خداوند همیشه با ماست

 

(13.6.2021)

 

خداوند ما عیسی مسیح قبل از صعود با شکوه خود به آسمان ​​، که در این روزها جشن گرفته می شود ، به شاگردان خود وعده مهمی داد: "اینک ، من همیشه تا پایان اين عصر با شما هستم" (متی 28: 20). كونتاكيون جشن نیز به این سخنان خداوند اشاره دارد: "ای مسیح ، خدای ما ... تو در جلال صعود کردی ، زمینی را با آسمانی متحد ساختى ... و به کسانی که تو را دوست دارند فریاد زدى ،" من با شما هستم و هیچ کس قادر نیست علیه شما باشد... ". چگونه ممکن است که عیسی همیشه با شاگردان باشد ، وقتی كه آنها او را دیدند که در آسمان ​​ناپدید شده وآنها را " ترک "می کند؟

 

 برای کسانی که مسیح را فقط یک انسان می دانند ، این سوالات قابل درک است. اما برای کسانی که انسانیت و الوهیت مسیح را به عنوان خدا تأیید می کنند ، واقعیت خدا-انسان چنین شک و تردیدهایی را از بین می برد. او به عنوان خدا ، "در همه جا حاضر است و همه چیز را پر می سازد" (دعای "پادشاه آسمانی") و مزمور نويس می گويد: "خدای ما که در آسمان و زمین است" (مزامیر 113). علاوه بر حضور همه جا حاضر خداوند، او به ما گفت که ارتباط خاصی بین او و کسانی که به او ایمان دارند برقرار خواهد شد: "زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، من آنجا در میان ايشان حاضرم" (متی 18: 20). بنابراین هر وقت اجتماع مومنان برای پرستش مشترک برگزار می شود ، مسیح در آن حضور دارد. او مردم را می شنود و به عنوان خداوند متعال عاشقانه به طرق مختلف به سراغ هر شخص می آید. در شام آخر، جايى است که عیسی روش نهایی براى حضور خود را ايجاد مى كند تا به طرز معجزه آسایی در میان کسانی که زندگی می کنند احساس شود يعنى راز مقدس عشاء ربانى.

 

همه ما سخنان مسیح به شاگردانش پس از تغییر نان و شراب به بدن و خون او را می دانیم: "این را به یاد من به جا آريد" (لوقا 22: 19). رسولان مقدس دقیقاً همان کار را انجام دادند، و این کار در طول زمان توسط جانشینان آنها ادامه یافته است: توسط اسقف ها و كاهنان در هر مراسم ليتورگى الهی. ما هدایای نان و شراب را که توسط مومنان با احترام تهیه شده اند به محراب مقدس مى آوريم و از روح القدس استدعاء مى كنيم تا به منظور تبدیل نان و شراب به بدن و خون مقدس مسیح فرود آيد. از آن لحظه به بعد ، خود مسیح واقعاً در میان ماست. مراسم ليتورگى الهی زنده بودن مسیح را آشکار می کند ، درست مانند زمانی که او خودش را بر شاگردانش آشکار کرد.

 

ذهن نمی تواند این واقعه و مکاشفه شگفت انگیز را کاملا درک کند! راهى که خداوند به مومنان احترام می گذارد بی اندازه است! قديس يوحناى زرين دهان ، که همچنین توسط آنچه بر روى ميز مقدس در طی مراسم ليتورگى الهی رخ می دهد ، تحت تأثیر قرار گرفته است، اظهار می دارد: زیرا وقتی می بینید که خداوند قربانى شده، و بر قربانگاه محراب گذاشته شده است، و كاهن ایستاده و بر روی قربانی دعا می کند ، و همه پرستش کنندگان با آن خون گرانبها غرق می شوند ، پس آیا می توانید فکر کنید که هنوز در میان انسان ها هستید ، و بر روی زمین ایستاده اید؟ برعکس ، آيا شما بلافاصله به آسمان ​​روى نمى آوريد، و همه فکرهای نفسانی را از روح بیرون نمی کنید ، آیا شما با روحی جدا از بدن و انديشيدن عقل ناب ، چیزهای موجود در آسمان ​​را نمی بینید؟ اوه چه حيرت انگيز است! چه شگفت انگيز است عشق خدا به انسان! او که در اعلى عليين با پدر می نشیند در آن ساعت در دسترس همه است و خودش را به کسانی می دهد که مایلند او را دريافت كنند و در آغوش بگیرند. "(کتاب سوم قديس يوحناى زرين دهان ، درباره كهانت را ببینید).

 

 حضور خدا-انسان ، خداوند ما عیسی مسیح در مراسم ليتورگى الهی (و در زندگی هر مؤمن) یک واقعیت است. حتی اگر یک مسیحی کاملاً این موضوع را درک نکند ، ايشان هنوز هم می توانند حضور زنده مسیح را از طریق ایمان و قلبی پر از عشق احساس کنند. به همین دلیل است که یک مسیحی ارتدوكس نمی تواند بدون مراسم ليتورگى الهى زندگی کند. همانطور که ما می خواهیم با مسیح باشیم ، به یاد داشته باشید که خداوند ما عیسی مسیح بيشتر تمایل دارد كه با ما باشد. عیسی این اشتياق را در دعای كهانت اعظمى خود معلوم کرد: "اى پدر، می خواهم آنانى که به من داده اى، با من باشند در جایی که من هستم" (یوحنا 17: 24)

 

 چرا منجى ما مسیح می خواهد نزدیک ما باشد؟ چون او ما را دوست دارد! بياييد دوباره از قديس يوحناى زرين دهان بشنویم ، که سخن مسیح را براى هر یک از ما روشن می سازد: "من برای شما پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، و دوست هستم. من براى اين نزدیک شما نیستم تا شما به من خدمت کنید ، بلکه برای اینکه من شما را در هر آنچه که آرزو دارید ، در هر نیازی که ممکن است پیش آید خدمت کنم. من برای شما فقیر شدم؛ من برای شما بر روى صلیب رفتم؛ من برای شما نزد پدر شفاعت می کنم؛ فقط لازم است که شما آرزو كنيد با من بمانید و من به شما خدمت خواهم كرد و به شما کمک می کنم. شما دوست من ، برادر من و وارث پادشاهی من هستید. چه چیز ديگرى از من می خواهید؟ "

 

خواهران و برادران من ، باشد كه ما آرزو داشته باشیم كه در ارتباط با مسیح زندگى كنيم، تا از حضور او در زندگی خود ، تنها با برکت های بیکران او لذت ببریم. آمین.

 

هنگامى که خداوند را در محراب مقدس مى بينيد که مصلوب شده و رستاخيز كرده است، مى بينيد که در بين انسانها زندگى مى كنيد و به آسمان ​​صعود کرده اید، و با روح پاک و ذهن پاک خود آنچه در آسمان ​​اتفاق می افتد را مشاهده می کنید. آه ، چه معجزه ای! عشق خدا چقدر عظیم است! همان عیسی مسیح ، که همزمان در آسمان با پدر ​​نشسته است ، در دستان کسی است که مراسم ليتورگى را برگزار می کند و سپس توسط او به تمام کسانی که مایل به دریافت آن هستند و با ایمان و عشق در آن مشاركت می كنند، منتقل می شود."

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه