Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

ORTODOKS DOKTRİNLERİ

 

HRİSTİYANLAR VE MÜSLÜMANLAR AYNI TANRI’YA MI İNANİYOR?
 

 

 

İslamın Allahı (cc) ile Hristiyanların Tanrısı (YHWH)'nin aynı olduğunu söylemek ve hepimizin aynı Tanrı’ya inandığımızı söylemek pek doğru olmaz. İslamın allahı ile bizim Tanrımız arasında pek çok şekilde farklılıklar var.Örneğin bizim Tanrımızı oluşturan Baba,Oğul ve Kutsal Ruh’a müslümanların inanıp inanmadığına bakarak bu karşılaştırmayı yapabiliriz.

BABA:

Hristiyan görüşü:Tanrının görünmeyen özüdür,Oğul ve Kutsal Ruhla birlikte tek Tanrıdır.

İslamiyet görüşü: İslamın Allahına baba demek küfürdür.Allah ile baba-oğul şeklinde yakınlık kurulamaz.


OĞUL:

Hristiyan görüşü:Başlangıçta vardır,tanrının biricik sözüdür. İnsanların günahı için beden alıp dünyaya gelmiş,çarmıhta ölmüş ve üçüncü gün dirilmiştir.Babanın sağında oturmaktadır.

İslamiyet görüşü:Tanrının oğlu olamaz,İsa başlangıçtan bu yana yoktur,bir peygamberdir,çarmıha gerilmemiş,insanların günahı için ölmemiştir.

KUTSAL RUH:

Hristiyan görüşü:Kutsal Ruh, Baba ve Oğul’la birlikte tek Tanrıdır. İSA göğe yükseldikten sonra bizlere gönderilmiştir.

İslami görüş:İslamda kutsal ruh İSA'yı destekleyen ruh-ul kudüs diye bilinir. Bazı islam yorumcuları onun cebrail olduğu görüşünü savunurlar. İslama göre kutsal ruh tanrının bir özelliği değildir.

Değerlendirme:İslamın Allahı (cc) Kutsal Kitabın herhangi biryerinde geçmez. Zaten Kutsal Kitaptaki Tanrının kendini gösteriş şekillerinin hiçbirisini islamın kitabı Kur'an kabul etmez.İslamın inandığı İsa(as) ile bizim inandığımız Oğul ve RAB olan İsa arasında da ciddi şekilde farklılıklar vardır.Kur'anın Allahı Tevrat, Zebur ve Incilin değiştiğini söyleyerek varlıklarını yalanlarlar.Daha doğrusu bu kitaplara inanmazlar. Tek doğru ve değişmez olan islamın allahına göre Kur'andır. Kutsal kitap açısından baktığımızda ise Tanrının sözü kesinlikle değiştirilemez, üzerinde değişiklikler yapılamaz çünkü Tanrı buna izin vermez. İslami kesim ne kadar aynı Tanrı’ya inandıklarını söylerlerse söylesinle bu mümkün değil. Çünkü Kutsal kitaptaki neredeyse herşeyi Kur'an yalanlamaktadır. Kur'an İSA'yı kabul ettiğini söyler ama İSA'yı kendi sözleriyle yalancı çıkartmaktan çekinmez hatta daha ileri giderek İSA bu sözleri ben söylemedim der. Özetlemek gerekirse Tanrımız YHWH ve İslamın tanrısı olan Allah (cc) birbirinden bağımsızdır. İnandığımız RAB İSA ile islamın inandığı İsa(as) arasında ciddi farklılıklar vardır.

          

12-11-2012 tarihinde yazéldé.

12-11-2012 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN