نور مسیح در مسیحیان


 
(17/01/2021)

 

 

 

 

مسیح "نور حقیقی" است (نگاه کنید به یوحنا 1: 9). کسانی که به او ایمان دارند و اعضای کلیسای مقدس واحد او هستند ، نور او را دریافت می کنند. اینگونه است که خود مسیحیان با انعکاس نور مسیح که در آنهاست، نور می شوند. آنها نمی توانند آن را برای خود نگه دارند یا پنهان کنند! خداوند گفت: "شما نور جهان هستید ..." (متی 5: 14). ماموریت مسیح برای مسیحیان این است که آنها نور او را به دیگران منتقل کنند.

 

اما اين چگونه اتفاق می افتد؟

 

- با حضور پررنگ آنها. این بدان معنی است که زندگی روشن شدۀ آنها در خلوص آنها مى تواند دیده شود. یک شخص می تواند از مسیحی ای که با چهره آرام ، نگاه پاک و گفتار ملایم خود نور مسیح را منعکس می کند ، نور دریافت کند. این را می توان در داستان زیر مشاهده کرد: سه راهب بودند که هر ساله به نزد قدیس آنتونی كبير می رفتند تا توسط وی آموزش ببینند. دو تن از راهبین سوالات مختلفی راجع به زهد و زندگی روحانی از وی می پرسیدند ، در حالی که راهب سوم در سکوت گوش می داد. در یک فرصت مناسب ، قدیس به راهب سوم گفت ، "تو این همه سال به دیدار من آمده اى ، اما هرگز حتی یک سوال از من نپرسیدی." راهب با فروتنی پاسخ داد: "پدر ، برای من کافی است که تو را ببینم." و با این حال ، او هنوز هم چیزهای زیادی آموخت. وقتی نور مسیح روح انسان را روشن می کند ، بدون زحمت افراد اطراف خود را لمس می کند.

 

- با گفتار روشنگرانه آنها. رسولان مقدس به دستور معلم خود ، انجیل مسیح را برای بسیاری از امت ها ، از انگلیس تا هند ، اعلام کردند و نور مسیح را به جهان آوردند. کار آنها تا امروز با افراد حامل نور کلیسا ، در سراسر جهان ادامه دارد. قدیسانی وجود دارند که نه تنها به دلیل غیرت بلکه به دلیل اثربخشی کار خود نیز ممتاز بوده و به عنوان "روشنگر" معرفی شده اند. قدیسانی مانند قدیس سیریل و متُدیوس ، روشنگر اسلاوها و قدیس گریگوری روشنگر ارمنستان. کلیسا سه شیخ روحانی بزرگ (قدیسین باسیل، گریگوری و یوحنای زرین دهان) را "بزرگترین چراغهای راهنمای الهی سه گانه" می نامد ، که با پرتوهای درخشان تعالیم خود ، جهان را روشن کردند (به آپولیتیکون از جشن 30 ژانویه مراجعه نماييد) .

 

مطمئناً ، همه مسیحیان از طرف خدا دعوت نشده اند تا به بلنداى این قدیسین برسند ، اما همه ما با توجه به توانایی و شرایط خود می توانیم در کار مبلغی کلیسای خود سهیم باشیم. به این ترتیب ، افراد بیشتر و بیشتری می توانند نور مسیح را دریافت کنند. بسیاری هستند که در تاریکی جدایی از خدا ، با ناامیدی و محرومیت زندگی می کردند و با تلاش مسیحیان عادی ، که این نور را در ذهن و قلب ایشان آوردند ، نجات یافتند!

 

- با اعمال درخشان. خود خداوند به ما اینگونه گفت: "بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده و پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند" (متی 5: 16). فکر نکنیم خداوند ما را به انجام کارهایی فراتر از توانایی ما سوق می دهد. او در مورد پروژه های بزرگ صحبت نمی کند، بلکه درباره کارهای نیک می گوید. درست همانطور که چراغ فروتنانه (که او قبلاً از آن صحبت کرد) خانه ای را روشن می کند، ما نیز (با دریافت نور از مسیح) با نمونه شایسته خود نوری برای افراد خانواده خود هستیم. ما با رفتارهای مسیحی خود به روشنایی فرزندان و شوهران و زنان خود کمک می کنیم. بسیاری از شوهران با رفتار مقدس همسرانشان نجات یافته اند! چه تعداد قدیسین توسط مادران مقدس تربیت شده اند؟ نیازی به توبیخ مداوم ، سرزنش ، شکایت و رفتار آزار دهنده نیست. اعمال نیکی که با محبت صادقانه انجام می شوند تأثیر درستی خواهند داشت.

 

به همین شیوه است، وقتی که ما در جوامع خود چنین تلاشی می کنیم ، با اشتیاق در هر کار خوب کلیسا و جامعه گسترده تر شرکت می کنیم. وقتی عشق به همه داشته باشیم ، نتایج مثبتی خواهیم داشت و به نمونه های زنده عدالت ، صداقت (در معاملات و حرفه هایمان) ، وفاداری ، خدمت به نیازمندان ، صبر ، مهربانی و بخشش کسانی که به ما آسیب می رسانند تبدیل می شویم. این رفتار افراد دیگر را تکان می دهد و آنها را به سمت توبه سوق می دهد. آنها درک خواهند کرد که آنچه مسیح تعلیم می دهد غیرممکن نیست ، زیرا امروزه افرادی وجود دارند که با آن زندگی می کنند. به این ترتیب ، افراد بیشتری به مسیح نجات دهنده روى خواهند آورد؛ آنها به سوی او کشیده می شوند ، تا روح خودشان نیز روشن شود و - همانطور که مسیح گفت - آنها پدر آسمانی خود را جلال می بخشند!

 

خواهران و برادران عزیزم ، باشد که ما نور مسیح را در درون خود نگه داریم و یک منبع ثابت نور باشیم. باشد که ما این نور را به اطراف خود تابانده و از طریق نمونه و سخنان درخشان ، خدا را تجلیل نماییم. آمین

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، اسقف اعظم سوتیریوس