديس يوحناى زرين دهان می گوید: "رسولان مقدس در طول ليتورگى الهی بدون دلیل جدی دعاها را به نفع مؤمنان عزيمت كرده تعیین نکردند. آنها می دانستند که ارواح متوفی از دعای اعضاى زنده كليسا بهره روحانى و سود زیادی می بردند. آنها مردمی هستند و كاهنان ايشان در حالى كه دستانشان را با آنها در مقام دعا در هنگام ليتورگى الهی بلند كرده اند تا برای روح ها دعا کنند و چگونه می شود که خدای مهربان به آنها رحم نکند! اين اعتقاد رايج کلیسای ارتدوكس است که بیشترین آرامش را برای متوفیان از طریق دعاهایی که در طول عشای ربانی برای آنها خوانده می شود، به ارمغان می آورد." به همین دلیل است که ما مراسم یادبود معروف را در ترکیب با ليتورگى الهی انجام می دهیم. اجازه دهید در اینجا اضافه کنیم که دعای مؤمنان زنده برای مردگان نشان می دهد که بین کلیسای مبارز زمینی و کلیسای پیروز در آسمان ​​پیوند نزدیک و جدایی ناپذیر و پایداری وجود دارد. همانطور که پولس رسول به اختصار می نویسد: "اگر زندگى مى كنيم برای خداوند زندگی می کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس چه زنده باشیم و چه بمیریم از آن خداوند هستیم" (رومیان 14: 8). آمین

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه