Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri DÜNYADAKI VE TÜRKIYEDEKI HIRISTIYAN MABETLERI

 

ISTANBUL AYA KIRYAKI RUM ORTODOKS KILISESI

 

 

 

Kilisenin, İstanbul’daki kiliseleri gösteren 1583’te Tryhon ve 1604’te Paterakis tarafından hazırlanan listelerde adı geçiyor. Çeşitli zamanlarda yenilenen kilise 1645, 1660 ve 1865 yıllarında yanıyor, 1730’da onarılıyor, 1894 yılındaki depremde ise yıkılıyor. Günümüze ulaşan ibadethaneyi Karamanlı Rum cemaati yaptırıyor. İnşaası 1901 yılında tamamlanan binanın mimarı Yedikuleli Perikles Fotiadis. Anıtsal büyüklük ve güzellikte bir kubbeye sahip kilisenin ön yüzündeki yazılar ve renkli üzüm salkımı motifler çok güzel görünüyor. Doğu batı planlı merkezi tipte düzgün kesme taştan bir yapı olan ibadethanenin iç mekanı haç planını vurguluyor. Kilisenin altında Aya Basileos ayazması bulunuyor.

 

 

 

07-07-2013 tarihinde yazéldé.

07-07-2013  tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN