تمرین روحانى مسیحیان (بخش دوم)

 

(5.9.2021)

همانطور که در کتاب مقدس و سنت مقدس کلیسا تأکید شده است، تمرین روحانى که زندگی زاهدانه را تشکیل می دهد ،عنصری اساسی در زندگی مسیحیان است.

کسانی که با میل و رغبت در طول زندگی خود به تمرینات روحانى مشغول شدند به اوج قدوسیت رسیدند. راهبان و راهبه هایی که به صومعه ها یا در اسكت ها و در مكان هاى انزوا پناه می برند ، آن را با دقت خاصی تمرین می کنند. بسیاری از مراتب رهبانى ، به واسطه ممارست شان مطابق اراده خدا ، قدیس شدند.

 

با این حال ، تمرین روحانی نه تنها اشتغال راهبان ، بلکه هر مسیحی مؤمن است ، هر چند ممکن است در اشکال بيرونى آن متفاوت باشد. با توجه به این واقعيت که شرایطی که راهب در آن زندگی می کند با شرایطی که شخص روحانی یا غير روحانى خود را به عنوان عضوی از جامعه با سایر تعهدات و چالش ها می بیند بسیار متفاوت است. بعلاوه ، به عنوان مثال، براى سرپرست خانواده تقليد كردن - به دلیل تحسین عمیق - از تمرين سخت راهبان و نادیده گرفتن وظایف خود در خانواده به عنوان شوهر و پدر ، اشتباه خواهد بود.

 

روح و هدف تمرینات روحانى برای همه یکسان است. پدران مقدس کلیسای ما زمان و انرژی زیادی را برای موفقیت در زندگی زاهدانه ، مبارزه با هواهاى نفسانى، کسب فضایل و مبارزه روحانى مؤمن فدا کردند تا به تقدیس و خداگونه شدن برسند. بسیاری از آثار شگفت انگیز پدران یا در قالب کتاب ، مانند "نردبان" قديس جان سینایی ، و یا در قالب موعظات و نقل قول منتشر شده است. خواندن و آشنایی با آنها بسیار مفید است.

 

ما شرح تمرینات روحانى را به دلیل عظمت موضوع به بررسی قوای روح محدود می کنیم ، که ما باید به درستی آن را فعال کنیم تا تمرین روحانى ما موفقيت آميز باشد و به هدف خود برسد.

 

در اولین و بزرگترین فرمان خدا ، که خداوند در قوانین یهود گنجانده است ، از او چنین خواسته شده است: "خداوند ، خدای خود را با تمام دل و با تمام جان و با تمام قدرت و با تمام ذهن خود محبت نماييد." (لوقا 10: 27). قابل توجه است که فرمان فقط  بيان نمى كند "با تمام جان"، بلکه با افزودن اصطلاحاتی مانند "ذهن" ، "دل" و "قدرت"، به نوعی ساختار روحانى درونی انسان را منعکس می کند. پدران کلیسا عمیقاً بر این مفاهیم روح تأمل کردند و به ما آموختند که خالق سه قدرت را در جان يا همان روح انسان ایجاد کرده است:

1) ذهن منطقی. ذهن منطقی جايگاه عقل و دانش است و از طریق آن ما خدا و اراده او را می شناسیم.

2) ذهن مشتاق یا اراده ، که در قلب مستقر است و عشق و غیرت را اساس خود قرار داده است ، و بنابراین خالق را می جوید.

و 3) ذهن آرزومند ، که محل خواسته ها و اشتیاق است. خواستار ارتباط با خدا است.

 

 

با این حال ، با سقوط نخستين انسانها ، روح بیمار شد و در نتیجه ذهن غرق در جاه طلبی و غرور شد ، قلب دچار طمع ، حسد و نفرت شد، و گرفتار خواسته های شیطانی و اعمال ناپاک شد.

 

به همین دلیل است که مسیحیان مؤمن باید به تمرینات روحانى شدید و روشمند بپردازند ، که شرط ضرورى برای فيض روح القدس به جهت شفا و نجات است. بنابراین ذهن به دنبال آگاهی از خدای واقعی است ، تا اراده او را عمیق تر بشناسد و سعی کند مطابق آن زندگی کند. وقتی انسان بفهمد عشق خدا چقدر عظيم است ، پس هر کاری که انجام می دهد ، هر چقدر هم كه تمرین می کند ، هر قدر هم که در این زندگی در راه خدا فداکاری کند ، او احساس خواهد کرد که همه اینها در مقایسه با آنچه خداوند برای ما رنج كشيده است، كمترين است. و بنابراین ممارست با شادی ، بدون هیچ گونه ناراحتی یا اندوه انجام می شود.

 

اما باید تأکید کنیم که زندگی زاهدانه به خودی خود نجات نمی دهد ، هرچقدر هم که تمرینات روحانى یا كارهاى برجسته بزرگى انجام دهیم ، شفای روح در نهایت کار روح القدس است که به منظور دستیابی به این هدف ، به همکاری انسانی ما (هم افزایی) نیاز است. به همین دلیل است که تمرینات روحانى باید با فروتنى ، توبه و اعتراف و همچنین مشارکت در آيين مقدس کلیسا ترکیب شود. ما البته باید مراقب باشیم ، تا زندگی زاهدانه ما تنها به شکلها یا عادتها یا صرفاً ظاهر بيرونى محدود نشود.

 

برادران و خواهران عزیز من ، برای اینکه روح انسان سالم باشد ، هر سه قدرت آن ، که ما در مورد آن توضیح داده ایم ، باید هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.

اجازه دهید با جمع بندی ابزارى که به وسیله آنها سه قوه روح مطابق تعاليم پدران کلیسا شفا می یابند ، را خلاصه کنیم:

1) ذهن منطقی با ایمان استوار و تزلزل ناپذیر ، با مطالعه کتاب مقدس ، دعای بی وقفه ، اطاعت ، فروتنی و تدبیر، شفا می یابد.

2) ذهن مشتاق ، قلب ، با تسلیم تمام اراده خود به خدا و دعاى صمیمانه "بگذار اراده تو انجام شود" شفا می یابد. برای شفاى کامل ، قلب نیاز به محبت ، انفاق ، صبر در سختی ها و بیزاری از گناه و كارهاى شیطان دارد.

3) ذهن آرزومند با روزه ، اعتدال ، خرد ، هوشیاری ، ایستادن و زانو زدن در دعا و نيايش و به طور کلی با وظایفی که به خاطر خدا یا به خاطر همنوعان رنج ديده ما نیاز به تلاش دارد ، درمان می شود. بنابراین ، بیایید تمرین روحانى مان را با تمام قدرت روح خود انجام دهیم و دائماً از خداوند خود عيسى مسيح، درخواست حمایت کنیم، با این امید که روح القدس روح ما را پاک ، شفا و تقدیس خواهد كرد. آمین

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه

 

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه