Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

PAZARIN SESİ

 

HAVARİ OKUMALARI ÜZERİNE VAAZ 25.11.2018

İSKENDERİYELİ AZİZE EKATERİNA誰IN HATIRLANIŞI

 

4. LUKA PAZARI 14.10.2018
(Pavlus稚an Titus誕 Mektup 3: 8-15)

(Galatyalılar 3:23-29; 4:1-5)

Galatyalılara Mektubu地un bu parçasında Havari Pavlus, Musa地ın Yasası地a göre yaşayan kişinin ruh halini, Mesih弾 iman eden kişinin yüksek ruh haliyle karşılaştırıyor. Çünkü  manevi açıdan biz, olgun ruhsal yaşa gelinceye kadar eğitilmeye muhtaç olan çocuklarız. Bu ォeğitimサ Musa地ın Yasası ile gerçekleştiriliyordu. Amacı, insanları, O地a iman edebilmeleri için Mesih段n dünyaya gelişine hazırlamaktı. Şimdi ise Meshedilmiş-Mesih段 tanıyanların Yasa地ın formalite kurallarına uyarak dar duvarlar arasında yaşamalarına gerek yoktur. Şimdi biz eğer Mesih弾 Rabbimiz ve Tanrımız olarak iman ediyorsak, vaftiz olmuşsak ve O地un isteğine göre yaşıyorsak özgürüz.

Mektubun devamında Havari Pavlus bizim, onuruna erişmiş olduğumuz (!) Kutsal Vaftiz段n değerini vurguluyor. ォVaftizle Mesih値e birleşenlerinizin hepsi Mesih段 giyindiサ diye yazıyor. (Galatyalılar 3:27) Mesih段 Kurtarıcısı olarak kabul edip Hristiyan vaftizi alanlar Mesih値e birleşmişlerdir. İdeal bir şekilde seçilmiş kıyafet bedene ne kadar yakınsa, biz de Mesih弾 okadar yakınız. Tanrı地ın Oğlu Mesih ile birleştikten sonra O地unla birlikte Tanrı地ın çocukları oluyoruz. Baba Tanrı bizi Kendi sevgisiyle evlat edinmiştir. Havari Pavlus置n başka yerde yazdığı gibi Kutsal Ruh置n bize Tanrı馳a 羨bba, Baba! olarak seslenmenin cesaretini veriyor. Ve yine Tanrı地ın Ruhu bizim ruhumuza, bizim Tanrı çocukları olduğumuzu temin ediyor. O地un çocukları olduğumuz için de, biz Mesih値e Tanrısal armağana paydaşız, Tanrı地ın Mirasçılarıyız (bkz. Romalılar 8:15-17). Havari Petrus ekliyor: ォ...siz seçilmiş soy, Kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı地ın öz halkısınızサ (1.Petrus 2:9).

Havari Pavlus, Rabbin bu onuru, herkese verdiğini vurguluyor, erkek olsun kadın olsun, bütün ırklara ve sosyal sınıflara. ォHepiniz Mesih İsa壇a birsinizサ diyor. (Galatyalılar 3:28).

 Mesih段n bize, sadece O地a olan imanımız sebebiyle verdiği bu yüksek onura değer veriyor muyuz kardeşlerim? Bunu bütün aziz şehitler anlıyorlardı; örnek olarak bugün gününü kutladığımız şanlı büyük şehide Ekaterina馳ı verebiliriz. Yaşadığı dönemde Roma İmparatorluğunun putperest imparatorları Hristiyanlara zulmediyorlardı, onları acımasızca işkencelere maruz bırakıyorlardı ve Mesih'e olan inançlarından vazgeçmeye (!) zorluyorlardı. Benzer bir şey Maksentius döneminde İskenderiye'de (Mısır) 305 yılında yaşandı. İlk başta, 150 putperest filozof, konuşmacı ve öğretmeni Ekaterina ile eski filozofların kuvvetli argümanlarını kullanarak tartışmaları için davet etti. Ama zengin bir felsefe bilgisine sahip olan ve Kutsal Ruh'la aydınlanmış olan Azize Ekaterina, sadece argümanlarını yıkmakla kalmadı, aynı zamanda putperest öğretilerini terk edip Mesih'e inanmaları için onları ikna etti. Öfkeli Maksentius, onu en korkunç işkencelerle tehdit etti. Ama azize, her şeye dayandı, hayatını Mesih'e olan sevgisi ve imanı uğruna feda etmeyi tercih etti! Hristiyanlığın ilk üç yüzyılında zulüm gören diğer on bir milyon kutsal şehit de aynısını yaptılar. Hayat hikayelerinde okuduğumuz gibi, ne işkence, ne de zenginlik, ne de insanlar arasında şöhrete sahip olmanın cazibesi kutsal şehitlerin yüreklerindeki sevgi ve inancı sarsamazdı. Gözleri sürekli olarak, Kendisinde her zaman sevinç buldukları Mesih ile beraber Tanrı'nın Egemenliğindeki sonsuz mutluluğa, göklere doğru yönelikti. İşte şimdi onlar O地unla birlikte bu sevinci tadıyorlar.

Kardeşlerim, Havari Pavlus, Mesih'e inanan ve O'nunla birlik içinde yaşayanların en değerli armağanla onurlandırıldığını bize bildirir: ォTanrı bizi Mesih İsa壇a, Mesih値e birlikte diriltip göksel yerlerde oturttuサ (Efesliler 2:6). Bundan daha büyük bir şeref ve şan var mıdır? Hayatımızda bu onura layık olmak için çaba gösterelim. Amin.

 

  

 

SAYFA BAŞINA DÖN