عارف قلب ها

 

(30/05/2021)

در دعاى هفتم خدمات مقدماتی برای عشاء مقدس ربانى ما دعا می کنیم: "تو كثرت اعمال بد مرا می دانی ، تو همچنین زخم های مرا می دانی، و کوفتگی های مرا می بینی. اما ایمان مرا نيز می دانی، و تمایل مرا می بینی ، و آه های مرا می شنوی. خدای من ، سازنده من ، رهاننده من ، هیچ چیز نمى تواند از تو بگريزد، نه حتی قطره اشكى و نه ذره اى از قطره! "

 

اين اعتقاد که خدا درون اعماق قلب هر انسان را می بیند در بسیاری از قسمت های کتاب مقدس و همچنین در پرستش ارتدوكس ما يافت مى شود:

- ارمیای نبی می گوید که فقط خدا قلب انسان را می داند (به ارمیا 17: 10 مراجعه کنید).

- مزمور نويس فریاد می زند: ای خداوند عادل که قلب و ذهن را جستجو می کنی (مزمور 7: 9).

- در شورای رسولى در اورشلیم ، قديس پطرس از خدا به عنوان عارف قلب ها صحبت می کند تا جماعت را متقاعد سازد که چگونه خداوند ، که قلب انسان ها را می داند ، نشانه ای داده بود كه بت پرستان سابق همانند بنی اسرائیلی مى توانند نجات يابند (نگاه کنید به اعمال 15: 8).

- هنگامی که رسولان و اولين مسیحیان اورشلیم برای انتخاب رسول جدیدی به جای یهودا ، که به مسیح خیانت کرد ، دیدار کردند ، آنها جلسه را با دعای زیر آغاز نمودند: "تو، ای خداوند ، که عارف قلوب همه هستى، نشان بده کدام یک از این دو نفر را برگزيده اى تا در این خدمت و رسالت شرکت کند که یهودا با تخلف از آن باز افتاده ، تا وى بتواند به جای او برود. " (اعمال 1: 24-25). 

- کلیسای ما در دعاها و سرودهای دعاهای مشترک ما ، از جمله در كامپلين بزرگ از اصطلاح "عارف قلبها" استفاده می کند: "ای تو که عارف قلبهاى ما هستى، از روح ما محافظت کن. (دعای بعد از "خداوند قدرتها ...").

 

خداوند متعال بهتر از خود ما اعماق قلب ما را می داند. هیچ چیز برای خدا مخفی باقی نمی ماند.

با این حال ، پروردگار ما این دانش را منحصراً براى خيريت ما به کار می برد ، همانطور که می توان نمونه های بسیاری از آن را مشاهده کرد ، به ویژه در مورد زن سامری.

 

يوحناى قديس می نویسد که عیسی در نزدیکی چاه یعقوب نشست تا از سفرهای خود استراحت کند. شاگردانش برای خرید مقداری غذا به شهر رفته بودند. دیری نگذشت که زنی از سامریه به منظور كشيدن آب ظاهر شد. در گفتگوی بعدی ، عیسی به او فهماند که از وضعیت زندگی زناکارانه او اطلاع دارد. چرا؟ او این کار را برای این نکرد که او را آزرده یا محکوم کند بلکه به جهت کمک به او تا ببيند او مسیحا است ، وى را به سمت نجات سوق دهد. او نه تنها برای خود نجات را یافت (او را به عنوان قديس فوتینی ، برابر با رسولان می شناسند) ، بلکه همچنین برادران او ، فرزندانش و بسیاری دیگر نیز نجات یافتند (نگاه کنید به یوحنا 4: 6 و قبل از آن).

 

خداوند به همان شیوه نسبت به فرد فلج بتسيدا عمل کرد. در زمان بهبودی مرد ، بسیاری در اطراف جمع شده بودند. خداوند در مورد زندگی گناه آلودى که قبلاً او داشت به هیچ وجه صحبتی نکرد ، زیرا می خواست از مردى كه قبلا يكبار به گناهان مبتلا شده، در برابر پيشرفت اين گناهان محافظت کند. بعداً ، هنگامی که عیسی با فلج سابق ملاقات کرد ، به او گفت: اينك ، تو شفا يافته اى. دیگر گناه مكن تا براى تو چيزى بدتر نشود. " (یوحنا 5: 14). پدران مقدس تعلیم می دهند که "چیز بدتر" در سخنان خداوند نه تنها به بدن مربوط می شود بلکه به وضعیت روح مفلوج نيز مربوط می شود. در اينجا نگرانی بیشتر براى وضعیت روح در ابدیت است ، تا هر گونه گرفتاری جسمی. تا زمانی که ما در این دنیا زندگی می کنیم ، خداوند فرصت های زیادی به ما می دهد تا وضعیت روحانى خود را بهبود بخشیم و از گناهان خود پاک شویم. اگر زندگى توبه كار را همانطور که اراده خداست ناديده بگيريم یا از آن خودداری کنیم ، وضعیت آینده ما واقعاً وحشتناک خواهد بود. این بدان دلیل است که در روز داورى ، تمام گناهانی که ما اعتراف نکرده ایم و آمرزیده نشده ، در برابر همه (چه انسانها و چه فرشتگان) آشکار می شوند. وقتی آن لحظه فرا می رسد ، عواقب افراد توبه نكرده فاجعه بار و ابدی خواهد بود. این بدترین اتفاقی است که ممکن است برای یک فرد رخ دهد و دردناک ترین بیماری یا گرفتاری در مقایسه با این نتیجه فجيع هيچ نیست.

 

خواهران و برادران عزیزم ، وقتی ما دائماً آگاه باشیم که چشم بدون خواب خدا اعماق قلب ما را می بیند و همه چیز را می داند ، مجبور خواهیم شد اجازه ندهیم که هیچ چیز مضر یا ناپاک در ما وارد شود. این درك به ما انگیزه می دهد تا قلبهایمان را با هر فضیلتی که موجب خشنودی خداست ، زیبا سازيم. در عین حال ، ما از هر اتفاقی که ممکن است برای ما بیفتد اضطراب نخواهیم داشت. خداوند ما را دوست دارد ، و آنچه را در قلب ماست می بیند. او می تواند عشق ما به او ، مبارزه روحانى ما و اشتیاق ما برای زندگی مطابق با اراده او را ببیند. بنابراین اگر ما مرتكب به گناهى یا گناه دیگری شویم ، او نقاط ضعف ما را درک می کند و ما را تسلى می دهد. او به ما قوت می دهد تا دوباره روی پاهایمان بایستیم و رو به جلو حرکت کنیم.

 

بياييد دائما قلب خود را پاک سازيم ، تا خداوند ما آن را ببيند ، و خوشنود شود که در درون ما ساكن است. آمین

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه