Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri DÜNYADAKI VE TÜRKIYEDEKI HIRISTIYAN MABETLERI

 

AYA YORGİ (AYİOS YEORGİOS) FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ KİLİSESİ

Kaynak: http://www.hristiyangazete.com/2012/11/haberrus-com-rusyadaki-bu-kilisenin-insasinda-tek-bir-civi-bile-cakilmadi/

 

 


Haliç kıyısında, Fener' de, Sadrazam Ali Paşa Caddesi ile İncebel Sokağı arasında No 35'tedir.

Patriklik ibadethanesi olarak kullanılan Aya Yorgi Kilisesi 12'nci yüzyılda inşa edilmiş. İlk yapı Burç Kilisesi diye anılan Kadınlar Manastırı'dır. Patrik II. Timoteos zamanında yeniden inşa edilerek 1601'e kadar kadınlar manastırı olarak kullanılan bu kilise Patrikhane'nin taşınmasıyla erkekler manastırına çevrilerek hizmet vermeye ve 1614 yılından sonra Ortodoks Rum Patrikhane Kilisesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

 


Bir rivayete göre 1701'de Sultan Mustafa'nın, bir rivayete göre III. Ahmet zamanı baş vezir Ahmet Kalaylı emriyle 1704'de yıkıldığı öne sürülür. 1720 tarihinde yeniden yapılır. 1798'de bir tamir daha geçirmiştir.

1836 yılında büyütülerek yeniden yapılandırılmıştır. 1941 yılındaki yangında büyük hasara uğramış ve 1989 yılında başlatılan tamirat çalışmaları 1991 yılında tamamlanmıştır. Kilisenin avlusunda Patriklik binası, kütüphane ve da yer alıyor.

 


Patrikhane müştemilâtında; kütüphane, idare bölümleri, Ayios Haralambos Ayazması ve Kilisenin kuzeybatısında yapıya bitişik olarak inşa edilmiş mekanda Ortodoks ayinlerinde kullanılan kutsal mür yağı üretim yerleri(Ayıo Miro) bulunmaktadır.

Rum Ortodoks Patrikhanesi de bu kilisenin avlusunda yer almaktadır.

Kilise'nin ana ibadet mekanı 12 sütun üzerine inşa edilmiştir. 12 Havari'yi ifade eden bu 12 sütunun üzerinde havarilerin tasvirleri yapılmıştır.

 


Kilise, mimari olarak pek gösterişli değildir ama içerisinde bazı çok değerli eşyalar vardır. Hıristiyanlığın kutsal emanetleri arasında 5. yüzyıldan kaldığı söylenen patrik tahtı, dünyada benzeri çok az sayıda bulunan üç mozaik ikona, Kudüs`te Rab İsa Mesih' in zincirlenerek kırbaçlandığı kabul edilen bir sütun ve üç azizeye ait tabutlar kilisede yer almaktadır.

 

6-11-2012 tarihinde yazld.

6-11-2012 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN