Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri AZİZ PEDERLERİN SESİ

 

Aziz İoannis Hrisostomos’un

(Altın Ağızlı’nın) Duası

(Paskalya-Diriliş Ayininde okunur)

 

 

 

Her kim dindar ve Tanré’yé seven ise bu iyi ve parlak bayrama nâil olsun.

Her kim minnettar kul ise sevinerek girsin Rab’bin sevincine.

Her kim oruç tutup yoruldu ise, şimdi nâil olsun ödülüne.

Her kim birinci saatten çalıştı ise, alsın bugün hak mükâfatını.

Her kim üçüncü saatten sonra geldi ise, teşekkür ile bayramı kutlasın.

Her kim altıncı saatten sonra yetişti ise, şüphe etmesin, çünkü hiçbir zarar görmeyecek.

Her kim dokuzuncu saate kadar yetişebildi ise,  tereddüt etmeyip, yaklaşsın .

Her kim ki yalnız onbirinci saatte yetişebildi ise, geç kaldığı için korkmasın, çünkü Efendimiz sahip çıkandır, en son geleni de en evvel geleni gibi kabul eder· onbirinci saatte geleni de, birinci saatten çalışan gibi rahat ettirir; sonradan gelene acıyıp merhamet eder ve birincinin de gönlünü okşar· ona verir hakkını, buna ise bağışlar; amelleri kabul eder, iyi niyeti sever; iyi amele rağbet eder, iyi kalbi meth eder.

İmdi hepiniz Rab’bimizin sevincine giriniz, birinciler ve ikinciler de ücreti alınız· zenginler ile fukaralar birbirinizle coşunuz; gayretliler ve tembeller, bugünü hürmet ediniz; oruç tutanlar da tutmayanlar da eğleniniz; sofra doludur, tümünüz eğleniniz; dana büyüktür, hiç biriniz aç kalmayın, tümünüz hissedar olun; imanın davetinden cümleniz nâil olun; iyiliğin zenginliğinden hiç kimse fakirliğine acınmasın, çünkü umumi hükümranlık göründü. Hiç kimse suçlarına figan etmesin, çünkü mezardan afflık doğdu.

Hiç kimse ölümden korkmasın, çünkü kurtarıcının ölümü bizleri kurtardı.

Ölümden zapt olunan, ölümü yendi.

Ölüler diyârına inen, ölüler diyârını çıplak brakté.

O’nun bedenini tattığında, onu acılandırdı.

Bunu da İsaias (Peygamber) evvelden söylemişti diyerek: Sana aşağıda rastladığında, Ölüler diyârı acılandı, (bkz. Yeşaya 14:9).

Acılandı, çünkü hükümetinden azloldu, acılandı çünkü rezil oldu, acılandı çünkü bağlandı. İnsan bedeni aldı ve Allah’a rastladı.

Yeryüzünü aldı, gökyüzüne rastladı.

Gördüğünü aldı fakat görmediği yerden düştü. Nerededir ey ölüm senin dikenin?

Nerededir ey ölüler diyârı senin zaferin? (bkz. 1. Korintliler 15:55)

Mesih dirildi, sen yenildin. Mesih dirildi, şeytanlar düştüler. Mesih dirildi, melekler sevindiler. Mesih dirildi, hayat meydana çıktı. Mesih dirildi, mezarda hiçbir ölü kalmadı, çünkü Mesih ölülerden dirilmesi ile ölülerin ilki oldu (bkz. 1. Korintliler 15:20).

O’na ki şan ve kuvvet ebetler ebedincedir. Amin.

 

 

4-4-2010 tarihinde yazéldé.

4-4-2010 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN