موعظه در اولین یکشنبه از لوقا  

 

 

 

 

                                                         

       (لوقا 5: 1-11)

       در آنچه که لوقای انجیل نویس امروز به ما گفت، چه چیزی اول از همه باید تحسین شود؟ آیا مردم جلیل، که مشتاق شنیدن سخنان عیسی بودند؟ آنها ساحل دریاچه جنیسارت را به محض اینکه دانستند عیسی آنجاست ، پر ساختند و مشتاق دیدن و شنیدن او بودند. سخنان او برای جان ایشان شیرین بود و صلح، قدرت و روشنگری به آنان داد. آنها هرگز چنین سخنانی را قبلا نشنیده بودند! حتی دشمنان او، نگهبانانِ کاهنان اعظم عبری، پس از فرستادن به دستگیر کردن عیسی، اعتراف کردند: "هرگز کسی مثل این شخص سخن نگفته است" (یوحنا 7: 46). و به جای دستگیری عیسی، آنها مجذوب شده بودند و به او گوش می دادند! بیایید سادگی خداوند را تحسین کنیم و تصمیم بگیریم به قایق ماهیگیری شمعون (پطرس) برسیم، بنابراین شنوندگان او می توانند وی را بهتر ببینند و او با آنها صحبت کند.

 

یا اطاعت پطرس از عیسی، که به او گفته بود برای ماهیگیری در حدود زمان ظهر برود؟ یک ماهیگیر با تجربه مانند پطرس می دانست که ماهی ها در طول روز به دام نمی آیند! ماهیگیران دیگر می توانند آنها را مسخره کنند و یا بخندند وقتی که می بینند آنها در آن زمان تورهای ماهیگیری خود را می اندازند. به غیر از اینها، شب گذشته او نتوانسته بود هیچ ماهی بگیرد، پس چطور او انتظار داشته باشد که حالا بگیرد؟ اما پطرس با خوشحالی از مسیح اطاعت کرد! بیایید ما همچنان عظمت آن همه ماهی که در چنین مدت کوتاهی که در طول روز، گرفته شدند را تحسین کنیم که نه تنها قایق پطرس پر شد بلکه دیگر قایق زبدی نیز به خوبی پر شد، تا جایی که در معرض خطر غرق شدن بودند.

 

واکنش پطرس بسیار قابل توجه بود وقتی که او حجم زیاد ماهی ها را دید، بعنوان چیزی که او قبلا هرگز ندیده بود. به جای ابراز تشکر به خداوند برای چنین برکت عظیمی، به او می گوید: لطفا از قایق من خارج شوید. این چه نوع رفتار عجیبی است؟ چرا پطرس این کار را انجام می دهد؟ در سخنانش روشن می شود: "ای خداوند، از من دور شو زیرا مردی گناهکار هستم!" (آیه 8). او گناهکاری خود را حس می کرد و با فروتنی اعلام کرد که او شایستۀ افتخار بزرگ حضور خداوند در قایق ساده خود نیست. همانطور که لوقای انجیل نویس توضیح می دهد: "زیرا او- پطرس - و همه ی كسانی كه با او بودند از صید ماهی هایی كه گرفته بودند شگفت زده شدند" (آیه 9).

 

همه این ها در میان چیزهای دیگر قابل تحسین هستند، آنها چیزهای بسیار مهمی را برای زندگی ما تعلیم می دهند. پطرس و همکارانش، زمانی که به تنهایی در تمام شب تقلا می کردند، فکر میکردند که آنها ماهیگیران با تجربه ای هستند، در بهترین شرایط برای ماهیگیری تلاش میکردند و با این وجود صیدی نداشتند. اما وقتی که آنها با مسیح برای صید رفتند و از سخنان او اطاعت کردند، علیرغم همه شرایط نامساعد برای ماهیگیری، آنها بیش از آنچه که تا به حال در زندگی شان صید کرده بودند، به دست آوردند! آیا این پیامی نیز برای ما دارد؟

 

متأسفانه، مسیحیان تحت تاثیر روح مادی گرایی زمان، ارزش های روحانی و اخلاقی انجیل را نادیده می گیرند. آنها می گویند: شما نمی توانید در دنیای امروز با انجیل زنده بمانید، شما باید با دیگران به همان روشهایی که آنان عمل می کنند، رقابت کنید. آنها چه روشهایی هستند؟ ما می دانیم که این شامل دروغ، تقلب، سرقت، ربا، فریب، وعده های غیرممکن، اخاذی و بسیاری دیگر است که بشریت را به چنین شرایط وحشتناکی آورده اند! ما شاهد سقوط بسیاری از آنان هستیم! به علت سوء استفاده، دیگران به زندان می افتند، خانواده ها از هم می پاشند و در معرض حمله جامعه قرار می گیرند. آنها از مشکلات روحی رنج می برند و بدتر از آن، روحشان را از دست می دهند. پولس رسول دربارۀ آنها می نویسد: "ترس و وحشت، بر هر جان بشری که مرتکب بدی می شود" (رومیان 2: 9). آنها ممکن است در ابتدا موفق به نظر برسند و سود ببرند، اما آنان پایان بدی دارند. سخنی است که می گوید: "دروغگو و دزد تنها در سال اول شادی می کنند." اما پولس رسول در نامۀ خود به رومیان می گوید بر کسانی که نمونۀ مسیح را دنبال می کنند، و با احترام و اطاعت اراده او را بجا می آورند: "جلال، افتخار و صلح" باد(2: 10).

         

     برادران و خواهران من، بیایید همیشه در مقابل چشمان مان تصویر عیسی با پطرس و دو قایق پر از ماهی را نگاه داریم، و به یاد داشته باشیم: اگر ما مسیح را در نزدیکی خودمان داشته باشیم و مطابق با کلام او کار کنیم، ما از برکاتی بهرمند می شویم که هیچکس دیگری نمیتواند به ما بدهد.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، ساتیریوس

                                                                                 ترجمه از: خادم خدا