وسوسه های روح شریر


 

 

 

 

 

(2021/4/11)

در این زمان روزه بزرگ ، ما می توانیم یک مضمون مشترک را در سراسر خدمات مقدس (کامپلین بزرگ ، لیتورگی هدایای از پیش تقدیس شده و مراسم لیتورگی الهی) ، و همچنین دروس انجیل (از جمله امروز) مشاهده کنیم. این خواستار حفاظت خدا در برابر حملات آن شریر است. خداوند خود دعایی را برای ما به یادگار گذاشته است ("دعای خداوند") که در آن ما فراخوانده می شویم تا از پدر آسمانی خود بخواهیم "ما را از آن شریر رهایی دهد"(متی 6: 13). ما به شدت به این حمایت نیاز داریم ، زیرا قادر نیستیم به تنهایی با او مواجه شویم.

 

اما آن شرور کیست؟ در اصل نام او لوسیفر بود که به معنی "نور" می باشد. خدا او را مانند نُه مراتب دیگر ، به عنوان یک فرشته تابناک و سرآمد کل مراتب فرشتگان آفرید. متأسفانه ، از سر خودخواهی و غرور ، لوسیفر و فرشتگان تحت فرمان او در مقابل خدا قرار گرفتند و در نتیجه ، آنها از آسمان ​​سقوط کردندرابطه آنها با خدا نابود شد، آنها شیطانی شریر شدند. او به عنوان شیطان، دشمن خدا و آفرینش او (به ویژه بشریت) است. او در تنفر خود از خوشبختی بشریت، توانست با فریب بشر را از بهشت ​​براندآن شریر در اینجا متوقف نشد، بلکه او همچنان به حمله خود به قوم خدا ادامه می دهد. به همین دلیل او "از ابتدا قاتل" اعلام شد (یوحنا 8: 44) ، و نام های بسیاری دارد: آن شریر ، ابلیس و شیطان. او دائما سعی می کند مانع از ارتباط ما با خدا شود.

   

شیطان چگونه این کار را انجام می دهد؟ او ابتدا با قرار دادن وسوسه ها در ذهن شروع می کند، بنابراین فرد به گناه جلب می شود، و آنها را از خدا جدا می کند. گاهی این وسوسه ها بسیار شدید هستند. قدیس پولس رسول آنها را به عنوان "تیرهای آتشین آن شریر" توصیف می کند (افسسیان 6: 16)قدیس پطرس موارد دیگری را توصیف می کند ، جایی که شیطان "مانند یک شیر غران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد" (اول پطرس 5: 8). آن شریر همچنین می تواند کوچک و ناچیز به نظر برسد. او وسوسه را مانند مورچه ای کوچک و بی ضرر پیش پا افتاده جلوه می دهد. اما هنگامی که فرد یکبار اجازه ورود وسوسه را داد و به آن تن داد ، سپس "مورچه" تبدیل به شیری درنده می شود. آنچه زمانی "جزئی" بود ، اکنون جدی شده است ، زیرا شیطان تاکتیک ها را تغییر می دهد: "گناه تو وحشتناک است ، و خدا هرگز تو را نمی بخشد!" به این ترتیب او با ناامیدی و یأس شخص را به اعماق گناه می کشاند. به همین دلیل پدران مقدس آن شریر را آن "شیر-مورچه" می نامند.

 

شیطان بسیار حیله گر است. او مانند یک هنرمند، گناه را با رنگ های جذاب نقاشی می کند و جذابیت آن را افزایش می دهد. ترفند دیگر شیطان راهی است که او مردم را متقاعد می کند که از گناهی که قصد ارتکاب آن را دارند شرم نکنند ، زیرا "کسی آن را نخواهد دید". با این حال ، به محض ارتکاب گناه ، او اطمینان می دهد که آن در معرض دید همه قرار گرفته و فرد را در برابر جامعه تحقیر می کند. چقدر رسوایی درباره افراد مشهور شنیده ایم! روشهای تلاش او برای فریب دادن حد و مرزی ندارد ، زیرا او حتی می تواند طوری ظاهر شود که گویی از بهشت می آید. قدیس پولس می نویسد که: "شیطان خودش را به فرشته نور تبدیل می کند" (2 قرنتیان 11: 14). شیطان بی رحم است ، زیرا او همچنین جسارت داشت که خود مسیح را وسوسه کند و از خداوند می خواست كه "به زمین بیفتد و او- شیطان را پرستش كند"! (متی 4: 9).

 

شیطان سعی می کند مخفیانه عمل کند ، توسط همه دیده نشود. او به شکلی استادانه اقدامات خود را جامه ای مبدل می پوشاند ، تا مردم باور کنند که او وجود ندارد و همه آنچه در مورد او گفته می شود افسانه یا تصور است. او با این فریب مردم را مخفیانه به بیراهه می برد (نگاه کنید به 2 تسالونیکیان 2: 10). خداوند به ما هشدار داده است که "شیطان دروغگو و پدر دروغگویان است" (یوحنا 8: 44).

 

با همه اینها ، ما می توانیم به وضوح ببینیم که آن شریر بسیار خطرناک است ، زیرا او می خواهد به عنوان حاکم جهان ظاهر شود. اما باید بدانیم که شیطان تماما قدرتمند نیست و زمانی خواهد رسید که قدرت او از بین برود. هنگامی که این اتفاق می افتد ، او ، همراه با شیاطین خود ، توسط خدا برای همیشه محکوم خواهد شد (نگاه کنید به 2 پطرس 2: 3 و مکاشفه 20: 10).

پیروزی مسیح بر شیطان قبلا آغاز شده است. مسیح شیطان را در کوه وسوسه ها مغلوب ساخت (متی 4: 1-11 را ببینید). خداوند او را در هر جایی که در معرض عذاب دادن مردم قرار داشت، شکست داد، مانند مرد جوان دیو زده در درس انجیل امروز (مرقس 9: 25-27). خداوند همچنین بر شیطان بر روی صلیب پیروز شد (کولسیان 2: 15). این همان دلیلی بود که مسیح به زمین آمد: "برای این منظور پسر خدا ظاهر شد تا اعمال شیطان را باطل سازد" (اول یوحنا 3: 8).

 

 همه اینها برای ما چه معنایی دارد؟ مادامی که ما با مسیح متحد باشیم، چیزی برای ترسیدن نداریم. قدیس یوحنای زرین دهان می گوید: هنگامی که بدن و خون مقدس مسیح را دریافت می کنیم ، مانند شیرها قوی از کلیسا بیرون می آییم. ما آتش حمل می کنیم و شیطان را با ترس فراری می دهیم. "

 

در قرائت انجیل امروز ، خداوند همچنین به ما درباره دو سلاح قدرتمند دیگر علیه شیطان گفت: "دعا و روزه" (مرقس 9: 29). به همین دلیل است که باید دعا و روزه خود را در این روزهای مقدس ، با شور و حرارت در قلب هایمان ، تشدید کنیم. با این کار ، ما می توانیم در مبارزه روحانی علیه آن شریر ، که مرگ را ارائه می دهد ، قدرت کسب نماییم. آمین

 

به دلیل کمبود وقت، به خواست خدا در خطبه بعدی خود با جزئیات بیشتری به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

~متروپولیتن پیسیدیه، اسقف اعظم سوتیریوس