مسیحیان ارتدوکس


 
(2021/3/21)

 

 

 

 

در مراسم لیتورگی الهی (و همچنین سایر خدمات مقدس)، نیایش مسیحیان ارتدوکس به طور مکرر ارائه می شود. این یکشنبه را یکشنبه ارتدوکسی نیز می نامند. ارتدوکس چیست و ارتدوکس بودن به چه معناست؟

 

کلیسای ما به عنوان "کلیسای ارتدوکس" شناخته می شود ، اما عنوان رسمی آن ، همانطور که در اعتقادنامه نوشته شده است ، این است: کلیسای واحد، مقدس، جامع و رسولی. کلمه "ارتدوکس" در هیچ کجا یافت نمی شود ، بنابراین این عنوان جدید از کجا آمده است؟

           

حتی پس از محکومیت بدعت های مختلف توسط هفت شورای کلیسایی جهانی، بدعت گذاران همچنان کلیسای مقدس ما را آزار دادند. بخصوص شمایل شکنان متخاصمی بودند، که تکریم شمایل ها را با پرستش شمایل ها اشتباه می گرفتند و بنابراین تصمیم گرفتند که آنها را در هر کجا پیدا کنند نابود سازند (و مسیحیانی را که به آنها احترام می گذاشتند مورد آزار و اذیت قرار دهند). این وضعیت غم انگیز در کلیسا برای یک قرن ادامه داشت ، تا اینکه ملکه متدین تئودورا از کونستانتینوپل یک جلسه ی مقدس کلیسایی را ​​در سال 843 تشکیل داد. آنها با اشاره به تصمیمات شورای هفتم کلیسای جهانی (اکومنیکال) ، به طور قطعی شمایل شکنان را محکوم کردند و در اولین یکشنبه روزه بزرگ (لِنت) در آن سال رسماً شمایل های مقدس را در کلیه کلیساها ترمیم کردند. سپس این روز یکشنبه ارتدوکسی اعلام شد. از آن زمان ، كلیسای واحد ، مقدس ، جامع و رسولی از عنوان كلیسای ارتدوکس استفاده می كند و اعضای آن مسیحیان ارتدوکس خوانده می شوند. کلمه ارتدوکسی پیچیده است ، اما معنای بنیادی آن "آموزه درست" است ، که در این مورد شخصی است که به تعالیم کلیسای مقدس ما ایمان دارد. نام "کلیسای ارتدوکس"، ما را به عنوان کلیسای واقعی مسیح ، در مقابل با به اصطلاح "کلیساهای" تفرقه انداز و بدعت گذار، بمانند پاپ لاتینی رم (که در قرن یازدهم جدا شد) و پروتستان ها (از جمله کالوین ، لوتر و زوینگلی) که در قرن شانزدهم از پاپ روم جدا شدند، متمایز می کند.

 

علیرغم خصومتی که کلیسای ارتدوکس طی قرن ها از طرف گمراهان (هتروودوکس) با آن روبرو بوده است ، کلیسا هنوز هم پایان شقاق ها را از خداوند می خواهد. دعا می کند که بدعت گذاران به ایمان واقعی برگردند و با کلیسای واحد، مقدس ، جامع و رسولی متحد شوند و مسیح را به عنوان خدا تصدیق کنند. این در کلیسای ارتدوکس است که از زمان مسیح تا به امروز آموزه های شوراهای کلیسای جهانی و سُنت های رسولی حفظ می شود.

 

اگر در نظر بگیریم که چند میلیون نفر در این محیط های هتروودوکس یا گمراهان به دنیا آمده اند و با اعتقادات بدعت آمیز رشد می کنند ، می توانیم درک کنیم که ما به عنوان مسیحیان ارتدوکس (که در خانواده های ارتدوکس متولد می شوند ، یا بعداً در زندگی توسط روح القدس به ارتدوکس و تولد دوباره با آیین مقدس تعمید و تثبیت هدایت می شوند) ، چقدر خوشبخت هستیم. و ما نباید در مورد تعداد مسیحیان ارتدوکس نگران باشیم ، زیرا این درباره اعداد نیست. همانطور که خداوند فرموده است ، "ترسان مباشید ای گله کوچک ، زیرا این خوشنودی پدر شما است که ملکوت خود را به شما عطا فرماید" (لوقا 12: 32). کلیسای ارتدوکس برای تغییر دین مردم از زور استفاده نمی کند ، بلکه دعوت خداوند را تکرار می کند: "اگر کسی خواهد متابعت من کند ..." (متی 16: 24). ارتدوکسی با کلام انجیل، عشق به همه، و مبلغی ایثارگرانه اعضای پيرو خود ، به خاطر مسیح و "همسایه" آنها، گسترش می یابد. در سالهای اولیه مسیحیت ، این نمونۀ مسیحیان بود که بت پرستان را بیشتر تحت تأثیر قرار داد. آنها دیدند که مسیحیان چقدر یکدیگر را دوست دارند و برای تعمید یافتن می آیند. جالب است بدانید که در سیده از پامفیلیا ، پس از قرنها آزار و اذیت ، آمفی تئاتر بزرگ سیده (که امروز نیز وجود دارد) به دلیل تعداد کثیری از مسیحیان برای مراسم لیتورگی الهی مورد استفاده قرار گرفت. ما چنین نمونه های شگفت انگیزی از مسیحیان ارتدوکس واقعی داریم! بیایید با داشتن محبت بین خودمان و محبت به همه، محبت و ایمان آنها را سرمشق قرار دهیم!

 

ما در پایان هر مراسم لیتورگی می سراییم: "ما نور واقعی را دیده ایم ؛ ... ایمان واقعی را یافته ایم ..." با مطالعه انجیل مقدس و کتاب های ارتدوکس ، می توانیم ایمان ارتدوکس خود را تقویت کنیم و برای پاسخ صحیح به هر کسی که از ما می پرسد به دفاع از آنچه که باور داریم، آماده باشیم (نگاه کنید به 1 پطرس 3: 15). ما با وضعیت وحشتناک بدعت گذاران و دیگر معلمان دروغین روبرو می شویم که با تحریفات انجیل ، به مسیحیان ارتدوکس نزدیک می شوند و سعی در تغییر دین آنها را دارند. متأسفانه ، عده ای هستند که گوش می دهند و در پایان کلیسا را ​​ترک می کنند تا به این گروه ها بپیوندند.

 

خواهران و برادران من ، ایمان ارتدوکس بزرگترین گنجینه ما است. میلیون ها نفر در طول قرن ها برای محافظت از این میراث بزرگ ایمان واقعی، خون خود را ریخته اند. بیایید به دقت از ایمان گرانقدر خود محافظت کنیم ، و اجازه دهیم این ایمان به همان شیوه به نسل های آینده منتقل شود.

 

ما با توصیۀ به موقع پولس رسول نتیجه گیری می کنیم: "بیدار باشید، در ایمان استوار باشید ، شجاع باشید ، قوی باشید. بگذارید جمیع کارهای شما با محبت انجام شود" (اول قرنتیان 16: 13-14). آمین

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، اسقف اعظم سوتیریوس