موعظه در یکشنبه تکریم صلیب مقدس(2020/3/22)

 

 

 

                                                              

   

امروز یکشنبه تکریم صلیب است! صلیب گرانبهای مسیح با روحیه جشن و احاطه شده با گلها، در مرکز کلیسا قرار دارد. همه ایمانداران پیش می آیند تا صلیب حیات بخش مسیح را با سرسپردگی عمیق و قدردانی برای هر آنچه که قبلاً به ما داده است ، و برای آنچه که همچنان ارائه می دهد ، تکریم کنند. اکنون در نیمه راه روزه بزرگ، در راستای مبارزات روحانی و زاهدانه ای که با آن پیش می رود، هستیم. همانطور که سیناکساریون امروز شرح می دهد، کلیسا صلیب حیات بخش را به جهت احیا نمودن و تسلی مان به ما عرضه می دارد تا ما سختی های روزه را تحمل کنیم. صلیب گرانبها مانند درختی با برگهای بسیار است که یک مسافر خسته در طى یک سفر طولانی و سخت می بیند. درست همانطور که مسافر قبل از ادامه مسیر می ایستد تا در سایه آن استراحت کند، ما نیز در "سایه" صلیب گرانبها استراحت می نماييم. در این قدرت و فیض به ما داده می شود تا بتوانیم مبارزه خود را در عرصه روحانی تا آخر عمر ادامه دهیم.

 

برکات صلیب برای مؤمنان از پيش در عهد عتیق اعلام شده است. اسرائیلی ها به طور معجزه آسایی از مصریانی که آنها را تعقیب می کردند نجات یافتند. چطور؟ با دو ضربتی که موسی با عصای خود به شکل صلیب بر آب ساخت. با اولین ضربه ، دریا منشق شد و به اسرائیلیان اجازه عبور از آن را داد. با ضربه دوم ، درست هنگامی که ارتش مصر تلاش مى کرد تا آنها را دنبال کند ، آب دوباره فرو ریخت. به این ترتیب ، بنی اسرائیل نجات یافتند ( نگاه کنید به خروج 14: 21-30). در مورد کسانی که ایمان آورده اند ، همین اتفاق می افتد. ما با قدرت صلیب گرانبها از دشمنان خود نجات می یابیم ، که می خواهند ما را به عنوان برده نگه دارند. همه ما می دانیم این دشمنان چه کسانی هستند، همانطور که هر روز با آنها روبرو می شویم. آنها هوای نفس جسم و جان ما هستند. این دشمنان مانند خودخواهی، نفرت، عصبانیت، دروغ ، حسادت، تهمت، حرص و طمع و دیگر چیزهایی که هدف همه آنها این است که بر ما غلبه کنند. فرد در برابر آنها احساس درماندگی می کند و می داند که آنها شر هستند اما قادر به جدا شدن از آنها نیست. فقط باید با ایمان به سمت صلیب مسیح برگشت ، با به یاد آوردن ریختن خون او و اینکه مسیح برای نجات ما بر روی صلیب مرد. به این ترتیب ، فرد می تواند در مبارزات روحانی قدرت و فیض دریافت کند. آنها می توانند به تعداد بیشمارى از مسیحیانی که با قدرت صلیب در برابر هوای نفس پیروز شده اند ، بپیوندند. برخی نه تنها بر هوای نفس غلبه کردند بلکه فراتر رفتند تا قدیسین کلیسا شدند. ما شمایل های ایشان را می بینیم که صلیب را که سمبل شهادت و پیروزی است، در دست دارند!

 

صلیب آرامش را به زندگی ما و شیرینی به تجربیات تلخ می بخشد. با بازگشت به عهد عتیق ، بنی اسرائیل را در بیابان می بینیم که در جستجوی آب هستند. وقتی سرانجام آن را در مکانی بنام ماره یافتند، آن تلخ بود. به فرمان خدا ، موسی تکه چوبی را در آب قرار داد و آب شیرین شد. مردم از آن نوشیدند و جان تازه یافتند. آن قطعه چوب از قبل صلیب را نشان می دهد ، که الهام بخش عشق ، بخشش ، صبر ، امید و هر فضیلتی دیگر است که آرامش را به روح ما می بخشد. این شادی مسیح را در زندگی ما به ارمغان می آورد، همانطور که در عید قیام اعلام می کنیم "... زیرا بدین وسیله شادی از طریق صلیب به همه جهان رسیده است ..." . علاوه بر این ، صلیب پادزهر سم گناه است که "مار کهن" می کوشد تا در روح ما ریخته شود. بنی اسرائیل در سفر طولانی خود با خطر مارهای سمی در ادوم روبرو شدند که آنها را نیش زد. مجدداً به فرمان خدا ، موسی یک مار برنجینی را بر روی قطعه چوبی نصب كرد. کسانی که به مار برنجین نگاه کردند از سم بهبود یافتند (به خروج 15: 22-25 و اعداد 21: 6-9 مراجعه کنید). همینطور اين اتفاق برای هر كسی خواهد بود كه ایمان داشته باشد و با ایمان به سمت صلیب بگردد، كه خداوند با خون گرانبهایش آنرا را پوشانده است ، همانطور كه ​​خود او گفت "هلاك نگردد بلكه حیات جاودانی یابد" (یوحنا 3: 14-15).

 

برکات صلیب بی شمار است ، اما برای مبارزات ما صلیب خداوند یک سلاح شکست ناپذیر در برابر شیطان است. هنگامی که دانیال خود را در احاطه شیرهای گرسنه دید، بازوهای خود را باز کرد و در بدنی به شکل یک صلیب در نماز ایستاد. شیرها به او آسیبی نرساندند. اگر ما هم ایمان داشته باشیم ، این نیز برای ماست. با قدرت صلیب ، شخص از شیطان نجات می یابد که "مانند شیری غران گردش می کند و به دنبال کسی است تا او را ببلعد" (اول پطرس 5: 8). همانطور که سرود کلیسایی می گوید: "خداوندا ، تو صلیب خود را به عنوان یک بازو در برابر شیطان به ما داده ای. زیرا او وحشت کرده و می لرزد ، و تحمل دیدن قدرت آن را ندارد (ستایش ها ، قصیده سوم ، قطعه 4).

 

برادران و خواهران من ، از آنجا که صلیب گرانبها قدرت و فیض بسیار می بخشد، بیایید با ایمان در آن استراحت کنیم ، و برای هر نیاز خود به زیر سایه آن پناه ببریم تا با نگارنده سرود بتوانیم دعا کنیم:

 

"اوه ، قابل احترام ترین صلیب! با قدرت خود، روح و بدن ما را تقدیس کن. و در برابر هر نوع آسیب ناشی از کسانی که علیه ما قرار دارند، از ما محافظت کن که به تو ای شکست ناپذیر، احترام می گذاریم. "(سرود جشن تمجیدی، قصیده اول)

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس