Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

ORTODOKS DOKTRİNLERİ

 

 

HRİSTİYAN OLUP FARKLI İDEOLOJİLERE İNANMAK

 

 

Günümüzde özellikle Batı dünyasında malesef değerlerindejenere edilip içlerinin boşaltılmaya çalışıldığına şahit oluyoruz.

'New Age' akımlarının yanı sıra, Hristiyan öğretisine Zen Budizmi, yoga vs. gibi öğretilerin katılıp harmanlanması sonucu ortaya çıkan yeni karma dinler ve inançlar sunulup pazarlanmaya, adeta topluma empoze edilmeye çalışılınıyor.

Hem Hristiyan olunup/kalınıp,hem de bazı diğer ideolojilere,felsefelere ve diğer dinlerin itikatlarına inanılabilineceği yolunda sapkın öğretiler insanlara gerçeğin kendisiymiş gibi dayatılıyor.

Oysa bir Hristiyan, aynı anda hem Hristiyan hem de Budist, Müslüman, Taoist olamaz!

Bir insan ya Hristiyandır ya da değildir, bunun bir orta yolu yoktur.

Kutsal Kitap'ın bu konudaki tavrı kesin ve nettir.

Matta 6:24 '' Hiç kimse iki efendiye uşaklık edemez. Çünkü ya birine kin besler, öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü küçümser. ''

YUHANNA

"Yaşam Ekmeği Ben'im" (6:35)
"Dünyanın Işığı Ben'im" (8:12)
"Kapı Ben'im" (10:9)
"İyi Çoban Ben'im" (10:11)
"Diriliş ve Yaşam Ben'im" (11:25)
"Yol, Gerçek ve Yaşam Ben'im" (14:6)
"Gerçek Asma Ben'im (15:1)

 Benzer şekilde Hristiyan aileye doğmayan ve sonradan kendi iman ederek bu inanca geçen kişiler de; içine doğdukları, içinde büyüdükleri inançların itikatlarını Hristiyanlığa sokmaya çalışarak bir ''dinler sentezi'' yaratma yoluna  gidebilmektedirler.

Günümüzde bilmekteyiz ki, bazı Uzakdoğu dinlerinde birden fazla dine aynı anda inanmak mümkündür. Örneğin, kültüre l olarak Şinto dinine inanan Japonlar, cenaze ritüellerinde Budist geleneklerini izlemektedir ve bu iki dinin birbirine harmanlanması bu kültürdeki insanlar için bir tezat, karışıklık yaratmamaktadır.

Aynı şekilde Hinduizm,Taoizm ve Budizm gibi inançlar arasında belli sınır ve çizgiler olmadığından Asya toplumlarında bir bireyin birden fazla çok dine mensup olması görülmemiş değildir.

Belli yortu günlerinde başka bir inancın tapınağına gidip  sunuda bulunulurken, başka bir gün diğer dine ait tapınaktaki tanrı için adakta bulunmak mümkündür.

Ama Hristiyanlık bu tarz bir ikileme yer bırakmayacak kadar nettir.

Bir hristiyan sırtına yüklendiği çarmıh için bütün geçmiş itikatlarını silebilmeyi ve ne varsa geride bırakmayı göze almalıdır.

İsa 'Gerçek,yaşam ve yol benim' diyerek bu konuda son noktayı koymuştur.

Amiyane bir benzetme ile örnek göstermemiz gerekirse, hem Galatasaraylı olup hemde Fenerbahçe'de top koşturamazsınız..

'Dinim Hristiyan' diyebilen bir kişi, otomatikman diğer dinlere kapısını kapatmıştır.

Thomas Zigman

 

 21-3-2014 tarihinde yazld.

21-3-2014 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN