تحمل

(قسمت دوم)

 

(19.9.2021)

 

 

موضوع موعظه قبلی ما ، تحمل یکدیگر با محبت بود.

هنگامی که ما نصيحت پولس رسول را برای "تحمل یکدیگر ..." (کولسیان 3: 13) می شنویم ، ممکن است سوالات و حتی اعتراضاتی ایجاد شود:

"اگر کسی بی دلیل به ما توهین كند، آسیب یا تهمت زند ، چرا نباید واکنشی نشان دهیم؟ آیا ما فقط این رفتار ناعادلانه را تشویق نمی کنیم؟ "

 

اگر ما (از روی محبت) علاقه منديم به تغییر طرف مقابل کمک کنیم ، واقعاً ارزش آن را دارد که هر کار ممکن را انجام دهیم. البته این کار باید با دعا و آرامش در قلب انجام شود. نمی تواند خشم ، صدای بلند ، تهدید ، و مهمتر از همه ، هر گونه فکر تلافی جویانه یا انتقام از شر وجود داشته باشد. اگر ما واقعاً به سلامت روحانى کسی که به ما خطا ورزيده اهمیت می دهیم ، پس بياييد از او که آب دهان ، کتک و میخ را تحمل کرد، الگو بردارى كنيم. خداوند حتی به ما گفت که در این شرایط چه کنیم (متی 18: 15 را ببینید). اما اگر فرد با وجود تمام تلاش ما بر رفتار بد خود پافشاری می کند ، پس بياييد ما به خاطر مسیح حتی بیشتر تحمل و محبت فداکارانه نشان دهیم. همانطور که خداوند همه چیز حتی نافرمانی خود ما ، توهین و انواع گناهان را تحمل مى كند، بياييد ما نیز همین کار را برای همنوعان خود انجام دهیم. از این گذشته ، فرد متخلف معمولاً یک خویشاوند ، دوست یا شریک ماست و شایسته هر تلاشی از طرف ما مى باشد. ما باید ایمان داشته باشیم که خدا استقامت ، بردباری و محبتى كه از ما سر مى زند را خواهد دید و خودش حقیقت ماجرا را آشکار خواهد کرد.

 

قديس يوحناى زرين دهان، همانطور که مشهور است ، در زندگی خود رنج زیادی کشید. او تحت تعقیب ، برکناری و تبعید قرار گرفت. در حالی که در تبعید بود ، او رساله ای نوشت که در این مورد می گوید: "اگر کسی به خود آسیبی نرساند - با نقض اراده خدا - هیچ کس دیگری نمی تواند به آن شخص آسیب برساند". این تضمین شده است ، زیرا در طرف ما خدای عادل و قادر مطلق است. خدا نه تنها به آنها پارسايى مى بخشد، بلکه به دلیل برخورد تحمل آميزى که آنها با کسانی که به ايشان ظلم کرده و به آنان تهمت زده اند ، نشان داده اند، به آنها پاداش نيز مى دهد. از جمله نمونه هاى زیادی  كه او از كتاب مقدس ذکر کرده است ، مورد یوسف است. برادرانش به او حسادت کردند و او را به عنوان برده فروختند. او سرانجام در مصر به سر برد و در آنجا مورد تهمت و زندان قرار گرفت. اما خدا یوسف را به خاطر تحملش پاداش داد و او را نایب السلطنه باشکوه مصر کرد ، که هم مردم خود و هم مصر را از گرسنگی نجات داد.

و چه اتفاقی برای قديس يوحناى زرين دهان افتاد؟ از آنجا که او با اعتماد به خدا همه چیز را تحمل کرد ، خدا به بردباری او پاداش داد ، زیرا او را به طور رسمی و موقرانه به فراست کلیسا بازگرداند و او را يك قدیس ساخت.

 

مورد قديس نکتاریوس ، متروپولیتن پنتاپولیس نیز قابل توجه است. او مورد تهمت و آزار و اذیت قرار گرفت ، اما در نهایت خدا بی گناهی او را آشکار کرد و حتی از او یک قدیس بزرگ ساخت. بنابراین اجازه ندهیم در مورد جایگاه خود در جامعه ناراحت شويم يا توسط رفتارهای بد دیگران آسیب ببینیم. اگر از دستورات خدا (اجتناب از آسیب رساندن به خود در انجام این کار) اطاعت کنیم ، مطمئناً خدا از ما به شیوه ای الهی دفاع خواهد کرد! کسانی که به برادران و خواهران خود ظلم کردند و بد گفتند ، کسانی هستند که واقعاً آسیب دیده اند.

 

پدران مقدس کلیسا چنین متهم كنندگانى را بانى خير خود می دانستند. براى ما ، این عجیب به نظر می رسد! آنها دلایل خود را داشتند ، زیرا معتقد بودند که چنین آزار و اذيت هايى فرصتی برای تمرین فروتنی و استقامت و همچنین محبت است. به این ترتیب ، باشد كه ما خدا را خشنود سازيم و فيض او بر ما بيايد.

 

اگر کسی این را می شنود و باز هم مهار عصبانیت خود را نسبت به شخصی که به او توهین کرده است دشوار مى بيند ، بگذاريد ايشان به وضعیت روحی که فرد ديگر دارد فکر کند. آنها ذهن درستى ندارند و قادر نیستند حرفهای ما را بشنوند یا بفهمند که راه اشتباهی را دنبال می کنند. وقتی پزشک یک بیمار روانی را در مقابل خود دارد و آنها به پزشک توهین می کنند ، چه اتفاقی می افتد؟ آیا پزشک تهدید می کند یا عصبانی می شود؟ البته که نه! آنها می دانند که بیماری دلیل این رفتار آنهاست. ما دقیقاً باید با کسانی که به ما صدمه زده اند اينچنين رفتار کنیم و بدانیم که اگر آنها در این طریق دچار آسيب نشده باشند ، آنها می توانند چنین رفتارهای نامناسب را رد کرده و بر نفس خود غلبه کنند.

 

داستانی در زندگی قديس پائیسیوس آتونی وجود دارد ، جایی که راهبی که با راهب دیگرى درگیر بود برای مشاوره به نزد قديس آمد. این راهب سعی کرده بود با برادرش صلح کند ، اما موفق نشده بود. قديس پائیسیوس به او توصیه کرد: "دیگر چیزی به او نگو ، بلکه در حجره خود تنها بمان و با تسبيح دعاى خود دعا کن و بگو:" خداوند، عیسی مسیح ، به دعاهاى برادرم (نام) ، بر من رحم فرما ". راهب رفت و این کار را کرد. پس از گذشت مدتی ، صدای ضربه ای به درب حجره اش شنید. وقتی آن را باز کرد ، راهب دیگر (که با او درگیر بود) را دید که بر روى زانوهاى خود افتاده و بخاطر رفتار بدش طلب بخشش می کند.

 

برادران و خواهران عزیزم ، در چنین شرایط دشواری اجازه ندهید که اختلافات خود را با دیگران به تنهایی حل کنیم. بیایید با تواضع به پروردگار خود روی آوریم و این اطمینان را داشته باشیم که خدای متعال و بشر دوست و شاهزاده صلح به ما گوش می دهد و برای برقراری آرامش بین همنوعان ما مداخله می کند. آمین

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه