شاهدان براى رستاخيز

 

(6/6/2021)

 

همانطور که در اعمال رسولان می آموزیم ، خداوند ما عیسی مسیح پس از رستاخيز 40 روز نزد شاگردان خود ظاهر شد ، آنها را تشویق نمود و مراقبت از کلیسای مقدس خود را به آنها سپرد (نگاه کنید به اعمال 1: 3). به همین دلیل است که جشن رستاخيز به مدت 40 روز برگزار می شود ، این یکشنبه آخرین يكشنبه این فصل از پاسكا است.

 

همانطور که می دانیم ، رستاخیز مسیح بزرگترین واقعه تاریخی است که کلیسا در طول یک سال در هر یکشنبه جشن می گیرد. رستاخیز خداوند نه تنها به دلیل برکات مرتبط با اين جشن مهم است، بلکه همچنین به دلیل اينكه یک حقیقت عمیق را تقويت مى كند: الوهیت عیسی مسیح. همانطور که پولس رسول می گوید: "اگر مسیح قیام نکرد ، موعظه ما تهى [بدون معنی] است و بنابراین ایمان شما نيز باطل است" (اول قرنتیان 15: 14). به طور خلاصه ، بدون رستاخیز مسیح (که الوهیت او را آشكار می كند) ، کلیسای مقدس مسیح هیچ بنیادی ندارد و سقوط خواهد کرد.

 

دشمنان كلیسا ، از ابتدا تاكنون ، همه اینها را می دانند. به همین دلیل است که آنها تلاش می کنند مردم را قانع کنند که رستاخيز دروغ است. به طور گسترده ، آنها همچنین به طور مستقیم یا غیر مستقیم بی اعتقادی به خود خدا را می کارند. اولین مخالفان رستاخیز مسیح حاکمان قوم یهود بودند. هنگامی که سربازان نگهبان مقبره خداوند با ترس و وحشت نزد رئیس کاهنان یهود بازگشتند و آنچه اتفاق افتاده بود را گزارش دادند، آنها (رهبری یهود) "مبلغ زیادی به سربازان دادند و گفتند:" به آنها [مردم] بگویید كه شبانگاه شاگردانش آمده، و هنگامى که ما در خواب بوديم او را دزديدند" (متی 28: 11-13). آیا چنین داستانی باور كردنى است؟ شاگردان پنهان ، پراکنده و وحشت زده بودند. و مقبره توسط گارد رومی ، كه براى انظباط عالی خود معروف بود، محافظت مى شد. با این حال ، این چیزی است که یهودیان می گفتند تا ایمان به الوهیت مسیح را خدشه دار کنند. در طى سه سال پيشين خدمت عمومى خداوند نیز چنین بود. این را می توان در درس انجيل امروز، پس از آنکه عیسی مردی را که از بدو تولد نابینا بود شفا داد، مشاهده كرد. رهبران یهود مرد نابینای سابق را تحت فشار قرار می دادند تا اقرار کند که عیسی گناهکار است! پاسخ این مرد حملات آنها را خاموش کرد: "نمی دانم او گناهکار است یا نه. یک چیز می دانم: اینکه گرچه نابینا بودم اما اکنون بينا شده ام ... آیا شما هم می خواهید شاگرد او بشوید؟ " (یوحنا 9: 24-27).

 

خصومت علیه رستاخيز خداوند تا امروز ادامه دارد، زیرا فرزندان روحانى فریسیان با ایدئولوژی ها و بدعت های مختلف به حملات خود ادامه می دهند. یک نمونه برجسته در زمان ما در میان دیگران که با گذشت زمان می آیند و می روند، را می توان در گروهی مشاهده کرد که خود را "شاهدان یهوه" می نامند. همچنين مخالفان سرسخت خداوند ما عیسی مسیح نیز وجود دارند که توسط منافع قدرتمند بین المللی حمایت و هدايت می شوند. آنها از هر نوع رسانه (چاپی ، فیلم و اینترنت) برای بدنام کردن و تمسخر افراد مقدس که شاهد رستاخيز بوده اند ، استفاده می کنند و حتی خود خدا-انسان عیسی را هدف قرار می دهند.

 

اما هر چقدر هم که این دشمنان در حملات جنون آمیز خود علیه مسیح قيام كرده شرکت کنند ، قادر به تحقق اهداف خود نیستند. پولس رسول هنگامی که هنوز به عنوان شاول ، آزار دهنده مسیحیان شناخته می شد ، این صدا را شنید: اى شائول ، شائول ، چرا بر من جفا می كنى؟ برای تو دشوار است که به ميخ ها لگد بزنی(اعمال 26: 14). چند نفر دیگر صدایی مشابه را در طول قرن ها شنیده اند و از دشمنان رستاخيز به مبلغین رستاخيز تبدیل شده اند؟ چه بر سر این دشمنان مسیح آمده است؟ آنها ناپدید شدند ، یا در غیر این صورت خاطره ای اسفناک از اقدامات خود برجای گذاشتند.

 

برادران و خواهران من ، پیام شادی آور فرشته در مقابل مقبره مسیح به سراسر جهان ، مبنی بر اینکه عيسى "از مردگان برخاسته است" (متی 28: 7)، توسط مسیحیان بی شماری در طول قرون وتا به انتهای عالم اعلام مى شود. هر کجا که ما خودمان را بيابيم همین کار را می کنیم. همچنین بياييد ، "به عنوان فرزندان خدا و فرزندان رستاخيز" (لوقا 20: 36) ، هرگز از اعلام حقیقت رستاخيز او كه مسیح ما را از زمین به آسمان بلند كرده است، دست برنداريم. او با سعادت و شادمانى پايان ناپذير، ما را از تاریکی هاويه بیرون آورد و به نور ابدی پادشاهى خود رساند. باشد که این امر را اول در زندگی خود تجربه کنیم ، با رستاخیزى که روح ما را شاد و چهره ها را روشن می سازد ، همانطور که اين با قديس سرافیم ساروف بود ، که با اين كلمات به همه خوش آمد می گفت: " شادى من، مسیح برخاسته است!"

 

"مسیح برخاسته است" شادترین اعلامیه برای بشریت است. اگر ما بتوانیم این کلمات را در اعماق قلب خود احساس کنیم و این شادى و سرور رستاخیز مسیح را بتابانيم، آنگاه می توانیم کل جهان را با چشمان متفاوتى ببینیم. مشکلات در پرتو جدیدی ديده می شوند و چیزهای جزئی که غالباً زندگی ما را مختل می کنند اهمیت خود را از دست می دهند. نور رستاخيز تاریکی زندگی ما را از بین می برد. با رستاخیز ، "همه چیز با نور پر شده است" (كانون پاسكا، قصيده سوم). خوشى و مسرت خداوند برخاسته، قلب هاى ما را پر خواهد کرد ، "زیرا مسیح برخاسته است ، یک خوشى ابدیست" (قصیده اول).

 

خواهران و برادران عزیز من ، در اينجا یک مأموریت شگفت انگیز هست: اینکه ما خودمان از شادی رستاخيز پر شویم و با این کار ، پیام بزرگ رستاخيز را برای اطرافیان خود بیاوریم: مسیح برخاسته است!

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه