Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri AZİZ PEDERLERİN SESİ

 

ELÇİ ANDREAS HAZİNE BULUNCA DURMADI. ONU KARDEŞİNE BİLDİRDİ

 

(Yuhanna Alténagézlé, Yuhanna’ nın İncil’i Üstüne Vaazlardan, 19, 1)

Andreas, İsa ile kaldıktan ve İsa’nın ona öğrettiği her şeyi öğrendikten sonra o hazineyi kendi içinde tutmadı. Almış olduğu hazineyi bildirmek için acele ile kardeşine koştu. Ona neler söylediğini iyi dinle: "Biz Mesih’i bulduk. Mesih, meshedilmiş anlamına gelir" (Yuh. 1, 41). Kısa süre içinde öğrendiği her şeyi açıklıkla nasıl ifade ettiğini görüyor musun? Nitekim, bu gerçekle onları ikna eden Öğretici’ nin gücünü ve inançlarını da gösteriyor. Çünkü başlangıçta, bu şeyleri bildirmek için özen gösteriyorlar.

Bu, gerçekten büyük bir kaygı ile O’nun gelişini hazırlayan ve gökten inmesi beklenen ve beklenilen kendini açığa vurduğunda neşe ile dolup taşan ve yüce haberi başkalarına bildirmekte acele eden bir ruhun sözüdür. Tinsel yaşamdaki karşılıklı yardımlaşma iyilikseverliğin, kardeş sevgisinin, ruh içtenliğinin gerçek işaretidir.

Başından beri uysal ve inanca hazır olan Petrus’ un ruhuna bak! Başka hiç bir şeye aldırış etmeksizin hemen koşuyor. Nitekim ‘Onu İsa’ya götürdü" (Yuh. 1, 42) diyor. Hiç kimse bu kolayca kabullenmeyi suçlayacak değildir. Çünkü olayları derinlemesine incelemeden kardeşinin sözünü kabul etmiştir. Bir olasılıkla kardeşi ona, olanları daha fazla ayrıntı ile ve daha uzun şekilde anlatılmıştır. Oysa İncil yazarları her anlatılarının kısa olmasına özen göstererek, özetliyorlar. Öte yandan, hiç sormaksızın inandığı söylenilmiyor. Andreas onu İsa’ya götürdü ve her şeyi dolaysız olarak O’ndan öğrenebilmesi için O’na teslim etti. Nitekim onlarla birlikte başka bir şakirt vardı ve o da aynı şekilde yönlendirildi.

Vaftizci Yahya, "İşte Tanrı’nın Kuzusu" ve sonra da "Kutsal Ruh’la vaftiz eden O’dur" (bk. Yuh. 1,29-33) demekle bu konuda daha açık bir öğretinin Mesih’ten gelmesini beklediyse, Andreas hiç kuşkusuz, kendisinin tam ve doyurucu bir açıklama yapmaya uygun olmadığını düşünerek, çok daha geçerli nedenlerle bu şekilde davranmıştır. Bu yüzden kardeşini, kaygı ve mutluluk içinde bir saniye bile beklemeksizin, ışığın öz kaynağına götürmüştür.

                                      

5-2-2013 tarihinde yazéldé.

5-2-2013 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN