گناهِ لوسیفر

 

 

 

 

فرشتگان! چه کسی امروز به فرشتگان اعتقاد دارد؟ متاسفانه مردم ماتریالیست شده اند. و در حکایت زیر مشخص است. هنگامی که فضانورد روسی با سفینه به فضا پرواز کرد و بعد به مسکو بازگشت، وی ایمان مسیحیان را تمسخر کرد. او گفت که فرشتگان و بالهای آنها را هرگز ندیده است ... این نیز توسط یک معلم آتئیست در یک مدرسه روستای شوروی تکرار شد. او به بچه ها گفت، فرشتگان وجود ندارند. فضانورد ما فرشتگان را ندید. سپس یک روس کوچولو، بسیار هوشمندانه گفت: "خانم، پرواز او بسیار پایین بود، به همین دلیل است که او آنها را ندیده است. چه حکمتی! همانطور که انجیل امروز نیز می گوید، از دهان بچه های کوچک بی گناه حقایق عالی گفته می شود (اشاره به لوقا 10: 21). این کودک یک حقیقت نجومی را گفت. چون واقعاً فضانورد در چه فاصله ای در برابر فاصله های سال های نوری که ستارگان را جدا می کنند، سفر کرد؟ جهانی را که خدا ساخته است بسیار عظیم و باشکوه است. ما معتقدیم که خدا خالق است، آفرینندۀ "هر دو چیز مرئی و نامرئی" (آفرینش در اعتقادنامه). چه چیزهایی قابل مشاهده هستند؟ چیزهایی که پنج حس را در بر می گیرند: کوه ها، دریاها، رودخانه ها، درختان، پرندگان، حیوانات ... الی آخر، و در رأس مخلوقات مرئی، انسان است. با یک تفاوت: انسان نه تنها قابل مشاهده و مرئی است، که او نامرئی نیز است، ماده و روح است. و قطعاً همانطور که یک انسان عاقل می گوید، انسان عمدتاً آن چیزی نیست که دیده می شود بلکه آنچه که غیر قابل مشاهده است. او ترکیبی از ماده و روح است: ماده بدن فاسد است و روح جاودانه و ابدی است. این سوال مطرح می شود، آیا خدا موجوداتی فراتر از انسانها خلق نکرده است؟ البته که او انجام داد. او انسان را در میانه قرار داد؛ در یک طرف او، موجوداتی خلق شده از مواد، و از سوی دیگر موجوداتی غیر مادی، فرشتگان هستند. در این مورد کتاب مقدس خیلی جاها صحبت می کند. کلام خدا تأیید می کند که جهان غیر مادی ارواح وجود دارد. آنها در مراتب متمایز هستند. ژنرال های آنها میکائیل و جبرئیل هستند. فرشتگان چه کاری انجام می دهند؟ آنها حامل اعلانات هستند. آنها پیام های آسمانی را منتقل می کنند. به عنوان مثال چنین می گویند: "خدا را در اعلی علیین جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد." (لوقا2: 14) که در آن شب فراموش نشدنی کریسمس گروه کُر فرشتگان آواز می خواندند. همچنین فرشتگان محافظان مردم هستند. هر یک از ما دارای فرشته ای است که او نباید آن را برنجاند. یک نقاش خاص یک تصویر زیبا خلق کرد که نشان دهنده یک کودک کوچک بود که از یک پل باریک خطرناک عبور می کند و یک فرشته بالدار از او حفاظت می کند. به همین دلیل ما انسانها باید نسبت به فرشتگانمان سپاسگزار باشیم. فرشتگان نه تنها خبر رسان و نگهبان ما هستند، بلکه آنها سروده خوان نیز هستند. در اینجا پرندگان، خداوند را در طبیعت و گروه کُر در کلیسا می ستایند؛ اما در برخی موارد خسته می شوند. در بهشت ​​فرشتگان سراینده گانی خستگی ناپذیر هستند. روز و شب آنها تثلیث اقدس را می ستایند "با دهان خود به طور دائم و بی وقفه ستایش می کنند" (لیتورجی الهی قدیس باسیل اعظم) و این سرود شنیده می شود: "قدوس قدوس قدوس یهوه صبایوت، آسمان و زمین پر است از جلال تو ... "(لیتورجی الهی؛ اشعیا 6: 3). چیز بیشتری بگویم؟ این باور نکردنی خواهد بود. یک بار مسیحیان وارد کلیسا می شوند نه با چشمان گناه آلود، چشم های فاسد و زناکار و حیوانی، اما با چشم های تبدیل شده و - این یک افسانه نیست، این واقعیت است، - در طول زمانی که کشیشان لیتورجی را برگزار می کند، آنها فرشتگان را می بینند.

قدیس اسپریدون می گوید، وقتی که شما مناجات می کنید، "شما فرشتگانی را دارید که با شما مناجات می کنند" بنابراین فرشتگان وجود دارند. همانطور که معلوم است که انسان وجود دارد، بنابراین بیشتر از آن مطمئن هستیم و مسلم است که فرشتگان و فرشتگان  مقرب وجود دارند. *** اگر از من بپرسید، از میلیون ها فرشته کدام یک درخشان تر است، به شما می گویم: این لوسیفر بود که در رأس قدرت های آسمانی بود. چرا او چنین نامیده می شد؟ در آسمان فیزیکی اولین و درخشان ترین  ستاره چنین نامیده شده است. در صبح، قبل از این که خورشید از شرق برآید، آن ایجاد نور می کند، و سپس ما او را سپیده دم می نامیم. در شب، همین ستاره را، ما Aposperiti (بی نظیر) می نامیم، و بعد از غروب خورشید دوباره اول از همه ظاهر می شود. نام علمی آن لوسیفر (ستارۀ صبح) است. بنابراین آنچه که در آسمان فیزیکی است، این فرشتۀ لوسیفر در افق فکری روحانی بود. اما، اما او گناه کرد! او چه کار کرد، زنا-خیانت؟ نه، این گناهان نیز جدی هستند اما جدی ترین گناه، منبع فاجعه برای بشریت، یکی است: گناهِ به اصطلاح لوسیفرین (شیطانی)، غرور. او در موقعیتی که خداوند برای او مقرر کرده بود راضی نماند. در ذهن خود، این ایده مخرب را مطرح کرد: "من به آسمان صعود نموده، کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت....بالای بلندی های ابرها صعود کرده، مثل حضرت اعلی خواهم شد." (اشعیا 14، 13- 14) این اندیشه بذری شیطانی بود. و به محض اینکه این ایده در او منعکس شد، فوراً از یک روح درخشان، تاریک شد؛ از یک فرشته او تبدیل به ابلیس شد. او حتی امروز در جامعۀ ما ابزارهایش را دارد. بنابراین لحظه ای که لوسیفر از آسمان "مانند رعد و برق" سقوط کرد (لوقا10: 18)، یک رویداد بزرگ دیگر رخ داد. ترومپت شنیده شد. این همان چیزی است که ما هر بار در لیتورجی الهی می شنویم، اما به آن توجه نمی کنیم: "بیایید ما درست بایستیم، بیایید ما با هیبت بایستیم" (لیتورجی الهی). با توجه به سُنت ما، این را فرشتۀ مقرب میکائیل گفت. بلافاصله فرشته ها به فرمان نظام فراخوانده شدند و در اطراف کرسی خدا محکم ایستادند. و تا کنون همواره با سرسپردگی او را خدمت می کنند. *** عزیزانم، از جشن امروز ما می آموزیم که نه تنها کیهان مادی وجود دارد. فراتر از ماده، روح وجود دارد. ماتریالیست ها می گویند "روح از ماده می آید"، که یک فریب است. ما چه می گوییم "ماده از روح می آید. و روزی ما نیز فساد بدن را ترک می کنیم. انسان باید به ارتفاع فرشته ها و حتی بالاتر برسد. همانطور که فرشتگان روز و شب نزدیک به خدا زندگی می کنند و او را می ستایند، به همین ترتیب ما نیز در یک حالت جدید یافت می شویم. چه چیز دیگری ما آموختیم؟ همانطور که گفتم، خطرناکترین و سخت ترین گناه غرور است. در حقیقت این یک گناه شیطانی است. این ریشۀ و مولد گناه یا گناه اصلی است. یک آزمایش انجام دهید - من آن را بارها انجام دادم. دوازده کودک یا بیشتر را دور هم جمع کنید، و از آنها بپرسید: در بین شما بهترین بچه کیست؟ آنها در میان یکدیگر نگاه می کنند و هیچکس دیگری را نمی شناسد؛ هر کدام از این بچه های کوچک، خود را برتر از دیگران می انگارد. غرور در قلبهای آنهایی که کوچک اند، غرور در آنهایی که بزرگ اند، غرور در زنان، غرور در ملت ها هست. وقتی که من کوچک بودم یک پیشگویی قابل توجه را می خواندم، که پیش بینی می کرد جنگ جهانی اول واقع خواهد شد؛ این در میان چیزهای دیگر از شمار مصیبت هایی محسوب می شد که مردم از آن رنج می برند - 100 سال قبل از جنگ اتفاق افتاد - آن از آلمان می گفت: "و شما، آلمان مغرور، سقوط خواهید کرد ...". و واقعا او سقوط کرد. او بر اکتشافاتش مغرور شده بود. فکر می کرد که از طریق علم قادر به تسلط بر تمام جهان خواهد بود. شما در روزهای اشغال تهاجم آلمان ها با پیشانی های بلند، با قدم زدن غاز گونه، آواز "آلمان برتر از همه" را می شنیدید. آنها ما[یونانیان] را مردمی کم توسعه به شمار آوردند، که قادر به هیچ چیز نیستند جز چوپانی خوک ها. این غرور را ببین. اما شما شنیده اید که پیشگویی می گوید: "و شما، آلمان، سقوط خواهید کرد ..." و به طور کلی، هر کس که علیه خدا برود، سقوط خواهد کرد، خاکستر خواهد شد. خداوند متعال و قادر مطلق، از هیچ چیز متنفر نیست آنطوریکه او از غرور نفرت دارد. من در پایان به شما یادآوری می کنم کوسماس آئتولین، کسی که به مکان های مختلف سفر کرد و دربارۀ فروتنی موعظه می کرد، گفت: "هنگامی که ما برخی افراد فروتن را می بینیم، ما او را به عنوان اینکه یک فرشته است، می بینیم، ظاهرش باعث می شود ما بخواهیم که قلب خود را به روی او باز کنیم و او را درونش جای دهیم؛ و هنگامی که ما برخی از اشخاص مغرور را می بینیم، او را مانند اینکه شیطان است، می بینیم، ما چهرۀ خود را به طرف دیگر بر می گردانیم تا او را نبینیم (ص 116-117).

 

غرور یک شیطان بالدار است. پس بیایید ما خودمان را فروتن سازیم، بیایید از پیشینیان قدیم این مثل را بازگو کنیم "خودت را بشناس"؛ بیایید با فروتنی و با حس عمیق از گناهانمان زندگی کنیم، و سپس فرشتگان و فرشته های مقرب در طول زندگی ما تا آخرین نفس ما را همراهی خواهند کرد؛ آمین.

 

~ اسقف آگوستین (Kantiotes)

 

 

ترجمه از: خادم خدا