Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri AZİZ PEDERLERİN SESİ

 

İsus Duası

Altınağızlı Yuhanna

Erken Dönem Kilise Babası ve Tanrıbilim Doktoru

İsus Duası Doğu Kilisesi’nin bir hazinesidir ve erenler onun hakkında yazılar yazmıştır. İsus duasının pek çok farklı biçimi vardır. Bunlardan en yaygın olanı şu şekildedir:

Rab İsus Mesih, Tanrı’nın Oğlu, bana merhamet eyle!

 

Altınağızlı Eren Yuhanna, İsus Duasının değeri konusunda aşağıdaki öğretiyi kaleme almıştır:

Sürekli “Rab, İsus Mesih, Tanrı’nın Oğlu, bana merhamet eyle” diye yalvarın; öyle ki Rabbimiz İsus’un isminin bu şekilde anılması sizi düşman ile mücadele etmeye teşvik etsin. Bu ismin anılması sayesinde kendini bu eylemde bulunmaya zorlayan ruh, içindeki her şeyi, iyiyi ve kötüyü, keşfedebilir. Öncelikle içinde, kalbinde, kötü olanı, daha sonra ise iyi olanı görecektir. Bu hatırlama, yılanı harekete geçirmek ve ona boyun eğdirmek içindir. Bu hatırlama, içimizde yaşayan günahı açığa çıkarabilir ve onu yok edebilir. Bu hatırlama, kalbimizde yaşayan tüm düşman ordularını harekete geçirebilir ve yavaş yavaş onlara galip gelerek onları söküp atabilir.

 

Rabbimiz İsus Mesih’in ismi, kalbin derinliklerine inerek, kalbin çayırlarına hükmeden yılanı alt edecek ve ruhumuzu kurtarıp onu hayata döndürecektir. Böylece sürekli Rabbimiz İsus Mesih’in isminde kalın; öyle ki kalp Rabbi ve Rab de kalbi yutsun ve ikisi bir olsunlar. Ancak bu eylem bir veya iki günde yapılamaz. Onun için birçok seneye ve uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Mesih içimizde yaşasın diye düşmanın dışarı atılması için büyük ve uzun süreli çaba gerekir. Bu büyük iş, büyük zorlanma gerektirir; çünkü “yaşama götüren kapı dar ve yol da çetindir” (Matta 7:14). Ve sadece kendilerini zorlayanlar, Göklerin Egemenliğine girerler; çünkü “zorlu kişiler onu ele geçirirler” (Matta 11:12). Bu sebeple, Rabbimiz İsus Mesih’in ismi kalplerinizde kök salıncaya ve Rabbi yüceltmekten başka bir şey düşünmekten vazgeçinceye kadar kalplerinizi Tanrı’dan ayırmamanız ve Rabbimiz İsus Mesih’i sürekli anarak kalplerinizi sürekli gözetmeniz ve korumanız için size yalvarıyorum.   

 
              
                     

15-11-2011 tarihinde yazéldé.

15-11-2011 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN