دعا برای ملت ها، رهبران و شهرها

 

 (2.1.2022)

در طول ليتورگى الهی، در ادامه ليتانى صلح، شماس از جماعت می خواهد که برای تمام ملت، برای حاکمان حاکم بر آن و برای نیروهایی که برای محافظت از ملت در برابر تهدیدات داخلی و خارجی بسیج شده اند دعا کنند: "برای این سرزمین، مقامات و نیروهای مسلح آن و برای هر شهر و سرزمین و برای مؤمنانی که در آنها زندگی می کنند، بياييد نزد خداوند دعا کنیم."

 

همه می دانیم که حکومت عادلانه از جانب حاكمان و نه خودخواهانه و ظالمانه برای منافع شخصی یا حزبی خودشان چقدر براى رفاه مردم اهمیت دارد. دعا برای حاكمان ملل ما نیز دستور پولس رسول است: پس اول از همه چيز سفارش می‌کنم که مناجات ها، و دعاها، شفاعت ها و شکرگزاری ها برای... همه صاحبان قدرت به جا آورده شود، تا زندگی آرام و صلح آمیزی را در کمال ديندارى و صداقت داشته باشيم. (اول تيموتائوس 2: 1-2).

 

درخواست بعدی مربوط به شهر یا روستایی است که در آن زندگی می کنیم. از آنجایی که امروزه جوامع بشری سازمان یافته اند، بدیهی است که همه ما به یکدیگر نیاز داریم. در زمان خشکسالی همه از آنچه اساساً نیاز دارند محروم می شوند. در یک بیماری همه گیر، مانند آنچه در دو سال گذشته تجربه کرده ایم، به تنهایی نجات نخواهیم یافت، بلکه همه با هم نجات خواهیم یافت. اگر در شهری مرفه زندگی کنیم، احتمالاً در آسایش زندگی خواهیم کرد. به همین دلیل است که ما چنین دعا می کنیم: "برای هر شهر و سرزمین و برای مؤمنانی که در آنها زندگی می کنند، بياييد نزد خداوند دعا کنیم".

 

همانطور که در اینجا می بینیم، ما درخواست خود را فقط به شهری که در آن زندگی می کنیم محدود نمی کنیم، بلکه برای هر شهر و هر کشوری که مردم در آن زندگی می کنند دعا می کنیم. ما به ویژه برای کسانی دعا می کنیم که با ایمان به مسیح در کشورهای متخاصم با مسیح زندگی می کنند، زیرا آنها سخت ترین آزار و شکنجه ها را توسط مخالفان متعصب خود متحمل شده اند. خداوند از همان ابتدا به شاگردان خود گفته بود: "اینک من شما را مانند گوسفندان در میان گرگها می فرستم... از مردم برحذر باشید زیرا آنها شما را به شوراها تسلیم خواهند کرد و در کنیسه های خود تازیانه خواهند زد... اما هنگامی که شما را تسلیم کردند، انديشه مكنيد که چگونه و چه بگوييد، زیرا در همان ساعت به شما عطا خواهد شد که چه بايد گفت، زیرا این شما نیستید که صحبت می کنید، بلکه روح پدرتان در شما گوينده است." (متی 10: 16-20). متأسفانه بسیاری از مسیحیان ارتدوکس حتی امروزه در نقاط مختلف جهان توسط رژیم های غیرآزاد مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. بياييد آنها را در دعاهایمان فراموش نکنیم. آنها واقعاً به اين دعاها نیاز دارند.

 

در ليتورگى الهی، دعاهای ویژه ای برای حفظ محیط زیست خوانده می شود که به دلیل طمع و منفعت طلبی نه تنها از سوی شرکت های بین المللی، بلکه از سوی دولت ها نیز در خطر است. کارشناسان با صدای بلند نسبت به عواقب فاجعه باری که اقدامات اشتباه قدرتمندان زمین در کل سیاره برای بهره برداری بی رویه از ثروت طبیعی خواهد داشت هشدار می دهند. پاتریارک ما از سال 1989، اول سپتامبر را که آغاز سال کلیسایی است ، به حفاظت از محیط زیست اختصاص داده است. در اين زمان‌ها سالانه دعاهای ویژه‌ای برای محیط‌ زيست خوانده می‌شود و کنفرانس‌های بین‌المللی توسط پاتريارك در مورد این موضوع بزرگ و حیاتی برای بقای بشریت برگزار می‌شود.

 

امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که با ایمان دعا کنیم: برای هوای مساعد، برای فراوانی میوه‌های زمین، و برای فصل هاى متعادل .... راز برجسته ای که با آن صلح مسیح به تمام خلقت باز می گردد، ليتورگى الهی است. به همین دلیل است که اکنون نیز در ليتورگى الهی، از خداوند می خواهیم که ما را از آشفتگی ویرانگر طبیعت حفظ کند، تا اعمال صلح آمیز مردم را رونق بخشد. به طوری که در طول فصل هاى بهار و تابستان، پاییز و زمستان با یکدیگر مسالمت آمیز زندگی کنند. ما برای آب و هوای مساعد که برای سلامت انسان و تولید محصولات کشاورزی مفید است دعا می کنیم. دعا می کنیم باران در زمان مناسب بیاید تا طبیعت را شاداب کند.

این دعا در واقع باعث می شود که اوقات آرامی داشته باشیم و از حملات دشمن یا آشوب بین ملت ها جلوگیری می کند تا بتوانیم در آرامش از نعمت هایی که خداوند به ما می دهد بهره مند شویم.

 

کلیسا در مراسم ليتورگى الهی، به عنوان یک مادر مهربان، اعضای کلیسا را ​​ترغیب می کند که برای کسانی که در خشکی، دریا و هوا سفر می کنند و با خطرات بسیاری روبرو هستند؛ برای بیماران بی‌شماری که هم خودشان و هم برای عزیزانشان رنج می‌برند؛ برای کسانی که از معلولیت، ظلم، بی عدالتی، بدبختی، بیکاری و بسیاری از آسیب های اجتماعی رنج می برند؛ و همچنین برای اسیران جنگی دعا کنند. اين روزها فراموش نکنیم که برای خانواده های پناهندگانی که مجبور به ترک وطن و خانه هایشان شده اند دعا کنیم تا نجات يابند.

 

ما فراخوانده شده ایم که عشق خود را به برادران خود در همه جا و همیشه و در هر مناسبتی، اما عمدتاً در ليتورگى الهی تقديم كنيم. ليتورگى الهی بالاترین کار محبت مسیح است. این دعوتی است که مسیح خطاب به مصیبت دیدگان می کند تا به او نزدیک شوند و از مشقت های اين زندگی آرامى يابند. در کلیسا برای مصیبت دیدگان تسکین، تسلی و آرامش وجود دارد: بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران، و من شما را آرامى خواهم بخشيد (متی 11: 28). چه چیزی شیرین تر از این دعوت؟

 

برادران و خواهران عزیزم، تجربه حضور مسیح به ویژه در ليتورگى الهی به ما داده می شود. هنگامی که ما با مسیح ارتباط برقرار می کنیم، همانطور که دعا می گوید، مسيح با کسانی که در سفر دريايى هستند دریانوردی می کند، با مسافرین سفر می کند و بیماران را شفا می دهد. آمین

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه