قرائت هاى مقدس (20) 

13/2/2022

بخش اول ليتورگى الهی به نام ليتورگى کلام در شنیدن کلام خدا به اوج خود می رسد. البته می دانیم که خداوند خود مستقیماً با مردم صحبت می کرد، اما او شاگردانش را نیز به شهرها و روستاهای اطراف فرستاد تا آنچه را که به آنها آموخته بود موعظه کنند. به همین ترتیب، در ليتورگى الهی، ابتدا خواننده قطعه ای از قرائت هاى رسولان عهد جدید را می خواند و سپس شماس یا كاهن بخشی از چهار انجیل مقدس را قرائت می كند. در این لحظه خود مسیح از طریق قرائت انجیل مقدس با ما صحبت می کند. بنابراین ما باید با دقت به او گوش دهیم و نه فقط به او گوش دهيم، بلکه سعی کنیم کلمات مسیح را در قلب خود نگه داریم و خود را با آنها مطابقت دهيم. کلیسا تلاش مى كند تا به فرزندان خود کمک کند تا ذهن خود را از سایر مسائل مربوط به آن پاک کنند و با دقت به کلام خدا که به زودی خوانده می شود گوش فرا دهند. قبل از قرائت رسولى، شماس به جماعت فریاد می زند: "بیایید هشيار باشیم". و سپس، توصیه دوم براى توجه و هشيارى: "حکمت"! او دوباره تکرار می کند "بیایید هشيار باشیم". توصیه‌های مشابه و حتی شدیدتر قبل از قرائت انجیل مقدس به مومنان خطاب می‌شود: "حکمت. به پا خيزيم. بياييد انجیل مقدس را بشنویم. صلح و آرامش با شما باد". علاوه بر این، كاهن قبل از قرائت انجیل مقدس دعای ویژه ای را بیان می کند که در آن از خداوند نيكخواه می خواهیم که نور پاك و درخشان شناخت الهى خود را به ما عطا کند تا چشمان روحانی ما باز شود و ذهن ما قادر به درک معنای آن باشد، و نیز این که احترام عمیق به احكام خود را در دلهایمان پديد آورد تا بر تمام هواهای نفسانی غلبه کنیم و در فكر و عمل به آنچه نزد خداوندمان پسنديده است بیندیشیم و انجام دهیم.

 

پدران مقدس، ما را ترغیب می کنند که در مسیر معرفت خدا فکر کنیم و آنچه را که مورد رضایت و خشنودى خداوند است انجام دهیم. با ابزارى که فیض الهی فراهم کرده است، ما مى توانيم برای غلبه بر امیال نفسانی گناه آلود تلاش کنیم. قديس يوحناى زرين دهان می نویسد: "اميال نفسانی مانند آتش است، آتشی خاموش ناپذیر و بی وقفه، مانند سگی خشمگین و سر سخت است که اگر هزار بار آن را دور کنی، هزار بار به تو نزدیک می شود و نمی رود." (ص 50: 677).

 

در این مبارزه بی وقفه ما به عنوان یک سلاح، ترس از خدا را داریم. اين ما را به پاکی ذهن و قلب، به معرفت و رفاقت با خدا می رساند. پس از مبارزه با امیال و لذات نفسانی و زیر پا گذاشتن آنها، می توان به زندگی روحانى پرداخت. در این شیوه پاک زندگی، ما می توانیم با فروتنی به خداوند بشر دوست نزدیک شویم.

در این شرایط، بذر انجیل به مزرعه حاصلخيز روح مؤمن می‌افتد، و همانطور که خداوند در مَثَل برزگر گفته است، با شنیدن انجیل، صد برابر ثمرات بیشتری به بار می‌آورد (لوقا 8:8 را ببینید).

 

پس از قرائت رسولى، لذتی که مكاشفه کلام خدا در طول قرائت های مقدس برای مؤمنان به ارمغان می آورد، با سرود هللوياه به معنای حمد خدا آشکار می شود.

در حالی که هللوياه به آرامی خوانده می شود، با آیات مشخص شده از مزامیر، شماس محراب مقدس و کلیسا را ​​از درب هاى سلطنتی بخور می دهد. بنابراین ما براى پذيرش خداوند و گوش دادن به او آماده می شویم، یعنی پس از بخور دادن و احاطه شدن با رايحه روحانی. تبرك بخور عود نیز هدف آن را آشکار می کند: ای مسیح خدای ما، ما براى تو بخور می دهیم، برای بوی خوش عطر روحانی، که بر آسمانی ترین محراب خود می پذیری، و فیض روح القدس خود را بر ما نازل کن.

 

شماس پس از دریافت انجیل مقدس و برکت گرفتن توسط كاهن، در حالی که شمع های روشن پيش روى او حمل می شود به آمبون (جايگاه مخصوص قرائت انجيل مقدس) بالا می رود. كاهن از درهای سلطنتی فریاد می زند: "حکمت. به پا خيزيم. بياييد انجیل مقدس را بشنویم. صلح و آرامش با شما باد". و مردم پاسخ می دهند: "و با روح شما".

 

تشویق به ایستادن و گوش دادن به خداوند که از طریق انجیل مقدس با ما صحبت می کند به این معنی است که برای درک کلام خدا ذهن باید از آنچه که لفظى است رها شود. بیایید در این زمان تمام تلاش های لفظى خود را کنار بگذاریم و احساس کنیم که مسیح در برابر ما آمده است تا در مورد مسائل بسیار مهمتر از مسائلی که هر روز ما را آزار می دهد با ما صحبت کند. مسیح جلال آسمان ​​را رها کرد و به زمین آمد نه برای گفتن کلمات معمولی، بلکه حقایقی که سعادت ما در زمین و آسمان به آنها بستگی دارد. بیایید از روياپردازى بيهوده دور شویم، و به هر كلمه اى که از دهان پرفیض خداوندمان بیرون می آید، که حتی دشمنان او را شگفت زده می کند، با دقت گوش فرا دهیم. خداوند از ما می‌خواهد که نه با تنبلی، بلکه با دقت، غیرت، و پر از احترام به او گوش دهیم و آنچه را که او از ما می‌خواهد انجام دهیم.

قرائت انجیل مقدس با آوازى قدرتمند و آهنگین مهر شده است: "جلال بر تو خداوند، جلال بر تو".

 

در این مرحله من می خواهم یک شفاف سازی کنم. برای قرن‌ها، کلیسا قرائت‌ها، بخش‌های منفردى را که روزانه در کلیساهای ما در طول سال خوانده می‌شود، از میان چهار انجیل، یعنی متی، مرقس، لوقا و یوحنا انتخاب کرده است. قرائت ها گاهى بر اساس جشن هاى منقول تعیین شده است. همه این قسمت ها که قرائت می شوند به ترتيبى كه در اناجیل ثبت شده است خوانده می شود. اما مدت یک سال برای خواندن کل محتوای چهار انجیل کافی نیست. در مورد كتب رسولان هم همینطور است. بنابراین، ممكن است آنچه که یک مسیحی از عهد جدید می داند همان چیزی باشد که در کلیسا شنیده است. برای کسب دانش شخصی کامل از کتاب مقدس، باید به مطالعه کتاب مقدس علاقه شخصی داشت. این کار را می توان به صورت زیر انجام داد: یک ترجمه معتبر و مورد تایید کلیسا از عهد جدید را بدست آورید و هر روز را با مطالعه دقیق فصلی از عهد جدید شروع کنید. از این رو ايماندار مى تواند هر روز نیرو و روشنایی فراوانی را به مبارزه روحانى روزانه خود جلب نمايد.

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه