Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

ĎRTODOKS KILISESI'NDE ĘUTSAL GIZEMLER

 

ALTIN AĞIZLI YUHANNA'NIN KUTSAL AYİN METNİ

 

                     

ALTIN AĞIZLI YUHANNA'NIN KUTSAL AYİN METNİ

KİMENO TİS THİAS LİTURĞİAS TU AĞİU İOANNU TU HRİSOSTOMU

DIYAKOS
Kutsa ey aziz Peder.

Evlóğison Déspota.

RUHANİ
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un krallığı şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca kutsaldır.

Evloğiméni i vasilía tu Patrós ke tu İú ke tu Ağíu Pnévmatos nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

KORO 
Amín.

Amín.

RUHANİ (D[1])
Barışla Rab
bimize yalvaralım.

 

En iríni tu Kuríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ(D): Göksel barış ve canlarımızın kurtuluşu için Rab’bimize yalvaralım.

İpér tis ánothen irínis ke tis sotirías ton psihón imón tu Kuríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Bütün dünyada barış, Allah’ın kutsal kiliselerinin sarsılmaz varlığı ve bütün insanların birliği için Rab’bimize yalvaralım.

 

İpér tis irínis tu símpandos kósmu, efstathías ton ağíon tu Theú ekklisión ke tis ton pándon enóseos tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Bu kutsal ev için ve buraya iman, saygı ve Allah korkusu ile girenler için Rab’bimize yalvaralım.

 

İpér tu ağíu íku tútu ke ton metá písteos evlavías ke fóvu Theú isióndon en aftó tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Patríğimiz (veya Episkoposumuz, ismi)
saygıdeğer pederler, mesihsel görevde olanlar, diğer tüm ruhban sınıfı ve cemaat için Rabbımıza yalvaralım.

 

 

İpér tu arhiepiskópu imón….tu timíu presviteríu tis en Hristó diakonías pandós tu klíru ke tu laú tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ(D) 

Bu şehir, diğer şehir ve ülkeler için ve buralarda yaşayan imanlılar için Rab’bimize yalvaralım.

 

 

İpér tis kinotitos ke tis pólis táftis, pásis póleos, hóras ke ton písti ikúndon en aftés tu Kiríu deithómen.

 

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ(D)
Havaların ılımlı geçmesi, toprağın bereketli ürün vermesi ve barışlı zamanlar için Rab’bimize yalvaralım.

 

İpér efkrasías aéron, eforías ton karpón tis yis, ke kerón irinikn tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)

Denizde, karada, havada yolculuk edenler, hastalar, acı çekenler, esirler ve bunların kurtuluşu için Rab’bimize yalvaralım.

 

İpér pleóndon, odiporúndon, nosúndon, kamnóndon, ehmalóton ke tis sotirías aftón tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve zor durumlardan kurtulmamız için Rab’bimize yalvaralım.

 

İpér risthíne imás apó pásis tlípseos, orğís, kindínu ke anágis tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Ya Rab, lütfunla bizi destekle, kurtar, merhamet et ve koru.

 

Andilavú, sóson, eléison ke diafílakson imás, O Theos ti si háriti.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Tamamen kutsal, saf, kutsanmı
ş, çok şanlı hanımefendi, Allahdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Allah’ımıza emanet edelim.

 

Tis Panağías Ahrándu, iperevloğiménis, endóksu despínis imón Theotóku ke aiparthénu Marías metá pándon ton ağíon mnimonéfsandes eaftús ke allílus ke pásan tin zoín imón Hristó to Theó parathómetha.

KORO
Sana Ya Rab.

 

Si Kírie.

RUHANİ
(kısık sesle)
Ya Rab Allah’ımız, gücün ki hayal edilemez, yüceliğin kavranamaz, merhametin ölçülemez ve insan sevgin sözle ifade edilemez. Sen ey Efendimiz, şefkatinle bakışını bize ve bu kutsal eve çevir. Bize ve bizle birlikte dua edenlere bol bol merhametini ve sevecenliğini bağışla.

 

 

Kírie o Theós imón, u to krátos aníkaston ke i dóksa akatáliptos, u to éleos amétriton  ke i filantropía áfatos, Déspota katá tin efsplahnían su epívlepson ef imás ke epí ton áğion íkon túton ke píison meth imón ke ton sinefhoménon imín plúsia ta eléi su ke tus iktirmús su.

(yüksek sesle)
Çünkü Sana aittir tüm yücelik, saygı ve tapınma, Baba'ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh'a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Óti prépi si pása dóksa, timí ke proskínisis. To Patrí, ke to İó ke to Ağío Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

 

KORO

Amín.

 

Amín.

BİRİNCİ ANTİFON (Memurlardan seçilen ayetler okunur.)

Allahdoğuran'ın aracılığı ile ey Kurtarıcı bizi kurtar.
(3 defa tekrarlanır)

 

 

 

Tes presvíes tis Theotóku, Sóter, sóson imás.

 

RUHANİ (D)
Tekrar ve tekrar barışla Rab’bimize yalvaralım.

 

Éti ke éti en iríni tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Ya Rab, lütfunla bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

Andilavú sóson eléison ke diafílakson imás ti si háriti.

KORO
Amín.

 

Amín.

RUHANİ (D)
Tamamen kutsal, saf, kutsanmı
ş, çok şanlı hanımefendi, Allahdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Allah’ımıza emanet edelim.

 

Tis Panağías Ahrándu, iperevloğiménis, endóksu despínis imón Theotóku ke aiparthénu Marías metá pándon ton ağíon mnimonéfsandes eaftús ke allílus ke pásan tin zoín imón Hristó to Theó parathómetha.

KORO
Sana Ya Rab.

Si Kírie.

RUHANİ
(kısık sesle)
Ya Rab Allah’ımız, halkını kurtar, mirasını bereketli kıl, kilisene mensup imanlıları koru.
Sen’in evinin güzelliğini sevenleri bereketle. Sen onları ilahi gücünle onurlandır ve Sana ümitle bağlanan bizi terketme.

 

 

Kírie o Theós imón, sóson ton laón su ke evlóğison tin klironomían su, to plíroma tis ekklisías su fílakson, ağíason tus ağapóndas tin efprépian tu íku su, si aftús antidóksason ti theikí su dinámi ke mi engatalípis imás tus elpízondes epí se.

(yüksek sesle)
Çünkü egemenlik, krallık, güç ve yücelik Sen’indir, Baba'nın ve Oğul'un ve Kutsal Ruh'un, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Óti son to krátos ke su estín i vasilía ke i dínamis ke i dóksa, tu Patrós ke tu İú ke tu Ağíu Pnévmatos, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon,

KORO
Amín.

 

Amín.

İKİNCİ ANTİFON (Mezmurlardan seçilmiş ayetler okunur)

KORO

Ey ölümden dirilmiş olan Allah’ın Oğlu, Sana Aliluyia diyen bizleri kurtar. (üç kere tekrarlanır)

 

 

 

 

Sóson imás İé Theú, o anastás ek nekrón, psálondas si alilúyia.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'a yücelik olsun ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.  Amín.

Dóksa Patrí ke İó ke Ağío Pnévmati. Ke nin ke ai ke is tus eónas ton eónon. Amín.

Ey Allah’ın biricik Oğlu ve Söz’ü, Sen'ki ölümsüzsün, kurtulmamız için Allahdoğuran aziz ve daima bakire Meryem'den ten almaya tenezzül edip değişmeden insan oldun ve Sen çarmıha gerildin. Ey Mesih Allah’ımız, Sen'ki ölüme ölümle galip geldin, Sen Kutsal Üçlemenin birisin ve Baba ve Kutsal Ruh'la yüceltilmektesin, bizi kurtar.

O Monogenís İós ke Lógos tu Theú, athánatos ipárhon ke katadeksámenos diá tin imetéran sotirían sarkothíne ek tis Ağías Theotóku ke aiparthénu Marías atréptos enantropísas, stavrotís te Hristé o Theós, thanáto thánaton patísas, is on tis Ağías Triádos, sindoksazómenos to Patrí ke to Ağío Pnévmati, sóson imás.

 

RUHANİ (D)
Tekrar ve tekrar barış içinde Rab’be yalvaralım.

 

Éti ke éti en iríni tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)

Ya Rab, lütfunla bizi destekle, kurtar, merhamet eyle.

 

 

Andilavú sóson eléison imás o Theós ti si háriti.

KORO
Amín.

 

Amín.

RUHANİ (D) Tamamen kutsal, saf, kutsanmış, çok şanlı hanımefendi, Allahdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Allah’ımıza emanet edelim.

Tis Panağías Ahrándu iperevloğinénis endóksu Despínis imón Theotóku ke aiparthénu Marías metá pándon ton ağíon mnimonéfsantdes eaftús ke allílus ke pásan tin zoín imón Hristó to Theó parathómetha.

KORO
Sana Ya Rab.

 

Si Kírie.

RUHANİ
(kısık sesle)
Sen ki bu beraberce uygun duaları bir yürekle okumamızı lütfedensin ve Sen Sen’in adınla bir araya gelenlerin dileklerini kabul edeceğini bildirensin. Sen şimdi kullarının dileklerini cevapla, bize bu çağda Senin gerçeğinin bilgisini ve gelecek çağda sonsuz yaşamı bağışla.

 

O tas kinás táftas ke simfónus imín harisámenos prosefhás, o ke disí ke trisí simfonúsin epí to onómati su tas etísis paréhin epangelámenos, aftós ke nin ton dúlon su ta etímata pros to simféron plíroson, horiğón imín en to paróndi eóni tin epíğnosin tis sis alithías ke en to mélonti zoín eónion harizómenos.

(yüksek sesle)
Çünkü Sen iyi ve insanları seven Allah’sın ve Sana övgü sunarız, Baba'ya ve Oğul'a Kutsal Ruh'a ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Óti ağathós ke filántropos Theós ipárhis ke si tin dóksan anapébomen, to Patrí ke to İó ke to Ağío Pnévmati, nin ke ai ke is tus eónas ton eónon.

KORO
Amín.

 

Amín.

ÜÇÜNCÜ ANTİFON
(Her pazar gününe isabet eden Mezmur makam ile okunur ve Ruhani veya Ruhaniler Küçük Giriş için sol kapıdan çıkıp Kilisenin orta-büyük-kapısının önüne kadar gelirler
. Burada Ruhani sessiz olarak şu duayı okur)


Ey efendimiz R
AB Allah, Sen ki göklerde yüceliğine hizmet için Melek ve Başmelek alayları ve orduları kurdun, buyur ki bizim girişimizle Meleklerin de girişi olsun ve bizimle ayine katılsınlar ve bizimle birlikte Senin iyiliğini yüceltsinler, Çünkü Sana aittir tüm yücelik, saygı ve tapınma, Baba'ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh'a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déspota Kírie o Theós imón, o katastísas en uranís táğmata ke stratiás angélon ke arhangélon is liturgían tis sis dóksis, píison sin ti isódo imón ísodon ağíon angélon genésthe, silliturğúndon imín ke sindoksoloğúndon tin sin ağathótita. Oti prépi si pása dóksa timí ke proskínisis to Patrí ke to İó ke to Ağío Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

DIYAKOS
Ruhani Peder girişi kutsa.

 

Evlóğison Déspota tin ağían ísodon.

RUHANİ
Azizlerinin girişi kutlu olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.
Amín.

 

Evloğiméni i ísodos ton ağíon su pándote nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

RUHANİ (D)
Işıldama! Ayağa kalkalım
!

 

Sofía! Orthí!

KORO VEYA RUHANİ

Gelin ibadet edelim ve Mesih'in önünde eğilelim. Ey Allah’ın Oğlu, Sen ki ölümden dirildin, Sana Aliluia diyen bizi kurtar.

 

Défte prosikinísomen ke prospésomen Hristó. Sóson imás ié Theú o anastás ek nekrón, psállondas si allilúyia.

KORO
(sırası ile makam ilahisini, yortu veya kutlanan AZİZ\AZİZE varsa ilahisini, ayin yapılan kilisenin ilahisini ve en son Kontakion okur.)

 

RUHANİ

(Koro ilahileri okunurken Ruhani Sunak önünde kısık sesle aşşağıdaki duayı okur.) Ey Kutsal Allah, Sen ki azizler arasında barınıyorsun, Sen ki Serafimlerce üçlü kutsamalı sesleri ile övülmekte, Heruvimlerce yüceltilmekte ve bütün semavi güçlerce tapınılmaktasın. Sen ki bütün cihanı yoktan var eden, insanı kendi sıfatına benzeterek yaratıp bütün nimetlerinle donatan, her talep edene ilim ve bilgelik veren, günahlı olanı bile hor görmeyip kurtuluşu için tövbeyi lütfeden, biz düşkün ve layık olmayan kullarının bu saatte aziz sunağının huzurunda durup Sana layık olan tapınış ve yüceliği sunmasını kabul eden Sen Efendimiz, biz günahkarların ağzından çıkan ve Üçlemeyi yücelten ilahiyi kabul et ve Sen'in iyiliğinle bizleri güçlendir. Bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahları bağışla. Ruhlarımızı ve bedenlerimizi kutsa. Yaşamımızın her gününde Sana kutsallıkla hizmet edebilmeyi bize bağışla, aziz Allahdoğuran’ın ve çağlar öncesi Sen’i sevindirmiş olan azizlerin duaları ile. Çünkü Sen kutsalsın ey Allah’ımız. Sana yücelik sunarız, Baba'ya ve Oğul'a ve Kutsal Ruh'a ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amín.

 

 

 

 

 

 

 

O Theós o Ağíos o en ağíis anapavómenos, o trisağío foní ipó ton Serafím animnúmenos ke ipó ton heruvím doksoloğúmenos ke ipó pásis epuraníu dinámeos proskinúmenos. O ek tu mi óndos is to íne parağağón ta símbanda. O ktísas ton ántropon kat ikóna sin ke omíosin ke pandí su harísmati katakosmísas. O didús etúndi sofían ke sínesin ke mi parorón amartánonda. o kataksiósas imás tus tapinús ke anaksíus dúlus su ke en ti óra táfti stíne kat enópion tis dóksis tu Ağíu su tisiastiríu ke tin ofiloménin si proskínisin ke doksoloyían prosáyin, aftós Déspota prósdekse ke ek stómatos imón ton amatolón ton Trisáğion ímnon ke epískepse imás en ti Hristótiti su, sinhórison imín pan plimélima ekúsuion te ke akúsion, Ağíason imón tas psihás ke ta sómata ke dos imín en osiótiti latrévin si pásas tas iméras tis zoís imón. presvíes tis Ağías Theotóku ke pándon ton ağíon ton ap eónos si evarestisándon.  

 

RUHANİ

Çünkü Sen kutsalsın ey Allah’ımız ve Sana yücelik sunarız, Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Óti áğios i o Theós imón ke si tin dóksan anapémbomen to Patrí ke to İó ki to Ağío Pnévmati nin ke aí ki is tus eónas ton eónon.

KORO

Amín.

 

Amín.

RUHANİ (D)
Rab’bimize yalvaralım.

 

Tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

(ve hemen Kutsal Allah ilahisini okur.)

 

Kutsal Allah, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz, bize merhamet eyle. (üç kere tekrarlanır)

 

 

Ağios o Theós, Ağios ishirós, Ağios athánatos eléison imás.

RUHANI

Kuvvet!

 

Dínamis!

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amín.

Dóksa Patrí ke İó ke Ağío Pnévmati ke nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

Kutsal Ölümsüz, bize merhamet eyle.

Ağios Athánatos eléison imás.

(daha ağır makamda''KUTSAL ALLAH ilahisi tekrarlanır.)

 

(Ruhanilerde “Kutsal Allah” ilahisini kısık sesle ve koronun okuduğu şekilde tekrar ederler.)

DIYAKOS
Emir buyur Ruhani Peder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kélefson Déspota.

RUHANİ
(Prothesis'e doğru yürüyerek)
Rabbin adıyla gelen kutlu olsun
.

 

Evloğiménos o erhómenos en onómati Kiríu.

 

DIYAKOS
(Sunağın arka tarafındaki piskopos kürsüsüne doğru ilerliyerek)
Yukarıdaki krallık tahtı kutsa ey Ruhani Peder
.

 

 

Evlóğison Déspota tin áno kathédran.

 

RUHANİ
nde giden Diyakos'u takip ederek)
Krallığının şanlı tahtı üzerinde oturan kutlu olsun ki daima Heruvimlerin üzerindedir, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.
Amín.

 

Evloğiménos i o epí thrónu dóksis tis vasilías su, o kathímenos epí ton Heruvím pándote nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín. 

RUHANİ
Dikkat edelim!

Próshomen!

OKUYUCU
(Günün Prokimenonunu söyler.)

RUHANİ
Işıldama.

 

 

 

Sofía.

OKUYUCU
ncilden okunacak mektup veyaElçilerin Işleri kitabınının bir kısmının başlığını söyler
.)

RUHANİ
Dikkat edelim!

 

 

 

 

 

Próshomen!

OKUYUCU
(O güne ait Pavlos veya diğer Elçilerin mektuplarından okur.) 
(Bu sırada Diyakos veya Ruhani Peder buhurdanlıkla usulüne göre günlükler.)
(Mektupların okunması bittiği zaman Ruhani okuyucuyu taktis eder.)

RUHANİ
Barış seninle ve bütün halkla olsun.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iríni si to evangelizoméno ke pandí to laó.

KORO
Aliluia, Aliluia, Aliluia

Allilúyia, Allilúyia, Allilúyia.

(Mektuplar okunduğu sırada İncil okunmasına hazırlık olarak şu dua sessiz olarak Ruhani tarafından okunur.)


RUHANİ
Ey merhamet sahibi RAB Allah’ımız, ilahî bilginin temiz ışığını kalplerimize dök ve İncil'in mesajını anlıyabilmemiz için zihin açıklığı ver. Sen’in ilahi emirlerinin korkusunu kalplerimize yerleştir ki bütün bedensel arzuları terk edip manevi yaşama girelim ve her zaman Sen’i hoşnut eden eylemleri düşünelim ve yapalım. Çünkü ruhumuzu ve bedenizi aydınlatan Sen’sin ey Mesih Allah’ımız, Sana yücelik sunarız, öncesiz Baba'nla ve çok kutsal ve iyi ve yaşam veren Ruhunla ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. AMİN

 

 

 

 

 

Élamson en tes kardíes imón, filántrope Déspota, to tis sis Theoğnosías akíraton Fos ke tus tis dianías imón diánikson oftalmús is ton evangelikón su kiriğmáton katanóisin. Énthes ke ton ton makaríon su endolón fóvon, ina tas sarkikás epithimías pásas katapatísantes Pnevmatikín politían metélthomen, pánda ta pros evaréstisin tin sin ke fronúndes ke prátondes. Si gar i o fotismós ton psihón ke ton somáton imón, Hristé o Theós ke si tin dóksan anapémbomen, sin to anárho su Patrí ke to Panağío ke ağathó ke zoopió su Pnévmati nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

DIYAKOS
(Diyakos İncil’i alıp Ruhani Pederin önünde eğilerek:)

Ey Ruhani Peder, İncil yazarı ...................... 'ın İncil okuyucusunu kutsa.

 

 

 

Evlóğison Déspota ton evangelistín tu Ağíu apostőlu…

 

RUHANİ
Aziz ve şanlı İncil yazarı ............................. aracılığı ile Allah, İncil'i okuyacak olan sana söz ve güç versin, öyle ki sevgili Oğlu İsa Mesih' in Müjdesini okuyup bitiresin.

O Theós diá presvión tu Ağíu, endóksu, apostólu ke Evangelistú….dói si ríma to evangelizoméno dínami pollí, is ekplírosin tu Evangelíu tu ağapitú İú aftú, Kiríu the imón İisú Hristú.

DIYAKOS
Amín, Amín, Amín. Bana dediğin gibi olsun.

 

Amín, Amín, Amín. Génito mi katá to ríma su.

RUHANİ
Işıldama. Kutsal İncil'i ayakta dinleyelim. Hepinize barış olsun.

 

Sofía. Ortí akúsomen tu Ağíu Evangelíu. Iríni pási.

KORO
Ve senin Ruhunla

 

Ke to Pnévmati su.

RUHANİ (D)
................................ tarafından yazılan Kutsal İncil'den okuma

 

Ek tu katá… Ağíu Evangelíu to anáğnosma.

RUHANİ
Dikkat edelim.

 

Próshomen.

RUHANİ (D)
ncili okur ve eğer İncil'i Diyakos okuyor ise onu kutsar.)
Barış seninle olsun.

 

 

 

Iríni si.

KORO
Yücelikler Sana Ya Rab. Yücelikler Sana.

 

Dóksa si Kírie dóksa Si.

RUHANI

Tüm ruhumuzla ve tüm yüreğimizle söyleyelim, söyleyelim:

 

 

ĺpomen pándes eks ólis tis psihís ke eks ólis tis dianías imón ípomen.

KORO

Ya Rab merhamet eyle. (Üç defa)

 

Kírie eléison.

RUHANI

Her şeye kadir olan RAB, atalarımızın Allah’ı, Sana yalvarıyoruz, bizi duy ve merhamet et.

 

Kírie Pandokrátor, o Theós ton Patéron imón, deómetha su epákuson ke eléison.

KORO

Ya Rab,merhamet eyle. (Üç defa)

 

Kírie eléison.

RUHANI 

Bize merhamet et,  ey Allah. Sen’in yüce şefkatine dayanarak, Sana yalvarıyoruz, duy bizi ve merhamet et.

 

Eléison imás o Theós katá to méga éleos sou deómetha su, epákuson ke eléison.

 

KORO

Ya Rab,merhamet eyle. (Üç defa)

 

Kírie eléison.

 

RUHANI

Ayrıca bütün dindar Ortodoks hristiyanlar için dua ediyoruz.

 

Éti deómetha ipér ton evsevón ke orthodókson hristianón.

KORO

Ya Rab merhamet eyle. (Üç defa)

 

Kírie eléison.

RUHANI 

Ayrıca Patríğimiz (veya Piskoposumuz, ismi) aziz pederler… Mesih'in diyakosları, [bu kutsal manastırın keşişleri (ve/veya rahibeleri] tüm ruhban sınıfı ve cemaat için dua ediyoruz.

 

Éti deómetha ipér tu Arhiepiskópu ke Patríarhu imón......ke pásis tis en Hristó imón adelfótitos.

 

KORO

Ya Rab,merhamet eyle. (Üç defa)

Kírie eléison.

 

RUHANI

Ayrıca Sen’in hizmetkarların olan;bu şehirde ikamet eden veya çevreden gelmiş bütün dindar ve Ortodoks hristiyanlar, bu kilisenin bağışçıları, destekçileri ve üyeleri olanların günahlarının affı ve merhamet ve teselli bulması, yaşamı, huzuru, sağlığı, kurtuluşu  için dua ediyoruz.

 

Éti deómetha ipér eléus, zoís, irínis, iğías, sotirías, episképseos, sinhoríseos ke aféseos ton amartión ton dúlon su, pándon ton evsevón ke orthodókson hristianón, ton katikúndon ke parepidimúndon en ti póli ke ti enoría táfti, ton epitrópon ke sindromitón tis Ağías Ekklisías táftis.

KORO

Ya Rab,merhamet eyle. (Üç defa)

 

Kírie eléison.

RUHANI 

Ayrıca, hâtırası aziz olan çok kıymetli bu kutsal [manastırın veya] kilisenin kutsal kurucuları ve burada ve her yerde istirahate çekilmiş olan, bizlerden önce bu dünyadan sonsuzluğa göçmüş olan bütün dünyadaki Ortodoks pederlerimiz ve kardeşlerimiz için dua ediyoruz.

 

Éti deómetha ipér ton makaríon ke aimníston ktitóron tis Ağías Ekklisías/Monís táftis ke ipér pándon ton proanapafsaménon patéron ke adelfón imón, ton entáde efsevós kiménon ke ton apandahú orthodókson.

 

KORO

Ya Rab, merhamet eyle. (Üç defa)

 

Kírie eléison.

RUHANI

Ayrıca bu kutsal ve övgüye layık olan kiliseye iyi işleri ve eylemleri ile gelenler, kilisenin hizmetinde görev alanlar, ilahi okuyucuları ve burada bulunanlar, Sen’in yüce ve sınırsız merhametine sığınanlar için dua ediyoruz.

 

Éti deómetha ipér ton karpoforúndon ke kallierğúndon en to Ağío ke pansépto naó túto, kopióndon, psalóndon ke ipér tu periestótos laú, tu apekdehoménu to pará su méğa ke plúsion éleos.

 

KORO

Ya Rab,merhamet eyle. (Üç defa)

 

Kírie eléison.

(Burada eğer cemaatten özel olarak isteği olanlar varsa, hastası olanların vs. şifa dilekleri olanların duaları sunulur.)

 

RUHANI (kısık bir sesle):

RAB Tanrı’mız, hizmetkârlarının bu içten yakarışını kabul et, üzerimize ve Sen’den gelecek yüce merhameti bekleyen diğer tüm insanlarının üzerine şefkatini yağdır.

 

 

 

Kírie o Theós imón, tin ektení táftin ikesían prósdekse pará ton son dúlon, ke eléison imás katá to plíthos tu eléus su. Ke tus iktirmús su katápempson ef imás ke epí pánda ton laón su, ton apekdehómenon to pará su plúsion éleos.

RUHANI (yüksek sesle)

Sen ki, bağışlayan bir Rab’sin ve insanoğlunu seversin; Sen’in adına, Baba'ya, Oğul'a ve Kutsal Ruh'a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca şan ve görkem olsun. Amin.

 

Óti eleímon ke filántropos Theós ipárhis, ke si tin dóksan anapémbomen, to Patrí ke to İó ke to Ağío Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amin.

KATEKÜMENLERİN DUASI

 

(Katekümenlerin yakarışı boyunca, Ruhani sunak masasının üzerine İsa'nın gömülüşünü betimleyen bir örtü-kumaş serer.)

 

RUHANI

Rab’be dua edin, ey katekümenler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éfksaste i katihúmeni to Kirío.

 

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANI

Siz imanlılar, katekümenler için dua edin ki Rab onlara merhametini bahşetsin.

 

I pistí ipér ton katihuménon deithómen. İna o Kírios aftús eleísi.

 

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANI

Öyle ki, (O) onlara gerçeğin sözünü öğretsin.

 

Katihísi aftús ton lóğon tis alithías.

 

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANI

Öyle ki, (O) onlara doğruluğun Müjde'sini  açıklasın.

 

Apokalípsi aftís to Evangélion tis dikeosínis.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANI

Öyle ki, (O) onları kendi kutsal, Evrensel ve Elçisel Kilisesi'yle birleştirsin.

 

Enósi aftús ti ağía aftú katholikí ke apostolikí Ekklisía.

 

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANI

Kurtar onları, onlara merhametini bahşet, onları muhafaza et ve koru, ey Rab, Senin lütfunla.

 

Sóson, eléison, andilavú ke diafílakson aftús, o Theós ti si háriti.

 

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANI

Ey katekümenler, Rab’bin önünde başlarınızı eğin.

 

İ kathúmeni tas kefalás imón to Kirío klínate.

RUHANI

Ey RAB Allah’ımız, Sen ki yükseklerdesin ve biz değersiz kullarına kulak verirsin, Sen ki biricik ve tek Oğlun, Allah’ımız ve Rabbimiz İsa Mesihi insanlığın kurtuluşu için gönderdin, başlarını Senin önünde eğmiş olan katekümen hizmetkârlarına bak ve onları doğru vakitte, yeniden doğuş yıkanması, günahların bağışlanması ve çürümezlik giysisi için değerli kıl. Onları Senin kutsal, Evrensel ve Elçisel kilisenle birleştir ve onları seçilmiş halkın (sürün) olarak işaretle.

 

 

Kírie o Theós imón, o en ipsilís katikón ke ta tapiná eforón, o tin sotirían to géni ton anthrópon eksapostílas, ton monoyení su İón ke Theón, ton Kírion imón İisún Hristón, epívlepson epí tus dúlus su tus katihuménus tus ipokeklikótas si ton eaftón afhéna ke kataksíoson aftús en keró eftéto tu lutrú tis pallingenesías, tis aféseos ton amartión ke tu endímatos tis aftharsías. Énoson aftús ti ağía su katolikí ke apostolikí ekklisía ke sinkatarítmison aftús ti eklektí su pímni.

RUHANI

Böylece onlar da bizlerle beraber, Senin çok  saygıdeğer ve görkemli ismini Baba'nın,Oğul'un ve Kutsal Ruh'un adını şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca yüceltebilsinler.

 

İna ke aftí sin imín doksázosi to pándimon ke meğaloprepés ónoma su, tu Patrós ke tu İú ke tu Ağíu Pnévmatos, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

 

KORO

Amin.

 

Amín.

RUHANI (D)

Tüm siz katekümenler, dışarı çıkın! Dışarı çıkın tüm siz katekümenler! Tüm siz katekümenler, dışarı çıkın! Hiçbir katekümen kalmasın.

 

Ósi katihúmeni proélthete, i katihúmeni proélthete. Ósi katihúmeni proélthete. Mi tis ton katihuménon.

Ancak biz inanlılar yine ve yine esenlik içinde Rab’be dua edelim.

Ósi pistí, éti ke éti en iríni tu Kiríu deithómen.

RUHANİ (D)
Lütfunla bize yardım et, merhamet et, bizi kurtar ve koru, Ya Rab, lûtufkâr Bilgeliğinle!

Andilavú sóson eléison ke diafílakson imás o Theós ti si háriti.Sofía.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANI (kısık bir sesle)

 

Ey Her Şeye Gücü Yeten RAB Allah, bizi kutsal sunağının huzurunda durmaya ve günahlarımız ve bu topluluğun hatâları için merhametini dilemeye lâyık kılan Sana şükürler sunarız. Yalvarışlarımızı kabul et, ey Allah, Sana dualar ve dilekler ve tüm halkın için kansız kurbanlar sunmaya bizleri layık kıl. Ve Sana ait bu göreve atadığın bizleri, Kutsal Ruh’unun gücüyle, günahsız ve suçsuz bir şekilde vicdanımızın pak tanıklığında her zaman ve her yerde Sana seslenmek üzere Kendine layık hale getir; öyle ki bizi duyarak iyiliğinin bolluğu uyarınca bize merhamet  gösterebilesin.

 

 

Efharistúmen si, Kírie o Theós ton dinámeon, to kataksiósandi imás parastíne ke nin to Ağío su thisiastirío ke prospesín tis iktirmís su ipér ton imetéron amartimáton ke ton tu laú ağnoimáton. Prósdekse o Theós tin déisin imón, píison imás aksíous genésthe tu prosférin si deísis ke ikesías ke thisías anemáktus ipér pandós tu laú su ki ikánoson imás, us éthu is tin diakonían su táftin en ti dinami tu Pnévmatos su tu Ağíu, akatağnóstos ke aproskóptos, en katharó to martirío tis sinidíseos imón, epikalíste se en pandí keró ke tópo ína isakúon imón, íleos imín iis en to plíthi tis sis ağathótitos.

(yüksek sesle)

Çünkü Sana aittir tüm yücelik, saygı ve tapınma, Baba'ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh'a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Óti prépi si pása dóksa, timí ke proskínisis, to Patrí ke to İó ke to Ağío Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

KORO

Amin.

 

Amín.

RUHANİ (D)
Tekrar ve tekrar esenlik içerisinde Rab’bimize yalvaralım.

 

Éti ki éti en iríni tu Kiríu deithómen.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Ya Rab, lütfunla bizi destekle, kurtar, merhamet et ve koru.

 

Andilavú sóson eléison ke diafílakson imás o Theós ti si háriti.

RUHANİ

(kısık sesle)

Tekrar ve tekrar Sana yalvarıyor ve dua ediyoruz; Ey İyi Olan, insanoğlunu seven, duamızı işit, ruhlarımızı ve bedenlerimizi her türlü bedenî ve fikrî kirlilikten arındır ve bizi Sen’in kutsal sunağının önünde kınanmadan ve suçlanmadan durabilmeye lâyık kıl. Bizimle birlikte dua edenlere yaşamda, imanda ve zihin açıklığında ilerleyebilmeyi lütfet.  Onların Sana, çekinerek ve sevgiyle, kusursuz ibadet edebilmelerine, Sen’in kutsal gizemlerini suçlanmadan paylaşmalarına ve Sen’in göksel krallığına lâyık olmalarına izin ver.

 

 

 

Pálin ke pollákis si prospíptomen ke su deómetha, ağathé ke filántrope, ópos epivlépsis epí tin déisin imón, katharísis imón ta psihás ke ta sómata apó pandós molismú sarkós ke Pnévmatos ke dóis imín anénohon ke akatákriton tin parástasin tu Ağíu su thisiastiríu. Hárise de o Theós, ke tis sinefhoménis imín prokopín víu ke písteos ke sinéseos Pnevmatikís. Dos afrís pándote metá fóvu ke ağápis latrévin si, anenóhos ke akatakrítos metéhin ton ağíon su mistiríon ke tis epuraníu su vasilías aksiothíne.

(yüksek sesle)
Bağışla ki Sen’in gücünle ve her zaman korunarak Sana yücelik sunalım, Baba'ya ve Oğul'a ve Kutsal Ruh'a ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Ópos ipó tu krátus su pántote filatómeni si dóksa anapémbomen to Patrí ke to İó ke to Ağío Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

KORO
Amín. Ey Heruvimleri gizemle temsil eden bizler, yaşam veren Üç kutsallı ilahiyi nağmelendirelim. Şimdi hayatın bütün kaygılarını bir yana bırakalım ki her varlığın Kral’
éné karşılayabilelim. O'ki görünmeden melekler ordusuyla çevrelenmektedir. Alliluyia

 

 

I ta heruvím mistikós ikonízontes ke ti zoopió Triádi ton trisáğíon ímnon prosádondes pásan tin viotikín apothómetha mérimnan os ton Vasiléa ton ólon ipodeksámeni, tes agelikés aorátos doriforúmenos táksesin, allilúyia.

RUHANİ
(bu ilahi okunurken sunağın önünde şu duayı okur)
Bedenin arzularına ve şehvetine bağımlı olanlardan hiç biri Sana gelmeye veya yaklaşmaya veya kutsal hizmetlerde bulunmaya lâyık değildir, ey yüceliğin Kralı, zira Sana hizmet etmek semavî güçler için bile büyük ve müthiştir. Sen insanlar için sözle anlatılamayan ve sınırsız sevginle, değişmeden ve Allah’lığından hiç bir şey kaybetmeden insan oldun ve bize başrahip oldun ve bize bu kansız kurbanın kutsal törenini gerçekleştirmeyi emanet ettin. Sen, her varlığın Efendisi, Sen ya Rab Allah’ımız göklerdeki ve yeryüzündeki varlıkların tek egemenisin. Sen ki Heruvimli tahtta otururusun ve Serafimlere hükmedersin ve İsrail'in Kralısın. Sen tek kutsalsın ve azizler arasında oturursun. Sen ki tek iyi ve bizi işitmeye hazır olansın, cesaret edip Sana yalvarıyorum, ben günahkâr ve değersiz kulunu gözet, ruhumu ve vicdanımı arıt. Kutsal Ruh'un gücüyle, ruhaniyet lûtfunu kuşanmış ve bu kutsal sunakta durarak, kutsal ve lekesiz bedenine ve değerli kanına kutsal hizmet vermeğe layık kıl. Bunun için Sana yaklaşıyor ve başımı eğerek yalvarıyorum, yüzünü benden çevirme ve beni diğer çocuklarından ayırma. Ben günahkar ve değersiz kulunu bu hediyeleri sunmaya lâyık kıl. Sen hem sunan hem de sunulan, kabul kılan ve bölüştürülensin, ey Mesih Allah’ımız, Sana yücelik sunuyoruz, ezelsiz Babanla ve çok kutsal yaşam veren Ruhunla ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 

 

Udís áksios ton sindedeménon tes sarkikés epithimíes ke idonés prosérheste i prosengízin i liturğín si Vasilév tis dóksis. To gar diakonín si méğa ke foverón ke aftés tes epuránies dinámis, al ómos diá tin áfaton ke amétriton su filanthropían atréptos ke analiótos yéğonas ánthropos ke arhieréfs imón ehrimátisas ke tis liturgikís táftis ke anemáktu thisías tin ierurğían parédokas imín os despótis ton apándon. Si gar i mónos Kírie o Theós imón despózis ton epuraníon ke ton epiğíon o epi thrónu heruvikú epohúmenos o ton serafím Kírios ke vasiléfs tu Israíl, o mónos Ağíos ke en ağíis anapavómenos se tínin disopó ton mónon ağathón ke evíkoon epívlepson ep emé ton amatolón ke ahríon dúlon su ke kathárison mu tin psihín ke tin kardían apo sinidíseos ponirás ke ikánoson me en ti dinámi tu Ağíu Pnévmaos endediménon tin tis ieratías hárin parastíne ti ağía su táfti trapézi ke ierurğíse to áğion ke áhranton su sóma ke to tímion éma. Si gar prosérhome klínas ton emaftú afhéna ke déome su. mi aporípsis to prósopon su ap emú midé apodokimásis me ek pédon su, al aksíoson prosenehtíne si ip emú tu amartolú ke anaksíu dúlu su ta dóra táfta. Si gar i o prosféron ke prosferómenos ke prosdehómenos ke diadidómenos, Hristé o Theós imón, ke si tin dóksan anapémbomen, sin to anárho su Patrí ke to panağío ke ağathó ke zoopió su Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

Suçsuzluğumu göstermek için ellerimi yıkar, yüksek sesle şükranımı duyurmak ve bütün harikalarını anlatmak için sunağının çevresinde  dönerim, ya Rab. Severim, ya Rab, yaşadığın evi, görkeminin bulunduğu yeri. Günahkârların, eli kanlı adamların yanısıra canımı alma. Onların elleri kötülük aletidir, sağ elleri rüşvet doludur.  Ama ben dürüst yaşarım, kurtar beni fidyeyle, lütfet bana! Ayağım emin yerde duruyor. Topluluk içinde Sana övgüler sunacağım, ya Rab.

Nípsome en athóis tas híras mu ke kiklóso to thisiastírion su, Kírie tu akúse me fonís enéseos su ke diiğísome pánda ta tavmásia su. Kírie iğápisa efprépian íku su ke tópon skinómatos dóksis su. Mi sinapolésis metá asevón tin psihín mu ke metá andrón emáton tin zoín mu, on en hersín e anomíe. I deksiá aftón eplísthi dóron eğó de en akakía mu eporéftin, lítrose me Kírie ke eléison me. O pus mu estí en eftítiti, en ekklisíes evloğíso se Kírie.

 

Ey Allah, Allah’ımız, Sen ki göksel ekmeği, tüm dünyanın besinini, bizi kutsamak ve bereketlemek üzere kurtarıcı ve bağışlayıcı Rab’bimiz ve Allah’ımız İsa Mesih’i gőnderensin, bu sunağı da kutsa ve göklerin en yüksek katındaki sunağına kabul et. Sen, tek iyi ve insanları seven, buraya sunuları getirenleri ve kimler için getirdiklerini hatırla ve Senin kutsal gizemlerini şu anda yőnetmekte olan biz ruhanileri her türlü günahtan koru. Saygıdeğer ve azametli İsmin kutsal ve görkemlidir; Baba’nın ve Oğul’un ve Kutsal Ruh’un [adıyla], şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Âmin.[2]

O Theós, o Theós imón, o ton uránion árton, tin trofín tu pandós kósmu, ton Kírion imón ke Theón İisú Hristón, eksapostílas sotíra ke litrotí ke eveyétin, evloğúnda ke ayiázonda imás, aftós evlóğison tin próthesin táftin ke prósdekse aftín is to iperuránion su thisiastírion. Mnimónefson, os ağathós ke filánthropos, ton prosenegóndon ke di us prosíğağon ke imás akatakrítus diafílakson en ti ierurğía ton thíon su mistiríon. Óti iğíase ke dedóksaste to pándimon ke meğaloprepés ónoma su, tu Patrós ke tu İú ke tu Ağíu Pnévmatos, nin ke ai ke is tus eónas ton eónon. Amín.

(Devaménda Ruhani ve Diyakos Üç kutsallı ilahiyi sőyleyerek üç defa secde ederler)

Ey Heruvimleri gizemle temsil eden bizler, yaşam veren Üç kutsallı ilahiyi nağmelendirelim. Şimdi hayatın bütün kaygılarını bir yana bırakalım ki...

 

 

I ta heruvím mistikós ikonízontes ke ti zoopió Triádi ton trisáğíon ímnon prosádondes pásan tin viotikín apothómetha mérimnan...

 

DIYAKOS

Her varlığın Kral’éné karşılayabilelim. O'ki görünmeden melekler ordusuyla çevrelenmektedir. Alliluyia.

 

...os ton Vasiléa ton ólon ipodeksámeni, tes agelikés aorátos doriforúmenos táksesin, allilúyia.

(Ruhani buhurdanla Aziz resimlerini, kiliseyi ve cemaati günlükleyerek kısık sesle 50. mezmuru okur.)

 

Kralımız olan Allah’ımıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Allah’ımız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rab’bimiz ve Allah’ımız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

 

 

 

 

 

Défte proskinísomen ke prospésomen to vasilí imón Theó.

Défte proskinísomen ke prospésomen Hristó to vasilí imón Theó.

Défte proskinísomen ke prospésomen aftó Hristó to vasilí ke Theó imón.

(Sunağın önünde üç kere eğilirler, cemaate dönerek onların önündede eğilip kutsal hizmeti yürütmek için onay almış olurlar.)

 

RUHANI

Kardeşler, ben günahkarı affedin.

 

 

 

 

 

Adelfí, sinhorésate mi to amartoló.

 

Bizden nefret edenleri ve bizi sevenleri affet, Rab.

Tis misúsin ke tis ağapósin imás sinhórison, Kírie.

Sonra sunağa (Altar) doğru gelerek Diyakos büyük örtüyü almak için Ruhani'ye, ''Kaldır Ruhani Peder'' der ve Ruhani örtüyü Diyakos'un omuzlarına yerleştirirken, ''Ellerinizi kutsal yerde kaldırın ve Rab’bi yüceltin'' der. Diyakos'a ekmek tepsisini verir, kendisi de şarap kupasını kaldırarak)

Rab Allah sevinç çığlıkları, boru sesleri arasında yükseldi.

 

 

 

 

 

Anévi o Theós en alalağmó, Kírios en foní sálpingos.

(Her ikisi de tuttukları tepsi ve kupayı yüzlerinin hizasına kadar yükselterek yan kapıdan çıkar ve BÜYÜK GİRİŞ yaparlar.)

 

RUHANİ (D)
Rab Allah hepinizi krallığında hatırlasın ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

 

 

 

 

Pándon imón mnisthíi Kírios o Theós en ti Vasilía aftú pántote, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

KORO. Amín. O'ki görünmeden melekler ordusuyla çevrelenmektedir. Alliluyia

Amín. Tes agelikés aorátos doriforúmenos táksesin, allilúyia.

DİYAKOS (Ruhaniye)
Rab Allah Krallığında ruhbanlık hizmetini anımsasın, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amín.

 

Tis ierosínis su mnistíi Kírios o Theós en ti vasilía aftú, pándote nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

RUHANİ (Diyakos’a)
Rab Allah seni Krallığında diyakonluk hizmetini anımsasın ve her zaman ve şimdi ve daima ve ebedler ebedine değin.

 

Tis diakonías su mnístii Kírios o Theós en ti vasilía aftú, pándote nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

(Diyakos ve Ruhani orta kapıdan içeri girerler ve evvela Ruhani kupayı sunağın üzerine dikkatle yerleştirir ve üzerindeki örtüyü çıkarır. Diyakos'un elindeki tepsiyi alır ve sunağa yerleştirirken sessiz olarak:)

« Asil Yusuf Senin pak bedenini çarmıhtan indirerek, hoş kokulu esanslarla tertemiz bir kefen içine koydu, cenaze törenini yaptı ve yeni bir mezara yerleştirdi. » ilahisini okur ve tekrar üzerindeki örtüyü her ikisi birlikte Diyakos'un omuzundaki büyük örtü ile örterler ve günlüklerden 50. mezmurun sonuncu cümlesini üç kez söyler.''


DIYAKOS
Lûtfet, efendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ağáthinon Déspota.

RUHANI

Ey Allah, lütfet Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur. Ya Rab merhamet eyle.

 

Ağáthinon, Kírie en ti evdokía su ti Sión ke ikodomithíto ta tíhi İerusalím. Tóte evdokisis thisían dikeosínis, anaforán ke olokaftómata. Tóte anísusi to thisiastírion su móshus ke eléison me o Theós.

RUHANI (Diyakos’a)

Hatırla beni, (âyini birlikte yönettigimiz) eşyönetmen kardeşim.

 

Mnísthiti mu adelfé ke sillituryé.

 

DIYAKOS

RAB Allah, Krallığında senin ruhanî hizmétini her zaman hatırlasın, şimdi, daima ve sonsuzluklar boyunca Âmin.

 

Tis ierosínis su mnistíi Kírios o Theós en ti vasilía aftú, pándote nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

Benim için dua et kutsal baba.

Éfkse ipér emu Déspota áğie.

RUHANI

Kutsal Ruh senin üstüne inecek ve En Yüce’nin gücü seni gölgesine alacak.

 

Pnévma áğíon epeléfsete epí se, ke dínamis İpsístu episkiási si.

 

DIYAKOS

Ruh’un Kendisi, yaşamımızın her günü bizimle birlikte işlesin. Beni hatırla kutsal baba.

 

 

Aftó to Pnévma sillituryísi imín pásas tas iméras tis zoís imón. Mnístiti mu Déspota áğie.

RUHANI

RAB Allah Krallığında senin diyakonluk hizmétini her zaman hatırlasın, şimdi, daima ve sonsuzluklar boyunca.

 

Tis diakonías su mnisthíi Kírios o Theós en ti vasilía aftú, pándote, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

DIYAKOS

Âmin.

 

 

Amín.

 

(Diyakos büyük kapı önünde durarak)

RUHANİ (D)
Rab'be yalvarışımızı tamamlayalım
.

 

 

Plirósomen tin déisin imón to Kirio.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Sunulan değerli armağanlar için Rabbimize yalvaralım
.

 

İpér ton protethéndon timíon dóron, tu Kiríu deithómen.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ
Bu kutsal ev ve buraya iman, saygı ve Allah korkusu ile girenler için Rab’bimize yalvaralım.

 

 

İpér tu Ağíu íku tútu ke ton metá písteos, evlavías ke fóvu Theú isiónton en aftó, tu Kiríu deithómen.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)

Her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve zor durumlardan kurtulmamız için Rab’bimize yalvaralım.

 

İpér tu ristíne imás apó pásis tlípseos, orğís, kindínu ke anágis tu Kiríu deithómen.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Ya Rab, lütfunla bizi destekle, kurtar,merhamet et ve koru.

Antilavú sóson eléison ke diafílakson imás o Theós ti si háriti.

KORO

Ya Rab, merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Tüm günün eksiksiz, kutsal, barış içinde ve günahsız olmasını Rab’bimizden dileyelim.

 

Tin iméran pásan telían ağían irinikín ke anamártiton, pará tu Kiríu etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Barış meleğinin güvenilir, yol gösteren, can ve bedenlerimizin koruyucusu olmasını Rab’bimizden dileyelim.

 

Angelon irínis pistón odiğón fílaka ton psihón ke ton somáton imón pará tu Kiríu etisómetha.

 

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Günah ve suçlarımızın bağışlanmasını ve onlardan arınmayı Rab’bimizden dileyelim.

 

Signómi ke áfesi ton amartión ke ton plimelimáton imón pará tu Kiríu etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Ruhumuza iyi ve yararlı olanı ve dünyada barışı Rab’bimizden dileyelim.

 

Ta kalá ke simféronta tes psihés imón ke iríni to kósmo pará tu Kiríu etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Yaşamımızın kalanının barış ve tövbeyle geçmesini Rab’bimizden dileyelim.

 

Ton ipólipon hrónon tis zoís imón en iríni ke metanía ektelése pará tu Kiríu etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Yaşam sonumuzun Hristiyanca, barış içinde, utanç duymadan ve acısız olmasını ve Mesih'in müthiş yargı tahtı önünde iyi hesap vermeyi Rab’bimizden dileyelim.

 

Hristianá ta téli tis zoís imón anódina, anepéshinda, iriniká ke kalín apoloyían, tin epí tu foverú vímatos tu Hristú etisómetha.

 

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Tamamen kutsal, saf, kutsanmı
ş, çok şanlı hanımefendi, Allahdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Allah’ımıza emanet edelim.

 

Tis Panağías Ahrándu, iperevloğiménis, endóksu despínis imón, Theotóku ke aiparthénu Marías metá pándon ton ağíon mnimónefsantes, eaftús kai allílus ke pásan tin zoín imón Hristó to Theó parathómetha.

KORO
Sana Ya Rab

 

Si Kírie.

RUHANİ
(Kısık Sesle)
Her şeye gücü yeten Rab Allah’ımız, Sen tek kutsalsın. Yürekten Sen’in adını çağıranların yüceltme sunularını kabul eden, biz günahkarların yalvrışlarını kabul et ve kutsal sunağına al. Sen’in önüne günahlarımız ve cemaatin kusurları için armağanlar ve manevi sunular sunabilme olanağını bize ver. Bizi yanında lütuf bulma değerinde kıl ki bizlerin sunusu Sen’de kabul görsün ve merhametli Ruh'un bu armağanlarla cemaatin üstünde barınsın.

 

 

Kírie o Theós o Pandokrátor, o mónos Áğios, o dehómenos thisían enéseos pará ton epikaluménon se en óli kardía, prósdekse ke imón ton amartolón tin déisin ke prosáğaye to Ağío thisiastírio. Ke ikánoson imás prosenengín si dóra te ke thisías Pnevmatikás ipér ton imetéron amartimáton ke ton tu laú ağnoimáton. Ke kataksíoson imás evrin hárin enópion su, tu genésthe si efprósdekton tin thisían imón, ke episkinóse to pnévma tis háritos su to ağathón ef imás ke epí ta prokímena dóra táfta ke epí pánda to laó su.

(Yüksek Sesle)
Sen’in tek doğan Oğlunun merhametiyle, Sen ki O'nunla kutsanmışsın, Sen’in çok kutsal, iyi, yaşam veren Ruhunla, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Diá ton iktirmón tu monoğenús su İú met u evloğitós i, sin to panağío ke ağathó ke zoopió su Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

KORO
Amin

 

Amín.

RUHANİ
Barış sizinle olsun.

Iríni pasi.

KORO
Ve sizin ruhunla.

Ke to Pnévmati su.

RUHANİ (D)
Birbirimizi sevelim ki beraberce ikrar edelim.

 

Ağápísomen allílus ína en omonía omoloğísomen.

KORO
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh Üçlemesi özde birdir ve bölünmez.

 

Patéra İón ke Áğion Pnévma, Triáda omoúsion ke ahóriston.

(Ruhani sunağın önünde üç kez eğilir ve örtülerle kaplı olan tepsi ve kupayı öper ve kısık sesle)

 

RUHANİ
Ya Rab Sen’i seveceğim, Sen gücümsün. Rab benim dayanağım, sığınağım ve kurtarıcımdır.

 

 

 

 

 

Ağápiso se, Kírie i ishís mu, Kírios steréoma mu, ke katafiğí mu, ke rístis mu.

(Kutsal ayinde Metropolit varsa diğer Ruhaniler sıralarına göre kutsal armağanları öperler ve Metropolit'e gelip '' Mesih aramızda olsun '' derler. Metropolit'te elini öpen Ruhanilere hitaben. '' Şimdi ve daima'' der. Bu durumda koro '' Baba, Oğul ve Kutsal Ruh Üçlemesi'' ilahisi yerine

''Ya Rab Sen’i seveceğim, Sen gücümsün. Rab benim dayanağım, sığınağım ve kurtarıcımdır'' ilahisini okur. Birden fazla Ruhani Peder ayine katılmışsa aynen yukarıda belirtilen düzen uygulanır.)


RUHANİ (D)
Kapılara, kapılara dikkat edelim. Işıldama. Dikkat edelim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas thíras tas thíras! en Sofía Próshomen.

OKUYUCU
(iman duasını yüksek sesle okur) İnanérém Bir Allaha
,

 

PİSTÉVO İS ÉNA THEÓ,

 

herşeye gűcű yeten Baba’ya,

PATÉRA, PANDOKRÁTORA,

göğűn ve yerin tűm görűnen ve görűnmeyenlerin Yaradanéna.

 

PİİTĺN URANÚ KE TİS YİS, ORATÓN TE PÁNDON KE AORÁTON.

Tek Rab İsa Mesih’e,

 

KE İS ÉNA KĺRİON İİSÚN HRİSTÓN,

Allah’ın Oğluna, Tek doğana,

 

TON İÓN TU THEÚ TON MONOĞENĺ

 

tűm çağlardan önce Baba’dan doğana,

TON EK TU PATRÓS YENİTHÉNDA PRO PÁNDON TON EÓNON.

ék’tan Işék,

FOS EK FOTÓS,

Gerçek Allah’tan Gerçek Allah’a,

 

THEÓN ALİTHİNÓN EK THEÚ ALTİHNÚ

Doğan’a, yaratélmayana,

YENİTHÉNDA U PİİTHÉNDA,

Baba ile Bir özde olana,

OMOÚSİON TO PATRĺ

tűm şeylerin O’nunla yaratéldéğéna.

Dİ Ú TA PÁNTA EYÉNETO.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için,

 

TON Dİ İMÁS TUS ANTRÓPUS KE YİA TİN  İMETRÉAN SOTİRĺAN,

göklerden aşağéya inene,

KATELTHÓNDA EK TON URANÓN

Kutsal Ruh ve bakire Meryem’den beden alana ve insan olana.

 

KE SARKOTHÉNTA EK PNÉVMATOS AĞĺU KE MARĺAS TİS PARTHÉNU KE ENANTROPĺSANDA.

Üstelik bizler için Pontus’lu Pilatus çağénda çarméha gerilene,

STAVROTHNÉDA TA İPÉR İMÓN EPĺ  PONTĺU PİLÁTU,

Acé çekene ve gömülene,

KE PATHÓNDA KE TAFÉNDA,

Kutsal Yazélara göre űçűncű gűnde dirilene.

Kİ ANASTÁNDA TİN TRĺTİN İMRÉA KATÁ TAS GRAFÁS.

Göklere yűkselene ve Babasénén sağénda oturana.

 

KE ANELTHÓNDA İS TUS URANÚS KE KATHEZÓMENON EK DEKSİÓN TU PATRÓS.

Görkemle yine gelecek olana,

dirileri ve ölűleri yargélamaya.

 

KE PÁLİN ERHÓMENON METÁ DÓKSİS KRĺNE ZÓNTAS KE NEKRÚS

O’nun ki Kralléğénén sonu olmayana.

Ú TİS VASİLĺAS UK ÉSTE TÉLOS.

Kutsal Ruh’a, Rab’be, yaşam verene,

 

KE İS TO PNÉVMA TO AĞİON TO KĺRİON TO ZOOPİÓN

Baba’dan çékana,

 

TO EK TU PATRÓS EKPOREVÓMENON

Baba ve Oğul ile birlikte tapélana ve onurlandérélana

 

TO SİN PATRĺ KE İÓ SİMPROSKİNÚMENON KE SİNDOKSAZÓMENON

Peygamberler aracéléğéyla konuşmuş olana.

TO LALĺSAN DİÁ TON PROFİTÓN.

 

Bir, Kutsal, Evrensel ve elçisel Kilise’ye.

İS MĺAN AĞĺAN KATHOLİKĺN KAI APOSTOLİKĺN EKKLİSĺAN.

Onaylarém gűnahlarén bağéşlanmasé için olan tek vaftizi.

OMOLOĞÓ EN VÁPTİSMA İS ÁFESİN AMARTİÓN.

Beklerim ölűlerin dirilişini ve gelecek çağ yaşaméné.

PROSDOKÓ ANÁSTASİ NEKRÓN KE ZOĺN TU MÉLLONTOS EÓNOS.

KORO
Amin.

Amín.

man duası okunurken Ruhani Peder büyük örtüyü, kutsal armağanlar üzerinde titretircesine hareket ettirir)


RUHANİ (D)
Doğru duralım. Korku ile duralım. Kutsal kurbanı barış içinde sunmaya dikkat edelim.

 

 

 

 

 

Stómen kalós, stómen metá fóvu, Próshomen tin ağían anaforán en iríni prosférin.

 

KORO
Merhamet ve barış ve bir yüceltme kurbanıdır.

 

Éleon irínis, thisían enéseos.

RUHANİ
Rab’bimiz İsa Mesih'in lütfu ve Baba Allah’ın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepinizle olsun.

 

I háris tu Kiríu imón İisú Hristú ke i ağápi tu Theú ke Patrós ke i kinonía tu Ağíu Pnévmatos, íi metá pándon imón.

(O anda Ruhani Peder cemaati eliyle kutsar.)
KORO
Ve senin ruhunla
.

 

 

 

Ke metá tu Pnévmatos su.

RUHANİ
(Ellerini göğe kaldırarak)
Kalplerimizi yukarıya yöneltelim
.

 

 

Áno shómen tas kardías.

KORO
Rab'be yönelttik
.

 

Éhomen pros ton Kírion.

RUHANİ
Rab’be şükran sunalım.

 

Efharistísomen to Kirío.

KORO
Doğru ve haktır.

 

Áksion ke díkeon.

(bazı kiliselerde, Kudüs kilisesi dahil, koronun yukarıdaki cevabına şu ibareyi de ekliyorlar. Tapınmak Baba'ya, Oğul'a, Kutsal Ruh'a, özdeş ve bölünmez üçlemeye)

 

RUHANİ
(kısık sesle)
RAB Allah, Her şeye egemen olan Babamız, Sen’in hakimiyetin altında pişmanlık duyan yüreğimiz ve değersiz ruhumuzla bu ruhani ibadeti ve ilahileri sunmak ve Sana tapınmak doğru ve haktır. Ki Sen bize Sen’in ilahî gerçeğini bilmeyi bağışladın. Sen, biricik Oğlun ve Kutsal Ruh'unla, tarif edilemez, anlatılamaz, görünmez, kavrayış üstü, sonsuza kadar var olan ve hiç değişmeyen Allah’sın! Sen bizi yoktan var ettin ve düştüğümüzde tekrar kaldırdın. Bizi göklere yükseltinceye kadar gayretini esirgemedin ve gelecek olan Krallığınıda bize bağışladın. Bütün bunlar için ve bize bağışladığın, bildiğimiz ve bilmediğimiz, görünen ve görünmeyen nimetler için Sana ve biricik Oğluna ve Kutsal Ruh’una şükrederiz. Binlerce başmelek ve onbinlerce melek, Heruvimler ve Serafimler, altı kanatlılar, çok gözlüler, yükseklerde uçuşan kanatlılar tarafından sarılmış olsan da bu kutsal ayini ellerimizden almaya tenezzül ettiğin için sana şükranlarımızı sunuyoruz ve...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áksion ke díkeon se imnín, se evloğín, se enín, si efharistín, se proskinín en pantí tópo tis despotías su. Si gar i Theós anékfrastos, aperinóitos, aóratos, akatáliptos, aí on osáftos on. Si ke o monoğenís su İós ke to Pnévma su to Áğion. Si ek tu mi óndos is to íne imás paríğayes ke parapesóndas anéstisas pálin ke uk apéstis pánda pión éos imás is ton uranón aníğayes ke tin vasilían su eharíso tin mélusan. Ipér túton apándon efharistúmen si ke to monoğení su İó ke to Pnévmati su to Ağío. İpér pándon on ísmen ke on uk ísmen, ton fanerón ke afanón everyesión, ton is imás yeyniménon. Efharistúmen si ke ipér tis liturğías táftis, in ek ton hirón imón déksaste kataksíosas, kéti si parestíkasi hiliádes arhangélon ke miriádes agélon, ta Heruvím ke ta Serafím, eksaptériğa, poliómata, metársia, pterotá. 

(Yüksek Sesle)
Zafer ilahisini nağmelendiriyor, ilan ediyor, haykırıyor ve söylüyoruz;

Ton epiníkion ímnon ádonda voónda kekrağóta ke léğonda.

KORO
Kutal, kutsal, kutsaldır Rab-ül-Sabaut. Gökler ve Yerler görkemi ile doludur.
Yücelerdekine Osanna. Rabbin adıyla gelen kutlu olsun. Osanna yücelerdekine.

 

Áğíos, Áğíos, Áğíos Kírios Savaóth. Plíris o uranós ke i yi tis dóksis su. Osaná en tis ipsístis Evloğiménos o erhómenos en onómati Kiríu. Osaná en tis ipsístis.

(koro bu ilahiyi okurken peder kısık sesle)

RUHANİ
Ey insan sever efendimiz, bu göksel güçlerle birlikte bizde
yüksek sesle diyoruz; Sen kutsal, çok kutsalsın; Sen ve Sen’in biricik Oğlun ve Kutsal Ruhun. Sen kutsal, çok kutsalsın ve zaferin görkemlidir. Sen dünyayı o kadar çok sevdin ki biricik Oğlunu feda ettin. Öyle ki O`na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. O geldi ve bizim için ilahî planı yerine getirdi. Ele verildiği gece, aslında dünyanın yaşam kazanması için kendisini teslim ettiği gece, kendi aziz, arınmış, kusursuz ellerine ekmeği aldı, şükretti, kutsadı ve böldü, kendi őğrenci ve elçilerine vererek şöyle dedi:

 

 

Metá túton ke imís ton makaríon dinámeon, Déspota filántrope, voómen ke léğomen: Áğios i ke panáğios, si ke o monoyenís su İós ke to Pnévma su to Áğíon. Áğios i ke panáğios ke meğaloprepís i dóksa su. Os ton kósmon su útos iğápisas, óste ton İón su ton monoyení dúne, ína pas o pistévon is aftón mi apólite, al éhi zoín eónion. Os elthón ke pásan tin ipér imón ikonomían plirósas, ti niktí i paredídeto, mállon de eaftón paredídu, ipér tis tu kósmu zoís, lavón árton en tes ağíes aftú ke ahrándis ke amomítis hersín, efharistísas ke evloğísas, ağiásas, klásas, édoke tis ağíis aftú mathités ke apostólis ipón:

 

(Yüksek Sesle)
Alın ve yiyin, bu sizin günahlarınızın bağışlanması için bölünen bedenimdir
.

 

Lávete fáyete túto estí to sóma mu to ipér imón klómenon is áfesin amartión.

KORO
Amin.

 

Amín.

RUHANİ
(kısık sesle)
Aynı şekilde kadehi alıp dedi:

 

Omíos ke to potírion metá to dipníse, léğon:

(Yüksek Sesle)
Hepiniz bundan için. Bu sizin ve bir çoklarının günahlarının bağışlanması için dökülen yeni anlaşmadaki kanımdır.

 

Píete eks aftú pándes. Túto estí to éma mu, to tis Kenís Diathíkis to ipér imón ke pollón ekhinómenon is áfesin amartión.

KORO
Amin.

 

Amín.

RUHANİ
(kısık sesle)
Kurtuluşumuzu sağlayacak olan buyruğu ve bizim için gerçekleşenleri; Çarmıhı, gömülmeni, üç gün sonra dirilişini, göklere yükselişini, Baba’nın sağındaki tahta oturmanı ve görkemle olacak ikinci gelişini anımsayarak,

 

 

Memniméni tínin tis sotiríu táftis endolís, ke pándon ton ipér imón yeyeniménon, tu stavrú, tu táfu, tis triiméru anastáseos, tis is uranús anaváseos, tis ek deksión kathédras, tis deftéras ke endóksu pálin parusías,

(Yüksek Sesle)
Sana Senin olanları Senden alıp her şeyde herkese sunarak
,

 

Ta sa ek ton son si prosférondes katá pánda ke diá pánda,

 

KORO
Sen’i överiz, Sen’i yüceltiriz, sana şükrederiz ya Rab ve Sana dua ederiz ey Allah’ımız.

 

Se imnúmen, se evloğúmen, si efharistúmen Kírie ke deómetha su o Theós imón.

(Koro bu ilahiyi okurken Ruhani kısık sesle:)
RUHANİ
Bu manevi ve kansız tapınmayı tekrar Sana sunar, Sen’den diler ve yalvarırız ki Kutsal Ruh'unu bize ve önümüzde bulunan armağanlara gönder.

 

Éti prosféromen si tin loğikín táftin ke anémakton latrían, ke parakalúmen se ke deómetha ke iketévomen. Katápemson to Pnévma su to Áğion ef imás ke epí ta prokímena dóra táfta.

DIYAKOS
Efendi, kutsal ekmeği kutsa.

 

Evlóğison, Déspota, ton áğion árton.

RUHANİ
(sağ eliyle kutsal ekmek üzerine haç çıkararak)
Ve bu ekmeği Mesih'inin değerli bedenine dönüştür
.

 

 

 

Ke píison ton men árton túton tímion sóma tu Hristú su. Amín.

DIYAKOS
Amin. Efendi, kutsal kupayı kutsa.

 

Amín. Evlóğison, Déspota, to áğion Potírion.

 

RUHANİ
(sağ eliyle kutsal kupanın üzerine haç çıkararak)
Ve bu kupadakini Mesih'inin kanına dönüştür.

 

 

 

To de en to potirío túto tímion éma tu Hristú su.

DIYAKOS
Amin. Efendi, iki kutsalları kutsa.

 

Amín. Evlóğison, Déspota, amfótera ta áğia.

RUHANİ
Kutsal Ruh’unla onları dönüştür.

 

Metavalón to Pnévmati su to Ağío.

DIYAKOS
Amin. Amin. Amin.

 

Amín, Amín, Amín.

RUHANİ
(kısık sesle)

Onlar da katılsınlar, ruhların arınmasına, günahların bağışlanmasına, Kutsal Ruh’unla buluşmaya, Göksel Krallığının mirasına, huzuruna güvenle ve yargılanmadan ve suçlanmadan çıkmaya.

 

Óste yenéste tis metalamvánusin is nípsin, is áfesin amartión, is kinonían tu Ağíu su Pnévmatos, is Vasilías uranón plíroma, is parisían tin pros se, mi is kríma i is katákrima.

 

Yine bu manevi ve kansız ibadeti, imanla ölmüş olan büyük Pederler, Patríkler, Peygamberler, Elçiler, Allah sözünü yayanlar, müjdeciler, şehitler, inancı uğruna acı çekenler, nefsine hakim olanlar ve inançta olgunluğa varanlar için sunuyoruz.

Éti prosféromen si tin loyikín táftin latrían ipér ton en písti anapafsaménon propatóron, patéron, Patriarhón, profitón, apostólon, kiríkon, evangelistón, martíron, omoloğitón, egrateftón ke pandós Pnévmatos dikéu en písti tetelioménu.

(Yüksek Sesle)
Özellikle bizim tamamen kutsal, saf, kutsanmı
ş
, çok şanlı hanımefendimiz, Allahdoğuran ve ebediyen bakire Meryem için.

Ekserétos tis Panağías Ahrándu iperevloyiménis endóksu despínis imón Theotóku ke aiparthénu Marías.

 

KORO
Yerindedir seni ővmek, her zaman övülmeye layık ve lekesiz olan Allah’ımızın annesi. Sen ki Heruvimlerden daha saygın ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde yücesin, sen ki Allah sözünü eksiksiz doğurdun. Yüceltiriz Seni gerçek Allahdoğuran.

 

Áksion estín os alithós makarízin se tin Theotókon, tin aimakáriston ke panamómiton ke mitéra tu Theú imón. Tin timiotéran ton Heruvím ke endoksotéran asigrítos ton Serafím, tin adiaftóros Theón lóğon tekúsa, tin óntos Theotókon se meğalínomen.

 

(Bu ilahi icra edilirken Ruhani evvela Kutsal Armağanlara günlük verir.)

 

 

RUHANİ
(kısık sesle)
Aziz Peygamber öncü ve vaftizci Yuhanna için, Aziz yücelmiş ve çok onurlu Eçiler için, anısını kutladığımız Aziz (o günün Azizinin ismi sıfatıyla anılır) için, tüm Azizler için ve onların duaları ile ey Allah’ımız bizi kutsa. Sonsuz yaşam için dirilme umuduyla ölen (dilediği ölülerin isimlerini anar) anımsa ve ey Allah’ımız yüzünün ışığının parladığı yerde onlara huzur bahşet. Yine Sana yalvarıyoruz, Rab’bimiz, Sen’in gerçeklerini anlatan sözleri doğrulukla öğreten tüm Ortodoks Episkoposları, tüm ruhani pederleri, tüm Mesih hizmetindeki diyakonları, tüm keşiş ve ruhbanları anımsa. Ya Rab tüm dünya için, kutsal, evrensel, elçisel kilise için, temiz ve namuslu yaşam sürenler için, tüm sivil yetkililer ve silahlı kuvvetler için bu ruhsal tapınışımızı sana sunuyoruz. Ya Rab onların barış içinde hizmet etmelerini sağla ki biz de rahatlık içinde, huzurlu, edepli ve dindar bir yaşam sürdürelim.

 

 

 

 

 

Tu Ağíu İoánu tu profítu prodrómu ke vaptistú, ton ağíon endókson ke panefímon apostólon, tu Ağíu….u ke tin mnímin tu epitelúmen ke pándon su ton ağíon, on tes ikesíes epískepse imás o Theós. Ke mnísthiti pándon ton kekimiménon ep elpídi anastáseos zoís eoníu…ke anápafson aftús, o Theós imón, ópu episkopí to fos tu prosópu su. Mnísthiti Kírie pásis episkopís orthodókson, ton orthotomúndon ton lóğon tis sis alithías, pandós tu presviteríu, tis en Hristó diakonías ke pandós ieratikú táğmatos. Éti prosféromen si tin loğikín táftin latrían ipér tis ikuménis, ipér tis Ağías katholikís ke apostolikís Ekklisías, ipér ton en ağnía ke semní politía diağóndon, pásis arhís ke eksusías ke ipér tu stratú. Dos aftís Kírie, irinikón to polítevma ína ke imís en ti galíni aftón íremon ke isíhion víon diáğomen, en pási efsevía ki semnótiti.

 

(Yüksek Sesle)
Özellikle Pederimiz ve Patríğimiz............................ anımsa. Ona kutsal kilisene barış içinde hizmet etmeyi ve Sen’in Sözünü doğru bir şekilde öğretirken, emin, şerefli, sağlıklı ve uzun bir hayat lütfet.

 

En prótis mnísthiti Kírie tu arhiepiskópu imón …on hárise tes ağíes su ekklisíes en iríni, sóon, éndimon, iyiá, makroimérevonda ke orthotomúnda ton lóğon tis sis alithías.

DIYAKOS
Ve herkesin aklından geçen tüm insanları.

Ke on ékastos katá diánian éhi ke pándon ke pasón.

KORO
Ve tüm insanları.

 

Ke pándon ke pasón.

RUHANİ
(kısık sesle)
Ya Rab, içinde yaşadığımız kenti, bütün kentleri,beldeleri, burada imanla barınanları hatırla. Denizde, karada, havada seyahat edenleri, hastaları, acı çekenleri, esaret altında tutulanları anımsa, onlara kurtuluşu bağışla. Kutsal kiliselerde hizmet edenleri, fakirleri hatırlayanları, hayır işleyenleri anımsa. Ve bizlere merhametini gönder.

 

Mnísthiti Kírie tis póleos en i parikúmen ke pásis póleos ke hóras ke ton en písti ikúndon en aftés. Mnísthiti Kírie pleóndon, odiporúndon, nosúdon, kamnóndon, ehmalóton ke tis sotirías aftón. Mnísthiti Kírie, ton karpoforúndon en tes ağíes su Ekklisíes ke memniménon ton peníton. ke epí pándas imás ta eléi su eksapóstilon.

(Yüksek Sesle)
Ve bahşet ki, Baba, Oğul, Kutsal Ruh
’ta
en yüce ve görkemli ismine tek bir ses ve tek bir yürek olarak övgüler sunalım ve yüceltelim,  şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Ke dos imín en ení stómati ke miá kardía, doksázin ke animnín to pándimon ke meğaloprepés ónoma su, tu Patrós ke tu İú ke tu Ağíu Pnévmatos, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

KORO
Amin.

 

Amín.

RUHANİ
Yüce Allah’ımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in merhameti sizinle olsun.

 

Ke éste ta eléi tu meğálu Theú ke Sotíros imón İisú Hristú metá pándon imón.

(cemaate dönerek onları kutsar)


KORO
Ve senin ruhunla.

 

 

 

Ke metá tu Pnévmatos su.

RUHANİ (D)
Bütün azizleri anımsadıktan sonra barışla Rab’bimize yalvaralım.

 

Pándon ton ağíon mnimónefsandes éti ke éti en iríni tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.


RUHANİ (D)
Sunulan ve kutsanan bu değerli armağanlar için Rab’bimize yalvaralım.

 

 

İpér ton proskomisthéndon ke ayiasthéndon dóron tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Ki insanları seven, bunları kendi kutsal, gőkler üstü ve görünmeyen sunağına hoş kokulu sunular olarak kabul eden
Allah’ımızın, karşılık olarak bize ilahî lütfunu ve Kutsal Ruh’un armağanını göndermesi için yalvaralım.

 

Ópos o filánthropos Theós imón o prosdeksámenos aftá is to áğíon ke iperuránion ke noerón aftú thisiastírion, is osmín evodías Pnevmatikís, andikatápempsi imín tin thían hárin ke tin doreán tu Ağíu Pnévmatos, tu Kiríu deithómen.

 

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve zor durumdan kurtulmamız için Rab’bimize yalvaralım.

 

İpér tu ristíne imás apó pásis tlípseos, orğís, kindínu ke anágis tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ(D)

Ya Rab lütfunla bizleri destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

Andiavú, sóson, eléison ke diafílakson imás o Theós ti si háriti.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Tüm günümüzün eksiksiz, kutsal barış içinde ve günahsız geçmesini Rab’bimizden dileyelim.

 

Tin iméran pásan telían ağían irinikín ke anamártiton pará tu Kiríu etisómetha.

 

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

 

RUHANİ (D)
Barış meleğinin güvenilir yol gösterici, ruh ve bedenlerimizin koruyucusu olmasını Rab’bimizden dileyelim.

 

Ágelon irínis pistón odiğón, fílaka ton psihón ke ton somáton imón pará tu Kiríu etisómetha.

 

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Günah ve suçlarımızın bağışlanmasını ve onlardan arınmayı Rab’bimizden dileyelim.

 

Siğnómin ke áfesin ton amartión ke ton plimelimáton imón pará tu Kiríu etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Canlarımıza iyi ve yararlı olanı ve dünyaya barışı Rab’bimizden dileyelim.

 

Ta kalá ke simféroda tes psihés imón ke iríni to kósmo pará tu Kiríu etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Yaşamımızın kalan kısmının barış ve tövbeyle geçmesini Rab’bimizden dileyelim.

 

Ton ipólipon hrónon tis zoís imón en iríni ke metanía ektelése pará tu Kiríu etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
Yaşam sonumuzun Hristiyanca, barış içinde, utanç duymadan ve acısız olmasını ve Mesih'in müthiş yargı tahtı önünde iyi hesap vermeyi Rab’bimizden dileyelim.

 

Hristianá ta téli tis zoís imón, anódina, anepéshinda, iriniká ke kalín apoloğían tin epí tu foverú vímatos tu Hristú etisómetha.

KORO
Bağış eyle Ya Rab.

 

Paráshu Kírie.

RUHANİ (D)
İnançta birliği ve Kutsal Ruh'un paydaşlığını isteyerek, kendimizi ve birbirimizi ve bütün hayatmızı Mesih Allah’ımıza adayalım.

Tin enótita tis písteos ke tin kinonía tu Ağíu Pnévmatos etisámeni, eaftús ke allílus ke pásan tin zoín imón Hristó to Theó parathómetha.

KORO
Sana Ya Rab.

 

Si Kírie.

RUHANİ
(kısık sesle)
Ey insanları seven Efendimiz, tüm hayatımızı ve umudumuzu sana adıyoruz ve Senden diliyor ve yalvarıyoruz, bu kutsal ve manevi sunağındaki göksel ve müthiş gizemlerine, arınmış bir vicdanla, günahlarımızın affı, suçlarımızın bağışlanması, Kutsal Ruh'un paydaşlığı, Göksel Krallığın mirası, Sen’in huzuruna korkusuz olarak çıkabilmek, yargılanmamak ve suçlanmamak için  Kendine layık hale getir bizleri.

 

 

Si parakatatithémetha tin zoín imón ápasan ke tin elpída Déspota filánthrope, ke parakalúmen ke deómetha ke iketévomen. Kataksíoson imás metalavín ton epuratníon su ke friktón Mistiríon táftis tis ierás ke Pnevmatikís Trapézis metá katharú sinidótos, is áfesin amartión, is sinhórisin plimelimáton, is Pnévmatos Ağíu Kinonían, is vasilías uranón klironomían, is parisían tin pros se, mi is kríma i is katákrima.

(Yüksek Sesle)
Efendimiz, bizleri layık kıl ki korkusuz ve suçsuz olarak Sen göklerdeki Baba Allah’a cesaret edip seslenerek diyelim:

 

Ke kataksíoson imás Déspota metá parisías akatakrítos tolmán epikalíste se ton epuránion Theón Patéra ke léyin.

OKUYUCU VE CEMAAT
Göklerdeki Babamız adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de Sen’in isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi Sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

 

Páter imón o en tis uranís Ağiastíto to ónoma su elthéto i vasilía su, yenithíto to thélima su, os en urató ke epí tis yis, ton árton imón ton epiúsion dos imín símeron ke áfes imín ta ofilímata imón os ke imís afíemen tis ofilétes imón ke mi isenégis imás is pirasmón allá ríse imás apó tu ponirú.

RUHANİ
Çünkü krallık, güç ve yücelik Sana aittir, Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Oti su estín i vasilía ke i dínamis ke i dóksa tu Patrós ke tu İu ke tu Ağíu Pnévmatos, nin ke ai ke is tus eónas ton eónon.

 

KORO
Amín.

Amin.

RUHANİ
(Cemaati kutsayarak)

               
Barış sizinle olsun.

 

 

 

Iríni pasi.

KORO
Ve Senin Ruhunla.

 

Ke to Pnévmati su.

RUHANİ (D)
Başlarımızı Rab’bimize eğelim.

 

Tas kefalás imón to Kirío klínomen.

KORO
Sana Ya Rab

 

Si Kírie.

RUHANİ
(kısık sesle)
Sana şükranlarımızı sunarız ey görünmeyen Kral. Sen ölçülemeyen gücünle her şeyi yarattın ve merhametinin bolluğuyla her şeyi yoktan var ettin. Sen ey Efendimiz, Sen’in önünde başlarını eğmiş olanlara gökten bak, çünkü bunlar insanlara değil, Sen müthiş Allah’a başlarını eğdiler. Sen ey Efendimiz burada bulunan armağanları hepimizin iyiliği ve ihtiyaçlarına göre ver. Denizde, karada ve havada yolculuk edenlere yoldaş ol, hastalara şifa ver ruhumuzun ve bedenimizin doktoru.

 

 

Efharistúmen si Vasilév aórate, o ti ametríto su dinámi ta pánda dimiuryísas, ke to plíthi tu eléus su eks uk óndon is to íne ta pánda parağağón, aftós Déspota uranóthen épide epi tus ipokeklikótas si tas eaftón kefalás. U gar éklinan sarkí ke émati allá si to foveró Theó. Si un Déspota ta prokímena pásin imín is ağathón eksomálison katá tin ekástu idían hrían. Tis pléusin símplevson, tis odiporúsin sinódevson, tus nosúndas íase o iatrós ton psihón ke ton somáton imón.

(Yüksek Sesle)
Sen’in biricik Oğlunun lütfu ve merhameti ile, ki Sen onunla yüceltilirsin, çok kutsal iyi, hayat veren Ruh'unla ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Háriti ke iktirmís ke filanthropía tu monoyenús su İú, met u evloğitós i, sin to panağío ke ağathó ke zoopió su Pnévmati, nin ke ai ke is tus eónas ton eónon.

KORO
Amin

 

Amín.

RUHANİ
(kısık sesle)
Rab İsa Mesih, Allah’ımız, kutsal konutundan ve krallığının yücelik tahtından bizi gör ve bizi kutsamaya gel. Sen ki yücelerde Baba’nla oturmakta ve burada aramızda görünmeden bulunmaktasın. Sen’in güçlü elinle lekesiz bedenini ve değerli kanını bize ve bizim vasıtamızla halkına bahşet.

 

 

Próshes Kírie İisú Hristé, o Theós imón, eks Ağíu katikitiríu su ke apó trónu dóksis tis vasilías su ke elthé is to ayiáse imás, o áno to Patrí sigathímenos ke óde imín aorátos sinón ke kataksíoson ti krateá su hirí metadúne imín tu Ahrándu sómatos su ke tu timíu ématos ke di imón pandí to laó.

(duanın sonunda Ruhani sunağın önünde üç kez eğilerek kısık sesle şunları söyler)

 

Ey Allah ben günahlıya acı ve merhamet eyle.

 

 

 

O Theós ilástiti mi to amartoló ke eléison me.

 

RUHANİ (D)

Dikkat edelim!

 

Próshomen!

(iki elin parmak uçları ile İsa Mesih’in  kutsal bedenini tepsiden kaldırarak yüksek sesle)


Kutsallar kutsallarındır.

 

 

 

Ta áğia tis ağíis.

KORO
Tek kutsal, tek Rab İSA MESİH, Baba Allah’ın yüceliği için.
Amin.

 

İs Áğios is Kírios İisús Hrisós, is dóksan Theú Patrós. Amín.

(Koro ağır makamda paydaşlık ilahisini icra eder. Hafta arası ve yortularda belirtilen ilahiler okunur. Pazar günleri ise şu ilahi okunur)


Rab’bi göklerde yüceltin. Alliluyia.

 

 

 

Eníte ton Kírion ek ton uranón. Allilúyia.

DIYAKOS
Ey Efendi, Kutsal ekmeği böl
.

 

Melison Déspota ton ağíon arton.

RUHANİ
(biraz önce parmaklarının arasnda tuttuğu kutsal ekmeği, hazırlık devresinde haç şeklinde yardığı yerden bölerek)
Allah’ın kuzusu bölünür.

 

 

 

Melízete ke diamelízete o Amnós tu Theú.

 

O bölünüp de parçalara ayrılmayan, her zaman yenen ama hiç tükenmeyen, aksine paydaş olanları aziz kılandır.

O melizómenos ke mi dierúmenos o pándote esthiómenos ke midépote dapanómenos, allá tus metéhondas ağiázon.

(Kutsal ekmek bölünür ve tepsinin üzerine haç şeklinde dizilir)


 

DIYAKOS
Ey Efendi Kutsal kupayı doldur
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plíroson Déspota to áğion potírion.

RUHANİ
(IC işaretli parçayı alıp kutsal kupaya katar ve der)
Kupadaki bütünleşme inancın ve Kutsal Ruh’undur. Amin.

 

 

 

Plíroma potiríu písteos, Pnévmatos Ağíu.Amín.

DIYAKOS
(Elindeki kaynar su kabını alarak Ruhaniye hitap eder)
Ey Efendi, kaynar suyu kutsa.

 

 

 

Evlóğison Déspota to zéon.

RUHANİ
(Diyakos'un elindeki kabın üstüne haç işaretini yaparak kutsar ve der)
Azizlerin sıcaklığı kutsaldır ve şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

 

 

 

 

Evloğiméni i zésis ton ağíon su, pándote nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

 

DIYAKOS
(Elindeki kaptan kutsal kupaya sıcak suyu haç şeklinde aktarır ve der)
Kutsal Ruh'un sıcaklığı. Amin
.

 

 

 

Zésis písteos plíris Pnévmatos Ağíu. Amín.

 

DIYAKOS VEYA RUHANİ (veya her ikiside kısık sesle)

Ya Rab, Sen yaşayan Allah’ın Oğlu ve gerçekten Mesih'sin, günahkarların, ki bunların birincisi benim, kurtuluşu için dünyaya geldiğine iman ve ikrar ederim. Bu önümüzdekinin lekesiz bedenin ve kıymetli kanın olduğuna inanıyorum. İsteyerek veya istemeyerek, sözle veya eylemle, bilinçsiz veya bilinçli işlemiş olduğum hatalarımı bağışla. Günahların affını ve sonsuz yaşamı bağışlayan lekesiz gizlerine hatasız ve günahsız olarak paydaş olmaya beni layık kıl. Amin.

 

 

Pistévo, Kírie, ke omoloğó óti si i alithós o Hristós, o İós tu Theú tu zóndos, o elthón is ton kósmon amartolús sóse, on prótos imí eğó. Éti pistévo, oti túto aftó estí to áhranton Sóma su ki túto aftó estí to tímion éma su. Déome un su, eléison me ke sinhórison mi ta paraptómata mu, ta ekúsia ke ta akúsia, ta en lóğo, ta en érğo, ta en gnósi ke ağnía, ke aksíoson me akatakrítos metashín ton ahrándon mistiríon, is áfesin amartión, ke is zoín eónion. Amín.

Ey yaratan Allah’ım, şimdi kutsal gizlerine yaklaşıyorum. Bunlara paydaş olduğumda beni yakıp tutuşturma. Her lekeden temiz kılarak buna beni layık et. Çünkü layık olmadan yaklaşanları ateş gibi yakarsın.

Idú vadízo pros Tían Kinonían, Plasturyé, mi fléksis me ti metusía, Pir gar ipárhis tus anaksíus fléğon. Al un kátharon ek pásis me kilídos.

 

Ey adam, ilahî kuvvetin kanını gördüğünde titremelisin, çünkü bu layık olmayanları yakan ateştir. Allah’ın bedeni hem beni göklere ulaştırır hem de besler, ruhumu yüceltir ve aklımı gerçek üstü besler.

Theurğón Éma fríkson, ántrope vlépon, ántraks gar estí tus anaksíus fléğon, Theú to Sóma ke theí me, ke tréfi, Theí to pnévma, ton de nun tréfi ksénos.

 

Ey Mesih, beni arzunla mutlu ettin ve ilahî aşkınla beni değiştirdin ve şimdi günahlarımı manevi ateşinle tutuştur, yak ve Sen’in lütfunla kalbimi öylesine doldur ki coşku ile bu iki görünümü yücelteyim.

Éthelksas pótho me Hristé. Ke ilíosas to thío éroti, allá katáflekson pirí aílo tas amartías mu, ke emblisthíne tis en si trifís kataksíoson, ína tas dío skirtón mağalíno, Ağaté parusías su.

Azizlerin şölenine ben günahkar nasıl girebilirim? Eğer girmeye cesaret edersem giysim o düğün evine girmeye yakışmadığından meleklerce elim ayağım bağlanıp dışarı atılacağım. Şevkatli Rab’bim, ruhumun kirini temizle ve kurtar beni.

En tes lambrótisi ton ağíon su, pos iseléfsome o anáksios? Eán gar tolmíso siniselthín is ton nimfóna, o hitón me eléghi. Óti uk ésti tu gámu, ke désmios ekvalúme ipó ton Agélon. Kathárison Kírie, ton rípon tis psihís mu, ke sóson me os filánthropos.

Ey şevkatli Efendim, Rab İsa Mesih, Allah’ım, layık olmadığımdan şu kutsallar bana yargı vesilesi olmasın. Aksine ruh ve bedenin temizlenmesine ve kutsanmasına ve gelecekteki yaşamén ve hükümranlığın bir belirtisi olsun. Allah’a bağlanmak ve kurtuluş umudumu Rab'be dayandırmak benim için hayırlıdır.

Déspota filántrope, Kírie İisú Hristé, o Theós mu, mi is kríma mi génito ta áğia táfta, diá ton anáksion íne me, al is kátharsin ke ağiasmón psihís te ke sómatos, ke is aravóna mellúsis zoís ke vasilías. Emí de to proskolláste to Theó ağathón estí, títheste en to Kirío tin elpída tis sotirías mu.

 


Ey Allah’ın Oğlu, bu gün son yemeğe beni de kabul et.
Çünkü  düşmanlarına bu sırrı vermeyeceğim,  Yahuda gibi Sen‘i öperek ele de vermeyeceğim. Fakat o haydut gibi San‘a itiraf ederim; Ya Rab, hükümranlığında hatırla beni.

 

Tu Dípnu su tu mistikú, símeron, İé Theú, kinonón me parálave, u mi gar tis ehtrís su to mistírion ípo, u fílima si dóso, katháper o Iúdas, al os o Listís omoloğo si. Mnístiti mu Kírie, en ti vasilía su.

 

RUHANI (Diyakos’a)

Affet beni, (âyini birlikte  yönettigimiz) eş yönetmen  kardesim.”

 

Adelfé ke sillituryé, sinhórison mi to amartoló.

 

DİYAKOS (Ruhaniye)
RAB Allah Krallığında ruhbanlık hizmetini anımsasın, şimdi ve her zaman ve sosuzluklar boyunca. Amin.

 

Tis ierosínis su mnístiti Kírios o Theós en ti vasilía aftú, pándote nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

RUHANİ

Ey Allah ben günahlıya acı ve merhamet et.

O Theós ilástiti mi to amartoló ke eléison me.

 

(Gerekli saygı ile sunağın önünde haç çıkarıp üç kez eğilerek kutsal tepsiye yaklaşır ve IC ibaresi olan Kutsal Ekmek’ten bir parça alarak yer.)

 

İşte ölümsüz Kral ve Allah’ımız Mesih'e yaklaşıyorum. Rab’bimiz, Allah’ımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in değerli ve çok kutsal bedeni, ben layık olmayan Rahip (papaz)............................ 'a günaharımın bağışlanması ve sonsuz yaşam için veriliyor.

 

 

 

 

 

Idú prosérhome Hristó to athanáto Vasilí ke Theó imón. Methadídote mi….to anaksío ierí to tímion ke panáğion sóma tu Kiríu ke Theú ke Sotíros imón Iisú Hristú, is áfesin mu amartión ke is zoín eónion.

 

RUHANİ
Rab’bimiz, Allah’ımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in değerli ve çok kutsal kanı ben layık olmayan Rahip........................................ 'a günahlarım
én bağışlanması ve sonsuz yaşam için tekrar veriliyor.

 

Éti metadídote mi....to anaksío Presvitéro, to tímion ke panáğion Éma tu Kiríu ke Theú, ke Sotíros imón Iisú Hristú, is áfesin mu amartión, ke is zoín eónion.

(Kutsal kupadan içtikten sonra ağzını ve Kutsal kupaya dudaklarının değdiği yeri siler ve der:)
Bu dudaklarıma değdi, kötülüklerimi kaldırıp, günahlarımdan arındıracak
.

 

Tuto ípsato ton hiléon mu, ke afelí Kírios pásas tas anomías mu ki tas amartías mu perikatharií.

(Diyakos'a hitaben)
Yüce Allah’ın Diyakos'u yaklaş.

 

Diákone próselthe.

DIYAKOS
İşte yaklaşıyorum Efendim; Rab Allah’ımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in kutsal ve değerli bedenini günahlar
émén bağışı ve sonsuz yaşam için ben layık olmayan Diyakos....................................'a ver.

 

Idú prosérhome Hristó to athanáto vasilí ke Theó imón. Metádos mi Désposta to tímion ke panáğion Sóma tu Kiríu ke Theú ke Sotíros imón Iisú Hristú, is áfesin mu amartión ke is zoín eónion.

RUHANİ
(Tepsiden IC ibareli kutsal ekmekten bir parça kesip Diyakos'un avucuna bırakır ve der:)

Rab Allah’ımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in değerli ve kutsal bedeni sen Diyakos...........................'a günahlarının bağışı ve sonsuz yaşam için veriliyor.

 

 

 

Metadídote si....to evlavestáto Diakóno, to tímion ke panáğion Sóma tu Kiríu ke Theú, ke Sotíros imón Iisú Hristú, is áfesin su amartión ke is zoín eónion.

 

(Diyakos'a tekrar seslenir.)
Yüce Allah’ın Diyakos'u tekrar yaklaş.

 

Diákone éti próselte.

DIYAKOS
İşte tekrar yaklaşıyorum Efendim, Rab Allah’ımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in değerli ve çok kutsal kanını ben layık olmayan Diyakos.....................'a günahlar
émén bağışı ve sonsuz yaşam için ver.

 

İdú prosérhome éti. Metádos mi. Déspota…to anaksío Diakóno, to tímion ke panáğion Éma tu Kiríu ke Theú, ke Sotíros imón Iisú Hristú, is áfesin mu amartión, ke is zoín eónion.

RUHANİ
(Kutsal kupayı kaldırıp Diyakos'a sunar ve der)

Rab Allah’ımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in kanı günahların bağışı ve sonsuz yaşam için veriliyor.

 

 

Metadídote si.... to tímion ke panáğion Éma tu Kiríu ke Theú, ke Sotíros imón Iisú Hristú is áfesin su amartión ke is zoín eónion.

(Diyakos dudaklarını ve kutsal kupayı silerken Ruhani ona)
Bu dudaklarına değdi, kötülükleri kaldırıp günahlarından arındıracak.

 

Túto ípsato ton hiléon su, ke afelí Kírios pásas tas anomías su ke tas amartías su perikatarií.

DIYAKOS
(Diyakos eline süngeri alıp tepsieki kutsal ekmeğin diğer parçalarını kupaya katár ve kısık sesle)
Mesih'in dirilişinin tanıkları olarak tek günahsız olan Kutsal Rab İsa 'ya tapınalım.
Ey Mesih Sen’in haçına secde edip kutsal dirilişine ilâhiler sőyler ve yüceltiriz. Çünkü Sen bizim Allah’ımızsın, Sen’den başkasını bilmiyoruz, yalnız Senin adını çağırıyoruz. Gelin tüm imanlılar, Mesih’in yüce dirilişine tapınalım, çünkü haç aracılığıyla sevinç tüm dünyaya geldi. Gelin sürekli Rab’bi yüceltelim. O'nun dirilişine övgü sunalım. Çünkü bizim uğrumuza Haç’a katlanarak
ölümü ile ölümü yok etti.

 

 

Anástasin Hristú teasámeni proskinísomen áğion Kírion ton mónon anamártiton. Ton stavrón su Hristé proskinúmen ke tin ağían su anástasin imnúmen ke doksázomen. Si gar i o Theós imón ektós su állon uk ídomen to ónoma su onomázomen. Défte pándes i pistí  proskinísomen tin tu Hristú ağían Anástasin. Idú gar ílten diá tu stavrú hará en ólo to kósmo. Diá pandós evloğúndes ton Kírion imnúmen tin anástasin aftú. Stavrón gar ipomínas di imás tanáto ton tánaton ólesas.

 

 

Parla, parla, ey yeni Yeruşalim; çünkü Rab’bimin görkemi senin üzerine doğdu; şimdi kutlama yap ve mutlu ol, ey Siyon. Ve sen de ey pak olan Allahdoğuran, çocuğunun dirilişine sevin.

Fotízu, fotízu, i néa Ierusalím, i gar dóksa Kiríu epí se anétile. Hóreve nin, ke ağálu Sión, si de ağní, térpu Teotóke, en ti eyérsi tu tóku su.

 

Ey Allah! Ey sevgili! Ah o sesinin tatlılığı! Çünkü Sen, ey Mesih, gerçekten çağların sonuna dek bizimle kalmaya söz verdin. Bu yüzden biz inananlar bu sözlerini değişmez vaatler olarak görüp seviniyoruz.

O Tías, o fílis, o glikitátis su fonís, met imón apsevdós gar, epingílo éseste, méhri térmaton eónos Hristé, in i pistí, ángiran elpídos, katéhondes ağallómetha.

 

Ey Mesih, ey Büyük ve en kutlu Paskalya! Ey Bilgelik ve Allah’ın Sözü ve ey güç sahibi, Krallığının akşam bilmeyen gününde Sen’inle gerçekten birlik içinde olmamızı lütfet.

O Pásha to méğa, ke ierótaton Hristé, o Sofía ke Lóğe, tu Theú ke dínamis, dídu imín ektipóteron su meteshín, en ti anespéro iméra tis vasilías su.

 

Ya Rab, Sen’in değerli kanın ve azizlerin dualarıyla burada anımsadığımız bütün günahları yıka.

Apóplinon, Kírie, ta amartímata ton entáde mnimonefténdon dúlon su to émati su to Ağío presbíes tis Theotóku ke pándon su ton Ağíon. Amín.

RUHANİ (D)

(Kupayı alarak cemaate döner ve der:)

Allah korkusu, iman ve sevgiyle yaklaşınız.

 

 

 

Metá fóvu Theú písteos ke ağápis prosélthete.

(Kutsal armağanlardan almak isteyenlere sunar ve kısık sesle:)


Allah’ın kulu.......................................'a Rab Allah’ımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in değerli bedeniyle kanı veriliyor, günahlarının bağışı ve sonsuz yaşam için.

 

 

 

Metalamváni o dúlos tu Theú.... to Sóma ke to Éma tu Kiríu imón İisú Hristú, is áfesin amartión ke is zoín eónion.

 

 

KORO

Mesih’in Bedenini alın, sonsuz kaynağı tadın. Alliluyia.(3)

 

 

 

Sóma Hristú metalávete, piyís athanátu yéfsaste. Allilúyia.

 

Ey Allah’ın Oğlu, bu gün son yemeğe beni de kabul et. Çünkü  düşmanlarına bu sırrı vermeyeceğim,  Yahuda gibi Seni öperek ele de vermeyeceğim. Fakat o haydut gibi Sana itiraf  ederim; Ya Rab, hükümranlığında hatırla beni.

Tu Dípnu su tu mistikú, símeron, İé Theú, kinonón me parálave, u mi gar tis ehtrís su to misírion ípo, u fílima si dóso, katháper o Iúdas, al os o Listís omoloğó si. Mnístiti mu Kírie, en ti vasilía su.

 

DIYAKOS

(Sunaktaki tepsi ve diğer kutsal eşyaları tertipler, kupanın üstünü örter)
Ey Allah, halkını kurtar ve mirasını bereketli kıl.

 

 

 

 

Sóson o Theós ton laón su ke evlóğison tin klironomían su.

(cemaati kutsar)

KORO
Gerçek ışığı gördük, göksel Ruh'u aldık, gerçek inancı bulduk. Bölünmez Üçleme'ye tapalım, çünki o bizi kurtardı.

 

İdomen to fos to alithinón elávomen Pnévma epuránion, évromen pístin alithí adiéreton Triáda proskinúndes, áfti gar imás ésosen.

 

DIYAKOS

Yücelt Efendi.

 

ĺpsoson, Déspota.

DIYAKOS

Tüm göklerin üstünde yücel ya Rab ve görkemin tüm yeryüzünde olsun. (bu sözleri üç kez tekrarlar.)

 

 

İpsóthiti epí tus uranús o Theós ke epí pásan tin yin i dóksa su.

 

RUHANİ
(Diyakos diğer kutsal eşyaları alır, cemaate döner, yükseltir ve sunağı dolaşarak kutsal kurbanın hazırlandığı yere bırakır. Diyakos olmadığında Kupa ve diğer kutsal eşyaları Ruhani kaldırır ve cemaate döner ve der)


Kutsaldır Allah’ımız, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Evloğitós o Theós imón, pándote nin ke aí ke is tus eónas ton eónon Amín.

 

KORO
Amin.

Amín.

ŞÜKRAN DUASI

 

RUHANİ

Ya Rab, ağzımızdan Sana övgü eksilmesin, yüceliğini analım çünkü bizi kutsal, tertemiz, ebedi ve hayat verici gizemlerini almaya layık kıldın.

Bizi kutsamanla destekle ki dilimiz gün boyu Senin doğruluğundan söz etsin. Alliluyia.(3)

 

 

 

Plirothíto to stóma imón tis sis enéseos su, Kírie. Ópos imníso tin dóksan su, oti iksíosas imás metashín ton ağíon, ahrándon, athanáton ke zoopión mistiríon su. Stírikson imás en to so Ağiasmó, ólin tin iméran meletán tin dikeosínin su. Allilúyia.(3)

RUHANİ(D)
Ayağa kalkalım. Mesih'in ilahî, kutsal, lekesiz, ölümsüz, göksel, yaşam veren ve müthiş gizemlerine paydaş olmuş olarak Rab’bimize gerekli şükranları sunalım
.

 

Orthí metalavóndes ton thíon, ağíon, ahrándon, athanáton, epuraníon ke zoopión friktón tu Hristú Mistiríon, aksíos efharistísomen to Kirío.

 

KORO
Ya Rab merhamet eyle

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Ya Rab, lütfunla bizi destekle, kurtar, merhamet et ve koru.

 

Andilavú sóson eléison ke diafílakson imás o Theós ti si háriti.

KORO
Ya Rab merhamet eyle

 

Kírie eléison.

RUHANİ (D)
Tüm günün eksiksiz, kutsal, barış içinde, günahsız geçmesini isteyerek kendimizi ve birbirimizi ve tüm yaşamımızı Mesih Allah’ımıza adayalım.

 

Tin iméran pásan telían, ağin irinikín ke anamártiton etisámeni, eaftús ke allílus ke pásan tin zoín imón Hristó to Theó parathómetha.

 

KORO
Sana ya Rab.

 

Si Kírie.

RUHANİ
(kısık sesle)
Şefkatli efendimiz, ruhlarımızın ve bedenlerimizin bağışlayıcısı, bu gün de göksel ve ölümsüz gizemlerinle bizi yeniden değerlendirdin. Bizi doğru yola yönelt, korkunda bizi destekle, yaşamımızı koru, gayretlerimizi emin kıl. Allahdoğuran ve her zaman bakire Meryem'in ve Azizlerinin duaları ve aracılığı ile.

 

 

Efharistúmen si, Déspota filánthrope, everyéta ton psihón ke ton somáton imón, oti ke ti parúsi iméra kataksíosas imás ton epuránion su ke athanáton mistiríon. Orthotómison imón tin odón, stírikson pándas imás en to fóvo su, frúrison imón tin zoín, asfálise imón ta diavímata. Efhés ke ikesíes tis endóksu Theóthoku ke aipathénu Marías ke pándon ton Ağíon su.

(yüksek sesle)

Çünkü bizim kutsanmamız Sen’sin, Sana yücelik sunarız, Baba'ya, Oğul'a ve Kutsal Ruh'a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Óti si i o Ağiasmós imón ke si tin dóksan anapémbomen, to Patrí ke to İó ke to Ağío Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

KORO
Amin.

 

Amín.

RUHANİ
Esenlikle gidelim.

 

En iríni proélthomen.

RUHANİ (D)
Rab
bimize yalvaralım.

 

Tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ
(İSA MESİH'in ikonasının önüne gelerek)


Ya Rab, Sen ki Sen’i övenleri kutsayan ve Sana güvenenleri aziz eyleyensin, halkını kurtar ve mirasını kutsa. Kilisenin cemaâtini koru.  Evinin güzelliğini sevenleri kutsa. İlahî gücünle onları şereflendir ve sana umut bağlayanları terketme. Barış bağışla dünyana, kiliselerine, ruhanilerine, yetkililere, silahlı kuvvetlere ve bütün halkına. Her iyi ve mükemmel armağan, gökten, Sen'den gelir, ışıklar Babası. Yüceltmemiz, şükranımız ve tapınmamız Sanadır, Baba'ya, Oğul'a ve Kutsal Ruh'a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

O evloğón tus evloğúndas se Kírie ke ağíászon tus epí si pepithótas, sóson ton laón su ke evlóğison tin klironomían su. To plíroma tis Ekklisías su fílakson. Ağíason tus ağapóndas tin efprépian tu íku su. Si aftús andidóksason ti theikí su dinámi ke mi engatalípis imás tus elpízondes epí se. Irínin to kósmo su dórise, tes Ekklisíes su, tis ieréfsi, to strató ke pandí to laó su. Óti pása dósis ağathí ke pan dórima télion ánothen estí katavénon ek su tu Patrós ton fóton, ke si tin dóksan ke efharistían ke proskínisin anapémbomen, to Patrí ke to İó ke to Ağío Pnévmati, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. 

KORO
Am
in. Rab’bin adına yücelik olsun, şimdi ve sonsuzluklar boyunca. (üç kere)

 

Amín. İi to ónoma Kiríu evloğiménon apó tu nin ke éos tu eónos.

RUHANİ
(Prothesis'e yürür ve kısık sesle)

Mesih Allah’ımız, Sen Yasa ve peygamberlerin tamamlayıcısısın. Baba' nın tüm amacını yerine getirdin. Kalplerimizi mutlluk ve sevinçle doldur, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amín.

 

 

To plíroma tu nómu ke ton profitón, aftós ipárhon Hristé o Theós imón, o plirósas pásan tin Patrikín ikonomían, plíroson harás ke efrosínis tas kardías imón pándote, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín.

RUHANİ (D)
Rab’bimize yalvaralım.

 

Tu Kiríu deithómen.

KORO
Ya Rab merhamet eyle.

 

Kírie eléison.

RUHANİ
Rab’bin kutsaması ve merhameti üzerinizde olsun. İlahî lütuf ve sevgisiyle, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 

Evloğía Kiríu ke éleos aftú élthi ef imás ti aftú thía háriti ke filanthropía pándote, nin ke aí ke is tus eónas ton eónon.

 

KORO
Amin.

 

Amín.

RUHANİ
Yücelikler  Sana ya Rab, ey umudumuz Allah yücelikler Sana.

 

Dóksa si, o Theós, i elpís imón dóksa si.

KORO
Yücelik, Baba'ya ve Oğul'a ve Kutsal Ruh'a, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

 Amin. Merhamet eyle ya Rab. ( üç kere ) Aziz Efendi, kutsa.

 

Dóksa Patrí ke İó ke Ağío Pnévemati, ke  nin ke aí ke is tus eónas ton eónon. Amín. Kírie eléison. (x3) Déspota áğie evlóğison.

RUHANİ
Ölülerden dirilmiş Mesih, gerçek Allah’ımız, tertemiz, kusursuz ve kutsal Annesinin aracılığı ile, Haç'ın değerli ve hayat veren gücü ile,
göksel ve saygın bedensiz güçlerin korumalarıyle, şerefli, şanlı peygamber ve öncü Vaftzci Yuhanna'nın yakarışlarıyla, kutsal, şanlı,değerli elçiler ile kutsal, şanlı büyük şehitler ve değerli kehanetlerle, kutsal Allah’a yönelmiş pederlerimizle, kutsal ve doğru Meryem’in ebeveyn Yoakim ve Anna, aziz(o günün Azizinin adı anılır) ki anısını bu gün kutluyoruz , yüce eren bu saygın ayin metnini yazan Altınağızlı Yuhanna ve tüm azizleri anımsıyoruz. Onların duaları ile bizlere merhamet eyle ve bizi kurtar, iyi şefkatli ve merhametli Allah.

 

O anastás ek nekrón Hristós o alithinós Theós imón, tes presvíes tis panahrándu ke panamómu Ağías aftú Mitrós, dinámi tu timíu ke zoopiú Stavrú, prostasíes ton timíon epuraníon Dinámeon asomáton, ikesíes tu timíu endóksu profítu prodrómu ke vaptistú İoánnu, ton ağíon endókson ke panefímon Apostólon, ton ağíon endókson ke kalliníkon Martíron, ton osíon ke Theofóron Patéron imón….ton ağíon ke dikéon theopatóron İoakím ke Ánnis…tu en ağíis Patrós imón İoánnu tu Hrisostómu, ke pándon ton ağíon, eléise ke sóse imás os ağathós ke filánthropos ke eleímon Theós.

 

KORO
Ya Rab, bizi bereketleyeni ve kutsayanı çok yıllar koru.

 

Ton evloğúnda ke ağiázonda imás Kírie fílate, is pollá éti.

RUHANİ
Kutsal Üçleme sizi korusun.

 

I Ağia Trias diafilaksi imás.

Kutsal Pederlerimizin duaları ile Allah’ımız RAB İSA MESİH bize merhamet eyle ve kurtar.

Di efhón ton ağíon Patéron imón, Kírie Iisú Hristé o Theós imón, eléison ke sóson imás.

KORO
Amin.

 

Amín.

RUHANİ


Kutsanmış (Mübarek Ekmek) dağıtılır. Ayin bitmiştir.

 


[1]   Bu dualar ayinde Diyakos bulunduğunda onun tarafından okunur

[2] Bu dua sadece Piskopos tarafından okunur.

 

 

13-11-2013 tarihinde yazéldé.

13-11-2013 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN