Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Μεσοποταμία αρχική σελίδα

Εποχές Χαλάφ - Ουμπαϊντ και Ουρούκ

5.500 - 2.900 π.Χ.

Προηγούμενη περίοδος // Επόμενη περίοδος // Πίνακες τών περιόδων

Η Μεσοποταμία αποτελεί τη χώρα στην οποία έζησαν και έδρασαν τα κεντρικά πρόσωπα τού βιβλίου τής Γενέσεως. Για την κατανόησή του λοιπόν, είναι συχνά απαραίτητο να έχει ο αναγνώστης μια εικόνα τών λαών που έζησαν εκεί και τής ιστορίας του. Οι παρακάτω αναλύσεις, στηρίζονται σε δύο διαφορετικούς πίνακες, και συνδυάζουν δύο διαφορετικές υποδιαιρέσεις τών εποχών. Γι' αυτό, ίσως συναντήσετε τις ίδιες χρονολογίες τών άκρων κάθε περιόδου, σε δύο διαδοχικά αρχεία τής σειράς.

ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΑΦ ΚΑΙ ΟΥΜΠΑΪΝΤ (5500 – 3500 π.Χ.)

Κάτοικοι Βόρειας Μεσοποταμίας: Χουρρίτες, και Αμουρρού.

5.400 π.Χ.

Πρώτη κατοίκηση τής προσχωσιγενούς πεδιάδος τής Μεσοποταμίας, με τον εποικισμό τής Εριντού, που αναδύθηκε πρώτη από τα νερά. Κατελάμβανε έκταση 100 στρεμμάτων, και υπολογίζεται ότι είχε πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκων. Οι προ-Σουμέριοι αυτοί, γνώριζαν τεχνικές άρδευσης.

Μετά το 5.000 π.Χ.

Kατά τη διάρκεια αυτής τής χιλιετίας, συνεχίστηκε ο αποικισμός τής Μεσοποταμίας από αυτούς που οι αρχαιολόγοι ονομάζουν "Ουμπαϊδινούς" (από την κουλτούρα "Ουμπαϊντ"), καθώς η μία περιοχή μετά την άλλη αναδυόταν από τα νερά. Οι πρώτες πόλεις που δημιουργήθηκαν, ήταν οι κατοπινές Σουμεριακές: Εριντού, Αντάμπ, Ισίν, Κις, Κουλάμπ, Λαγκάς, Νιππούρ, Λάρσα και Ουρ.

4.500 π.Χ.

Τέλος τεχνοτροπίας Χαλάφ.


ΕΠΟΧΗ ΟΥΡΟΥΚ (4.100 - 3.500 π.Χ.)

 

4.000 π.Χ. (περίπου)

Oι αρχαιολογικές μαρτυρίες στη Νότια Μεσοποταμία έδειξαν πως κατά το δεύτερο ήμισυ τής 4ης χιλετίας π.Χ. έγιναν περισσότερα βήματα προς την αστικοποίηση. Οι παλαιότεροι νεολιθικοί οικισμοί άλλαξαν μορφή, μεγάλωσαν σε έκταση και πληθυσμό, ενώ η αυξανόμενη χρήση τού μετάλλου και τού κεραμικού τροχού απεικονίζουν μια γενικότερη πρόοδο στον τομέα τού υλικού πολιτισμού.

Αρχίζει η χύτευση του χαλκού στην Εγγύς Ανατολή. Πρώτη χρήση του Αρότρου.

Σε αυτό το διάστημα περίπου, ένας νέος Σημιτικός λαός από τη Συρία έρχεται στη Βόρεια Μεσοποταμία ειρηνικά, και αρχίζει να εγκαθίσταται, αυτοί που αργότερα έγιναν γνωστοί ως Ακκάδιοι.

3.500 - 3.300 π.Χ.

Βρέθηκαν λογιστικές πινακίδες από στα Σούσα και το Ελάμ. (περιοδικό "Περισκόπιο τής Επισήμης". Νο 167. σελ. 15).

Πρώτοι τροχοί αγγειοπλαστικής. Ανακάλυψη της ιστιοπλοϊας στην Αίγυπτο.

 


ΠΡΟΔΥΝΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ι. (3.350 - 3.200 π.Χ.)

Γύρω στο 3.250 π.Χ. νέοι πληθυσμοί εμφανίζονται στην Παλαιστίνη. Χαρακτηριστικό τους, η ταφή σε λαξευμένο βράχο. (΄΄Περισκόπιο τής επιστήμης". Νο 184. σ. 76).

Νεοεισερχόμενοι πληθυσμοί που εγκαταστάθηκαν στα Βορειο-Ανατολικά τής Μεσοποταμίας, αρχίζουν επιγαμίες με τον τοπικό πληθυσμό, και σχηματίζεται ο λαός που ονομάζουμε: Σουμέριους.

 


ΠΡΟΔΥΝΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΙ. (3.200 - 3.000 π.Χ.)

3.150 - 2.850 π.Χ.

ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Ι.Γ

Πρώτη χρήση εικονογραμμάτων. (Ιστορ. Εγκυκλοπ. Τάϊμς τής Καθημερινής, Τεύχος 1. σελ. 7,8).


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΖΑΜΔΕΤ ΝΑΣΡ (3.100 - 2.900 π.Χ.)

Αστική Επανάσταση. Επαναποικίζονται οι πρώτες μετακατακλυσμιαίες πόλεις τής Νότιας Μεσοποταμίας. Αποικισμός όλης της περιοχής. Αρδευτικά έργα λόγω ανεπαρκούς βροχής. Η παραγωγή μπρούτζου (κράμα χαλκού και άλλων μετάλλων, κυρίως κασιτέρου), επέτρεψε την κατασκευή νέων όπλων. Έτσι τα χωριά κατασκεύασαν οχυρά, και οι πόλεις τείχη.

Προηγούμενη περίοδος // Επόμενη περίοδος // Πίνακες τών περιόδων

Δημιουργία αρχείου: 20-6-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 16-10-2004.

ΕΠΑΝΩ