سرود مقدس (30)


 

(1.5.2022)

امروز ما در مورد مرکزی ترین، مقدس ترین و اسرارآمیزترین بخش ليتورگى الهی صحبت خواهیم کرد که در طی آن راز ايوكريست الهى (عشای مقدس ربانی) انجام می شود. مسیح خود را به عنوان قربانی برای نجات ما تقدیم می کند و هدایایی که ما در ميز مقدس تقدیم کردیم به بدن و خون مقدس مسیح تبدیل می شود. این بخش از ليتورگى الهی آنافورا نام دارد.

می توان گفت آنافورا یک دعای بزرگ واحد است که برگزار كننده از ابتدا تا انتها آن را به طور معمول به پایان نمی رساند، بلکه سرودهایی در میان آن درج می شود، مانند: قدوس، قدوس، قدوس، يهوه صبايوت. پس از این ها، برگزار كننده جملات بنیادی راز بگیريد و بخوريد... را می خواند و سپس هدایا، نان و شراب را تقديس می کند. دعای آنافورا با بزرگداشت موقر قديسين و "به ویژه برای مقدس ترین، پاک ترين... مریم باکره..." به پایان می رسد. اکنون، بیایید همه اینها را با جزئیات بیشتر بررسی کنیم.

پس از پاسخ مردم: اين شايسته و درست است، برگزاركننده با دستان برافراشته از خداوند تشکر می‌کند و شروع به خواندن دعای آنافورا می‌کند. همانطور که خداوند در شام آخر دعاى خود را با شکرگزاری آغاز کرد، دعای آنافورا نیز با شکرگزاری و ستایش آغاز می شود. برگزاركننده به نیابت از همه مؤمنان این دعا را می گويد:

شایسته و درست است که در هر مکانی از فرمانروایی تو، برای تو بسراییم، تو را متبارک بخوانیم، تو را بستاییم، تو را سپاس گوییم و بپرستیم؛ زیرا تو خدای وصف‌ناپذیر، در فراسوی ادراک، نادیدنی، خارج از درک هستی که تا ابد وجود داری و همیشه همان هستی؛ تو و پسر یگانۀ تو و روح‌القدس تو. تو ما را از هیچ به وجود آوردی، و وقتی افتادیم، بار دیگر ما را برخیزانیدی. تو از انجام هیچ کاری باز نایستادی تا آن هنگام که ما را به آسمان هدایت فرمودی و ملکوت آتی خود را به ما ارزانی داشتی. برای همۀ اینها، تو را، و پسر یگانۀ تو را، و روح‌القدس تو را سپاس می‌گوییم؛ برای همۀ اموری که می‌دانیم و نمی‌دانیم، برای برکات دیدنی و نادیدنی که به ما عطا شده. همچنین، تو را برای این آیین نیایش سپاس می‌گوییم که مورد پسند تو قرار گرفت که از دستهای ما بپذیری، گرچه هزاران فرشتۀ اعظم و دهها هزار فرشته، کروبیان و سرافیم، با شش بال، چشمان بسیار که با بالهای خود به اوج‌ها پرواز می‌کنند، تو را احاطه کرده‌اند.

و سپس ندا می دهد: سرود پیروزی را بسراییم و اعلام کرده، فریاد سر دهیم و بگوییم.

 

خداوند می توانست دستور دهد که عشای مقدس ربانی توسط لشكر پاک و مقدس آسمانی از فرشتگان مقدس برگزار شود. با این حال از ما انسانها می خواهد که این کار متعالی را انجام دهیم و قربانى دستان حقیر و گناهکار ما را تصدیق می کند و با كمال فروتنی و محبت بسیار ما را گرامی می دارد.

در آن لحظات مقدس آنافورا، خداوند حتی فرشتگان مقدس خود را برای با هم خدمت كردن و شفاعت از جانب كاهن و جماعت می فرستد. گذشته از همه اينها، خداوند با قربانی خود فرشتگان و انسان ها را در یک گله متحد کرد. به همین دلیل، پس از بخش اول دعای آنافورا و بيان "سرود پیروزى..." توسط كاهن، گروه كر بلافاصله سرود فرشته اى را می خوانند: "قدوس، قدوس، قدوس، خداوند صبايوت، آسمان ​​و زمین آكنده از جلال تو هستند.... این سرود فرشته اى، شنیده شده توسط اشعیای نبی، با سرود مردم تکمیل می شود، که با آن کودکان از ورود عیسی به اورشلیم استقبال کردند: "هوشيعانا در اعلی عليين متبارك است او که به نام خداوند می آید" (یوحنا 12 :13).

پس از این سرود، برگزاركننده با دعای آنافورا ادامه می‌دهد:

ای ارباب رحیم، به‌همراه این قدرت‌های متبارک، ما نیز اعلام کرده، می‌گوییم: تو قدوس و قدوس‌ترین هستی، تو و پسر یگانه‌ات و روح‌القدس تو. تو قدوس و قدوس‌ترین هستی، و جلال تو برترین است. تو جهان خود را آنقدر دوست داشتی که پسر یگانۀ خود را دادی تا هر که به او ایمان بیاورد، هلاک نگردد، بلکه حیات جاودان يابد.

همانطور که می بینیم، برگزاركننده با این دعا، صدای خود را با صدای فرشتگان پیوند مى دهد و قدوسیت و عشق غیر قابل تصور خداوند نسبت به انسان را تجلیل مى كند. او اکنون در ادامه دعا به سنت راز عشای مقدس ربانی اشاره می کند که در شام آخر توسط خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش و به کلیسا منتقل شد:

او آمد و طرح الاهی نجات را برای ما تحقق بخشید. در شبی که به او خیانت شد، یا به بیانی بهتر، وقتی خود را برای حیات جهان تسلیم نمود، نان را در دستان مقدس، پاک و بی‌عیب خود گرفت، شکر نمود، آن را برکت داد، تقدیس نمود، پاره کرد، و به شاگردان و رسولان مقدس خود داد و فرمود: "بگیرید و بخورید؛ این است بدن من که برای شما، به منظور بخشایش گناهان پاره می‌شود."

مردم با آمین پاسخ می دهند. و برگزاركننده ادامه می دهد:

به همین شکل، پس از شام، جام را گرفت و بركت داد و شراب موجود در آن را به خون خود تبدیل کرد و فرمود: "همۀ شما از این بنوشید؛ این خون من است در عهد نوین که برای شما و برای بسیاری، به منظور بخشایش گناهان ریخته می‌شود."

رسولان مقدس با چه هیبت و ترس مقدسی از خدا، بدن و خون مقدسی را که استاد الهی خودشان با دستان خود برای اولین بار به آنها تقدیم کرد، تقسیم می کردند!

بدین ترتیب، راز مقدس عشای ربانی (ايوكريست الهى) توسط خداوند ما تأسیس شد و همانطور که در موعظه بعدی خواهیم دید اين را به رسولان مقدس و جانشینان ايشان سپرد تا برای نجات ما تا پایان جهان انجام شود. آمین.

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه