بازگشت ثانوی خداوند


 
(2021/3/7)

 

 

 

 

یکی از اصول اساسی ایمان مسیحی (همانطور که در اعتقادنامه ما آمده است) این است که خداوند روزی "در جلال برای داوری زندگان و مردگان" باز خواهد گشت. این تعالیم ریشه در کتاب مقدس دارد (مانند تمام تعالیم کلیسا)، و خود خداوند ، عیسی مسیح، از بازگشت خود صحبت کرده است. آنچه را که او فاش نکرد، زمان وقوع این امر است، بنابراین باید مراقب باشیم که "انبیای" دروغین را که هر از گاهی ظاهر می شوند تا روز بازگشت ثانوی مسیح را اعلام کنند، نادیده بگیریم. این "پیشگویی ها" فقط درگیری و آشفتگی به همراه می آورد. 

 

 پطرس رسول نیز در مورد این واقعه عالى نوشت، و اعلام كرد كه خداوند در زمانی كه كسی انتظار آن را نخواهد داشت ، خواهد آمد، مانند دزدى در شب، دنیا را به تباهی می كشد: "آسمانها به صدای عظیم زایل خواهند شد و عناصر سوخته شده، از هم خواهد پاشید؛ و زمین و کارهایی که در آن است سوزانده خواهند شد (دوم پطرس 3: 10). همانطور که در قرائت امروز انجیل می گوید، بازگشت ثانوی او مانند اولی نخواهد بود، که با فروتنی آمده است. هنگامی که خداوند باز می گردد، با تمام شکوه و جلال خود توسط ملائکه مقدس همراهی می شوداو خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند --- هرکسی که تا كنون روی زمین زندگی کرده باشد .(متی 25: 31 را ببینید)

 

ما برای کسانی که مسیح را در حالی که در دنیا زندگی می کردند خوار می شمردند ، تنها می توانیم ترس و وحشت آنها را در مواجهه با داور عادل تصور کنیم. این افراد غمگین راه نابودی را برگزیدند ، بی عدالتی ، فریب ، نفرت ، غرور ، ریا و گناهان جسمانی را در آغوش گرفتند. آنها قربانی او را برای نجات جهان نادیده گرفتند و از ارتباط با او امتناع ورزیدند. خداوند آنها را می آمرزد، اگر آنها فقط از او بخواهند (مانند دزد بر روی صلیب) ، اما آنها از توبه امتناع ورزیدند! در رد عشق و رحمت او ، سرنوشت این روح هایی که توبه نکرده اند غم انگیز است ، به ویژه هنگامی که آنها سخن داوری را می شنوند: "ای ملعونان، از من دور شوید، در آتش جاودانی که برای شیطان و فرشتگانش مهیا شده است".(متی 25: 41 )

 

سرودهای روز به وضوح وضعیت هولناک کسانی که محکوم می شوند را بیان می کند: 

 

"دفترها گشوده می شوند و کارهای همه انسانها عریان می شود؛ حجم اشکها با ساییدن دندان طنین انداز خواهد شد؛ گناهکاران بی فایده عزادار می شوند، زیرا آنها به لعنت ابدی راهی می شوند. خداوند متعال ، داوری تو عادلانه است! (دعای مغرب برای یکشنبۀ حذف گوشت ، دومین استیچرون).

 

همه اینها مطمئناً ترسناک است ، به همین دلیل بسیاری از افراد حتی از فکر کردن در این زمینه اجتناب می کنند (یا سعی می کنند خود را متقاعد سازند که چنین چیزی نخواهد بود). اما حقیقت این است که خداوند و خدای ما عیسی مسیح خود داوری آینده را به ما گفته است. آیا می خواهیم از محکومیت جلوگیری کنیم؟ راهی وجود دارد که خداوند با تأکید ویژه ای بر ما آشکار ساخت: "مطمئناً، به شما می گویم ، هر که کلام مرا بشنود و به فرستندۀ من (خدای پدر) ایمان آورد ، حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است (یوحنا 5: 23).

 

آیا ما این را درک می کنیم؟ اگر سخنان خداوند را بشنویم و تلاش کنیم بر طبق آن زندگی کنیم ، مجبور نیستیم که در بازگشت ثانوی این داوری هولناک را پشت سر بگذاریم، بلکه بلافاصله وارد بهشت ​​می شویم! فقط افرادی که توبه نکرده اند با این محاکمه مواجه می شوند. و سپس بدون هیچ تردیدی، عیسی اضافه کرد: "همه کسانی که در قبرها می باشند صدای او را خواهند شنید (در روز آمدن او) ، و کسانی که در زندگی خود اعمال نیک انجام داده اند برخیزانده می شوند تا در زندگی جدید شرکت کنند" (یوحنا 5: 27-28). آیا متوجه شدید که خداوند از محاکمه صالحان صحبت نمی کند؟ او سپس در مورد محاکمه صحبت می کند ، اما این محاکمۀ کسانی است که در گناه زندگی کرده اند و از توبه امتناع ورزیدند. خداوند آنچه را که در انتظار آنها است فاش می سازد: کسانی که اعمال بد کرده اند، برای محکومیت برخیزانده می شوند (یوحنا 5: 28).

 

خواهران و برادرانم ، من فکر می کنم که شما موافقت خواهید کرد که عاقلانه نیست که ما از جایگاه خود در برابر مسند داوری مسیح چشم پوشی کنیم و از رابطه خود با کسی که برای داوری همه مردم می آید غافل شویم. به همین دلیل است که ما هر روز در خدمات مقدس (و در مراسم لیتورگی الهی)، دعا می کنیم "برای پایانی مسیحی در زندگی مان ... و برای پاسخگویی نیکو در برابر مسند داوری مهیب مسیح".

 

بنابراین ، بیایید ما همیشه با ایمان زنده و خلوص روح ، تقدیس شده و با توبه صادقانه و خیریه ، برای بازگشت خداوند خود آماده می شویم تا در آن روز بشنویم: "بیایید، ای برکت یافتگان از پدر من، ملکوتی که از بنیان جهان برای شما آماده شده است را به میراث گیرید"(متی 25: 34). آمین

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، اسقف اعظم سوتیریوس