Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Μεσοποταμία αρχική σελίδα

Η Μέση Ανατολή πριν τη Μεσοποταμία

90.000 - 5.500 π.Χ.

Επόμενη περίοδος // Πίνακες τών περιόδων

Η Μεσοποταμία αποτελεί τη χώρα στην οποία έζησαν και έδρασαν τα κεντρικά πρόσωπα τού βιβλίου τής Γενέσεως. Για την κατανόησή του λοιπόν, είναι συχνά απαραίτητο να έχει ο αναγνώστης μια εικόνα τών λαών που έζησαν εκεί και τής ιστορίας τους. Στη σειρά αυτή τών άρθρων, θα παρακολουθήσουμε την ιστορία τής Μεσοποταμίας, αλλά και τής ευρύτερης περιοχής της.

Τα παρακάτω στοιχεία, είναι ταξινομημένα με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να είναι εύκολο στον αναγνώστη να βρει αυτό που ζητάει σε κάθε περίοδο.

Τα σπουδαιότερα γεγονότα:

Πριν από το 90.000 π.Χ.

Πρώτα γνωστά απολιθώματα Χόμο Σάπιενς στο Ισραήλ.


ΝΑΤΟΥΦΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Αρχή Μεσολιθικής Περιόδου) (10.000 - 7.000 π.Χ.)

 

Kάτοικοι Βόρειας Μεσοποταμίας: Σουβάριοι.

9η Χιλιετία π.Χ.

Πρωτονεολιθική Περίοδος.

Νεολιθική οικονομία που δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ούτε ως Μεσολιθική, ούτε ως πλήρως Νεολιθική. Αμμέσως μετά το 9.000 έχουμε εξημέρωση προβάτων, και βέβαιες ενδείξεις συλλογής δημητριακών και άλλων καρπών άγριας μορφής. ("βιβλ. Πελασγοί" σελ. 15).

8.350 - 7.350 π.Χ.

Ίδρυση της Ιεριχούς: Η πρώτη περιτειχισμένη πόλη στον κόσμο. (Έκταση 40 στρέμ.).

Νεολιθική επανάσταση στην Εγγύς Ανατολή. Αρχή μονίμων εγκαταστάσεων.

8η χιλιετία π.Χ.

Πρώτα κεραμικά.

Στη Συρία βεβαιώθηκε η ύπαρξη σιταριού και κριθαριού άγριας μορφής. ("Πελασγοί" σελ. 15).


ΕΠΟΧΗ ΧΑΣΟΥΝΑ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΑ (6.000 - 5.500 π.Χ.)

6.250 - 5.400 π.Χ.

Ακμή του Τσατάλ Χουγιούκ (Μικρά Ασία), η μεγαλύτερη πόλη της εποχής. (περ. 130 στρέμματα).

6.000 π.Χ.

Πρώτα γνωστά δείγματα αγγειοπλαστικής και μαλλίνων υφασμάτων. (Τσατάλ Χουγιούκ)

6.000 - 5.500 π.Χ.

Τεχνοτροπία κεραμικών: Χασούνα και Σαμάρα.

 

Επόμενη περίοδος // Πίνακες τών περιόδων

Δημιουργία αρχείου: 20-6-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 14-10-2004.

ΕΠΑΝΩ