Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri DÜNYADAKI VE TÜRKIYEDEKI HIRISTIYAN MABETLERI

 

Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesi

Kaynak: BİRİSTANBULHAYALİ.com

 

 

Kadıköy Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesi, Caferağa Bahariye caddesi Nispetiye (Hacı Şükrü) Sokak No 17'de yer alır. 1902’de Patrik III. Yovakim ve Kadıköy Metropoliti Yermenos zamanında yapılmış olan kilisenin, bahçesinde Metropolit Yermanos gömülüdür. Yapının mimarları G.Zahariadis ve Belissarios Makropoulos’dur. Kilisenin adı Baba,Oğul ve Kutsal Ruh'a ithaf edildiği için Kutsal Üçlü'dür.

 

    

 

Etrafı demir parmaklıklı alçak bir duvar ile çevrili olan kilise, kapalı Yunan haçı planlıdır. Orta mekanın üzerini, dört sütun üzerine oturan yüksek kasnaklı bir kubbe örter. Kubbenin altındaki pencere sayısı 12 havariyi temsilen 12 adettir. Kubbeyi dört yandan yarım kubbe destekler.Düzgün kesme taştan inşaa edilen kilisenin köşelerinde yuvarlak kemerli çan kuleleri yer alır.Yapının kuzey ve güney cephelerinde görülen pencereler geometrik motiflidir.

 

  

 

Girişe sekiz basamakla ulaşılır.Dışa taşkın anıtsal giriş cephesi, yuvarlak geniş bir kemerin içinde yer alan kapı ve üzerindeki yuvarlak kemerli sütunlarla hareketlendirilmiş; kemerin üzerine de sivri bir alınlık oturtulmuştur.

 

 

Kilisenin mermer ambonu, templon ve despot tahtı Thombros tarafından yapılmıştır. Ambon üzerinde dört İncil yazarı tasvir edilmiştir. Despot tahtı güneydoğudaki payenin önünde görülür. Apsis yarım kubbesinde Meryem Ana betimlenmiştir.

 

 

Kadıköy Ayia Triada kilisesi, neoBizans ve neoRönesans egemen olduğu bir tasarıma sahiptir. İç ve dış mekan temelinde ele alındığında yapı,eklektik üsluptadır.

 

 Ayia Ekaterini’ye atfedilen ayazma

Kilise girişinin güneyinde, 3-4.y.y.larda Bizans döneminde yaşamış olan Ayia Ekaterini’ye atfedilen bir ayazma bulunur.

 

 

 

 

12-11-2012 tarihinde yazéldé.

12-11-2012 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN