موعظه دربارۀ تئوفانی مقدس (اپیفانی) خداوند (ششم ژانویه)


 

 

 

 

 

     امروز ما پیشاپیش یکی از جشن های بزرگ خداوند ما ، تئوفانی مقدس (یا اپیفانی - که به عنوان جشن نور نیز شناخته می شود) را جشن می گیریم. این جشن یکی از اصلی ترین اعیاد است که از نظر اهمیت پس از عید قیام رتبه بندی شده است و مفهوم آن عمیق است. انجیل های مقدس و آموزه های الهام گرفته از پدران مقدس می توانند در درک عمق معنایی که در این جشن یافت می شود به ما کمک کنند. همانطور که از اناجیل مقدس می دانیم ، وقتی عیسی به دنیا آمد ، افراد معدودی حتی از آنچه اتفاق افتاد آگاه بودند. حتی مردم ناصره متوجه نشده بودند مسیح که مدتها منتظر او بودند در میان آنها بود ، درست در همان روستا! این نگذشت تا اینکه خداوند ما به سی سالگی رسید ، که او برای همه آشکار شد.

 

   به دستور خدا ، قدیس یحیای پیشگام به منطقه رودخانه اردن آمد ، و به مردم اعلام كرد كه نیاز به توبه ، و اعتراف به گناهان خود را دارند، و باید تعمید یابند تا گناهان آنها بخشیده شود (نگاه کنید به لوقا 3: 2-3). افراد زیادی این فراخوان را شنیدند و آمدند که تعمید بگیرند. یک روز ، عیسی ناصری نیز آمد و توسط قدیس یحیی در رود اردن تعمید یافت (نگاه کنید به مرقس 1: 9). از آنجا که او بدون گناه بود، عیسی مانند دیگران در آب نایستاد، زیرا او هیچ چیزی برای اعتراف نداشت. همین که او بلافاصله از آب بیرون آمد ، اتفاق پر جلالی رخ داد: آسمان گشوده شد و روح القدس همانطور که او دعا می کرد بر خداوند ما مانند کبوتری نازل شد. این امر با آوازی از آسمان همراه بود كه گفت: "تو پسر حبیب من هستی، که به تو خشنودم "(لوقا 3 :22).

 

در این واقعه شگفت انگیز بود که سه شخص تثلیث مقدس خود را در عمل آشکار نمودند: صدای خدا پدر ، پسر به عنوان خدا-انسان در حال تعمید ، و روح القدس مانند کبوتری بر عیسی نازل شد تا سخن پدر را تأیید کند. سرود Apolytikion از جشن به زیبایی این رویداد را نشان می دهد:

 

خداوند، هنگامی که در اردن تعمید یافتی، ستایش تثلیث آشکار شد. زیرا صدای پدر به تو شهادت داد، تو را محبوب نامید و روح در منظر یک کبوتر، قطعیت سخن او را تأیید کرد. جلال بر تو ، مسیح خدای ما ، که جهان را ظاهر و روشن کردی.

 

در زمان غسل تعمید خداوند ، ما سه رویداد مهم و کلیدی را می بینیم:

 

- آسمان باز می شود! با نافرمانی آدم و حوا ، نه تنها دروازه بهشت ​​زمینی (عدن) بسته شد ، بلکه بهشت ​​آسمانی نیز بسته شد. آسمان روحانی ، ملکوت آسمانی خدا ، برای بشر ممنوع شد. اکنون ، با غسل تعمید و دعای خداوند ما عیسی مسیح ، آسمان ​​باز شد و یک جاده جدید به بهشت ​​را برای ما آشکار کرد.

 

- روح القدس "به شکل کبوتری" نازل می شود. این کبوتر بود که به نوح نشان داد سیل تمام شده است. به همین ترتیب ، روح القدس پیام عصر جدیدی از فیض خدا را برای بشریت به ارمغان می آورد. این همان چیزی است که ما در قرائت رساله امروز شنیدیم: "فیض خدا که برای همه مردم نجات بخش است، ظاهر شده است" (تیطس 2 :11).

 

و در نهایت؛

- صدایی ، صدای خدا ، از آسمان ​​به گوش می رسد که به رسمیت شناختن رسالت مسیحایی عیسی مسیح به طور علنی تأیید می شود. از این لحظه به بعد ، خداوند، خدا-انسان رسماً کار نجات خود را برای همه انسانها آغاز می کند.

 

   در روز جشن تئوفانی ، ما نیز از برکت ویژه ای برخوردار می شویم ، که فیض تقدیس برکت دادن عظیم آبها است. کلیسا به خاطر ایمانداران ، برکت دادن عظیم را انجام می دهد که نمایشی از تعمید عیسی است. خداوند با غسل تعمید خود در آبهای رودخانه اردن ، آب و طبیعت را به طور کلی برکت داد. "امروز طبیعت آب ها تقدیس شده است ..." این همان چیزی است که در ابتدای سرویس برکت دادن عظیم خوانده می شود.

 

    در طول سرویس برکت دادن عظیم ، کشیش برگذار کننده یا اسقف دعا می کند: باشد که با نزول روح القدس، آب نیز مقدس شود. باشد که همه کسانی که این آب مقدس را دریافت می کنند ، برکت یابند (همراه با خانه های خود) ، و با معرفت خدای حقیقی روشن شوند. و باشد که آنها از گناهان و قدرت شیطان پاک شوند و از هرگونه بیماری در امان باشند. به همین دلایل است كه مسیحیان ارتدوکس روح خود را با ایمان و سرسپردگی برای دریافت آب برکت دادن عظیم آماده می كنند. آب تئوفانی به یک برکت خاص از جانب خداوند تبدیل می شود. ما این را در واقعیت می بینیم که علیرغم اینکه کل سال این آب در کلیساهای ما باقی می ماند ، از تغییر یا فساد مصون است. هر چقدر هم که زمان بگذرد، آن زلال می ماند. این چیزی است که با آب معمولی اتفاق نمی افتد. قدیس یوحنای زرین دهان نیز در زمان خود از این معجزه یاد کرده است.

 

برادران و خواهران من ، بیایید خود را هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی آماده کنیم تا با ایمان و سرسپردگی در جشن تئوفانی (اپیفانی) شرکت کنیم. با انجام این کار، باشد که ما دریافت کنندۀ تقدیس برای روح و بدن خود باشیم.

 

باشد که نور مسیح آشکار شده مسیر زندگی ما را هدایت کند. آمین.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس