Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

KUTSAL KITAP

 

İNCİL VE APOKRİFLER

 

 


Öùôïãñáößá: MEVCUT İNCİL'DEN DAHA ESKİ BİR İNCİL VAR MI?

İncil 27 bölümden oluşan tek bir kitaptır. Matta, Markos, Luka, Yuhanna Hz. İsa’nın hayatıyla ilgili kayıtlardır ve İncil'in ilk 4 bölümünü oluşturmaktadır. Hristiyan aleminde Bunlara “4 Müjde” (Gospel) denilir fakat Türkiye’de yanlış olarak her biri “İncil” (New Testament) diye hitap edilir. 4 Müjdeden sonra Havarilerin tebliğ dönemini anlatan Elçilerin İşleri bölümü daha sonrasında ise Pavlus’un ilk kurulan kilise cemaatlerine yazdığı 14 mektup gelir. Hz İsa’nın kardeşlerinden Yahuda’nın Mektubu ve Yakup’un mektubu, Petrus’un 2 mektubu Yuhanna’nın 3 mektubu, ve yine Yuhanna’nın Vahiy bölümü. Bu bölümlerin Yazılış tarihleri MS. 50-90 seneleri arasında değişmektedir, yani Hz. İsa’nın ölümünden 20-60 sene sonra. Havariler 20-30 senelik bir sözlü tebliğ ve hafizlık döneminden sonra vaazlarını yazıp ilk İncil’in yazıtları böyle oluşmuştur. Günümüze ulaşan çoğu mevcut el yazması nüshası İncil’in ilk yazılış tarihlerinden (MS 50-90) sadece bir kaç sene sonra gelmektedir (MS 120-175). Bunlardan daha erken nüshalar bugüne kadar hiç keşfedilmemiştir. Günümüzün İncil'i bu nüshaların kullanışıyla modern dillere çevirilmektedir.

PEKİ YA İNCİL’E GİREMEYEN BÖLÜMLER?
Tomas İncili, Yahuda İncili, Meryem’in İncili, ve diğer mevcut İncil’e girmeyen yazılara ne demeli? Bunlara “Apokrif” yazıtlar denilir. Bu yazıtların hepsine 2.yy sonundan 5.yy başlarına yazılış tarihi verilmektedir ve mevcut en eski nüshları 3.yy-5.yy dayanmaktadır (Yani mevcut İncilin nüshlarından 100-200 sene sonra).

MEVCUT İNCİLİ APOKRİFLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER NEDİR?
Nasıl hakiki bir parayı sahte paradan ayıran belli kıstalar varsa, Mevcut İncili Apokriflerden Ayıran özellikler vardır. Mesela: (1) MS 1.Yüzyılda yazıldı mı? (2) Havariler hayattayken mi yazıldı ve Havarisel yetki taşıyor mu? (3) Yazıtlar birbirinden bahsediyor mu? (4) İlk kilise cemaatleri tarafından kullanılıyorlarmıydı? (5) Havarisel Babalar (yani 12 havarinin müritleri: Polycarp, Papias, Klement, İgnatius, vb) bu eserlerden alıntı yapıyor mu? Eğer bir yazıt bu kriterleri uymuyorsa orijinal olması imkansızdır!

Zannedilenin aksine Apokrif eserlerin İncil’e giremeleri İsa’nın Tanrılığını reddetmeleri değildir. Sapkın öğretişlerine rağmen HEPSİ: (a) Üçlübirlik’i ile Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un varlığını kabul ediyorlar; (b) İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu kabul ediyorlar (c) Baba tarafından gönderilip kurban edilen Oğul olduğunu söylemekteler; (d) İsa’nın her şeyin kaynağı olduğunu vurguluyorlar; yani kanonik İncil’deki İsa’nın ilahi kimliğine ilişkin aynı temel gerçekleri yansıtmaktadırlar! Fakat, belirtilen kıstalara uymadıkları için ve çelişkiler bulundurduklarından İncil'de yer almazlar.

 

 

İncil 27 bölümden oluşan tek bir kitaptır. Matta, Markos, Luka, Yuhanna Mesih İsa’nın hayatıyla ilgili kayıtlardır ve İncil'in ilk 4 bölümünü oluşturmaktadır.  Bunlara “4 Müjde” (Gospel) denilir fakat Türkiye’de yanlış olarak her biri “İncil” (New Testament) diye hitap edilir. 4 Müjdeden sonra Havarilerin tebliğ dönemini anlatan Elçilerin İşleri bölümü daha sonrasında ise Pavlus’un ilk kurulan kilise cemaatlerine yazdığı 14 mektup gelir. Mesih İsa’nın (üvey) kardeşlerinden Yahuda’nın Mektubu ve Yakup’un mektubu, Petrus’un 2 mektubu Yuhanna’nın 3 mektubu, ve yine Yuhanna’nın Vahiy bölümü. Bu bölümlerin Yazılış tarihleri MS. 50-90 seneleri arasında değişmektedir, yani Hz. İsa’nın ölümünden 20-60 sene sonra. Havariler 20-30 senelik bir sözlü tebliğ ve hafizlık döneminden sonra vaazlarını yazıp ilk İncil’in yazıtları böyle oluşmuştur. Günümüze ulaşan çoğu mevcut el yazması nüshası İncil’in ilk yazılış tarihlerinden (MS 50-90) sadece bir kaç sene sonra gelmektedir (MS 120-175). Bunlardan daha erken nüshalar bugüne kadar hiç keşfedilmemiştir. Günümüzün İncil'i bu nüshaların kullanışıyla modern dillere çevirilmektedir.

PEKİ YA İNCİL’E GİREMEYEN BÖLÜMLER?


Tomas İncili, Yahuda İncili, Meryem’in İncili, ve diğer mevcut İncil’e girmeyen yazılara ne demeli? Bunlara “Apokrif” yazıtlar denilir. Bu yazıtların hepsine 2.yy sonundan 5.yy başlarına yazılış tarihi verilmektedir ve mevcut en eski nüshları 3.yy-5.yy dayanmaktadır (Yani mevcut İncilin nüshlarından 100-200 sene sonra).

MEVCUT İNCİLİ APOKRİFLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER NEDİR?


Nasıl hakiki bir parayı sahte paradan ayıran belli kıstalar varsa, Mevcut İncili Apokriflerden Ayıran özellikler vardır. Mesela: (1) MS 1.Yüzyılda yazıldı mı? (2) Havariler hayattayken mi yazıldı ve Havarisel yetki taşıyor mu? (3) Yazıtlar birbirinden bahsediyor mu? (4) İlk kilise cemaatleri tarafından kullanılıyorlar mıydı? (5) Havarisel Babalar (yani 12 havarinin müritleri: Polycarp, Papias, Klement, İgnatius, vb) bu eserlerden alıntı yapıyor mu? Eğer bir yazıt bu kriterleri uymuyorsa orijinal olması imkansızdır!

Zannedilenin aksine Apokrif eserlerin İncil’e giremeleri İsa’nın Tanrılığını reddetmeleri değildir. Sapkın öğretişlerine rağmen HEPSİ: (a) Üçlübirlik’i ile Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un varlığını kabul ediyorlar; (b) İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu kabul ediyorlar (c) Baba tarafından gönderilip kurban edilen Oğul olduğunu söylemekteler; (d) İsa’nın her şeyin kaynağı olduğunu vurguluyorlar; yani kanonik İncil’deki İsa’nın ilahi kimliğine ilişkin aynı temel gerçekleri yansıtmaktadırlar! Fakat, belirtilen kıstalara uymadıkları için ve çelişkiler bulundurduklarından İncil'de yer almazlar.

 

 

21-2-2014 tarihinde yazéldé.

21-2-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN