Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

KİTAPLAR

ORTODOKS DOKTRINLERI

Içindekiler

Rahip I. A. Antonopoulos´un HALK ILMIHALI kitabéndan aléntélar

ÖNSÖZ

Kıymetli Okuyucu,

Bir rahip ve İlmihal öğretmeni olarak edindiğim uzun tecrübeden sonra , aklımda bir HALK İLMİHALİ yazmak fikri ve arzusu uyandı. Bu kitabın şimdiye kadar alışılmış tip ve çerçevede bir eser olmasını istemiyordum.

Öyle bir kitap yazmak istiyordum ki, bir yandan kültürlü okuyucular imanımızın gerçeklerini görsünler ve bu yöndeki planlamayı ve metodolojiyi idrak edip bunlardan faydalansınlar, diğer yandan da, daha az okumuş olanlar imanımızın gerçeklerini basit ve pratik bir yolla tanısınlar.

Bu arzumu gerçekleştirmek için bana bulunmaz bir fırsat verildi: Atina'nın Gizi mahallesinde, rahibi olduğum Aya Stilyanos kilisesine ait Manevi Gençlik Merkezi görevlileri, dört sayfalık aylık bir bülten çıkarmaya karar verdiler. Bu bültenin başyazarlığı bana verildi. Böylece, takriben dört sene süreyle, bu bültenin başmakalesi, Hıristiyan Ortodoks imanı, rahiplerin Kilisedeki yeri ve İsa'nın Kilisesinin dünyadaki misyonu konuları üzerindeydi. Bu makaleler şimdi elinizdedir.

Kendisine çok teşekkür ettiğim Aheloos Piskoposu Eftimios, yıllardan beri edindiği tecrübesiyle, bazı öneri ve gözlemlerini, bir kardeş sevgisi ile bu makalelere katmıştır.

Kitaptaki her bir konu, ayrı bir vaız teşkil etmesi için gereken özellikleri haizdir. Keza bir konuşma konusu veya dostlar arasında bir sohbet konusu olabilir. Okullarda okutulacak Hıristiyan İlmihali konusu da olabilecek karakterdedir.

Bu yazılanların yararlı olmasını dilerim. İnşallah Rab Tanré bundan razı olur. Zaten aciz hizmetimizin nihai gayesi de bu olmalıdır.

Sevgi ve dileklerimle,

 Rahip I. A. Antonopoulos

 

Içindekiler

BÖLÜM É

"Kilisenin Dışında Kurtuluş Yoktur"

Hazérlaniyor

BÖLÜM II

 "İman Eden ve Vaftiz Olan Kurtulur"

BÖLÜM III

"Eylemsiz İman Boştur"

BÖLÜM IV

"Hıristiyan Ortodoks İmanı"

EK

25-9-2008. tarihinde yazéldé.

25-9-2008 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN