Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

ORTODOKS DOKTRİNLERİ

 

 

ORTODOKS KİLİSESİ’NİN ORUÇ GÜNLERİ

 

 

       

 

A)   Ne zaman oruç tutulur ?

 

1)   Her Çarşamba ve Cuma günü. ( Tam /séké oruç, yani yağ kullanélmaz )

2)   Paskalya Oruç Dönemi: Paskalya’dan 40 gün önce.

Önemli Not: Kutsal Cumartesi günü séké oruç tutulur. Yağ yenilmeyen yélén tek Cumartesi dir.

3)   Noel Oruç Dönemi: 15 Kasém - 24 Aralék arasé.

Bu oruç dönemi süresince 21 Kasém’dan 17 Aralék’a kadar Çarşamba ve Cuma günleri hariç balék ve deniz ürünleri yenir. 17-24 Aralék arasé ise tam oruç tutulur (Balék tüketilmez). Tüm Noel orucu dönemi boyunca Çarşamba ve Cuma günleri yağ kullanélmaz.

4)   Aziz Elçilerin Oruç Dönemi: Tüm azizleri anma gününden Başelçiler Petrus ve Pavlus’un anma gününe kadar ( 29 Haziran ) sürer. Bu oruç sürsince Çarşamba ve Cuma günleri hariç her gün balék tűketilir.

5)   Epifani Yortusunun arifesi (5 Ocak) Tam oruç.

6)   Kutsal Haç Bayramé (14 Eylül) Tam Oruç.

7)    Yahya’nén başénén gövdesinden ayrılamasını anma günü (29 Ağustos ) Tam oruç.

 

B)  Yél boyunca séké oruç tutulmayan Cuma ve Çarşamba günleri.(Yağ Tüketilir)

1) Noel’den Teofani Yortusuna kadar. (5 Ocak Teofani Yortusu arifesi hariç)

2) Paskalya gününden başlayan hafta süresince.

3) Pendikost Gününden Bütün Azizleri anma gününe kadar.

4) Triodion döneminde: Paskalya Orucu’ndan 3 hafta önce Triyodion dönemi yer alér. Bu dönemin hedefi imanlélaré Diriliş bayramına (Paskalya’ya) hazırlamaktér. Kilise Pederleri der ki Triyodion dönemi başladı yani tövbe ve manevi mücâdele de başladı.

1.Hafta: Ferisi ve Vergi görevlisi Pazaré

2.Hafta: Savurgan Oğulun Pazaré

3.Hafta: Yargé Günü Pazaré

Yargé Günü Pazaré’ndan sonra Af Pazaré kutlanér ve tam ertesi gün Paskalya Orucu başlar.

Ferisi ve Vergi görevlisi Pazaré’ndan Savurgan Oğlun Pazaré’na kadar her türlü gédalar yenir.

Savurgan Oğlun Pazaré’ndan Yargé Günü Pazaré’na kadar sadece Çarşamba ve Cuma günü tam oruç tutulur.

Yargé Günü Pazaré’ndan Af Pazaré’na kadar balék, süt, yumurta ve süt ürünleri tüketilir.

Pasklaya orucunun 40 günü boyunca et ve et ürünlerı süt ve süt ütünleri ve herhangi bir hayvansal gıda yenmez. Yağ ve yağlé yemekler sadece Cumartesi ve Pazar günleri tüketilir.

5) Mesih İsa ile ilgili kutsal bayramlarda.

 

C) Yél boyunca balék tűketilen Cuma ve Çarşamba günleri.

8 Eylül Meryem Ana’nén doğumu

21 Kasém Meryem Ana’nén Sunağa girişi

25 Mart Müjde Bayramé

15 Ağustos Meryem Ana’nén ebedi hayata intikali

2 Şubat İsa'nın tapınakta Tanrı'ya adanması

7 Ocak Yahya’yé anma günü

24 Haziran Yahya’nén doğum günü

29 Haziran Başelçiler Petrus ve Pavlus’un anma günü

6 Ağustos Mesih’in görünümünün değişmesi

14 Kasém Elçi Filipus’un anma günü

Dallar Pazaré

Pendikost gününden 25 gün önce gelen Çarşamba

Göğe Yükseliş Bayramén arifesi (Çarşamba)

 

 

 15-11-2013 tarihinde yazéldé.

15-11-2013 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN