Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, Σωτηριολογικά και Θεολογικά

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Ιησούς Χριστός ο απόλυτος Μεσίτης

Σε τι μεσιτεύει ο Ιησούς Χριστός;

Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

Αγιογραφική έρευνα

 

19. Μεσίτης αφθαρσίας

Χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει ούτε ζωή ούτε αφθαρσία. Μόνο μέσω τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού μπορούμε να κερδίσουμε τη ζωή τού Μέλλοντος Αιώνος.

"Να φρονείτε τα άνω, όχι αυτά που είναι επάνω στη γη. Επειδή, πεθάνατε, και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό. Όταν ο Χριστός, η ζωή μας, φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί του μέσα σε δόξα" (Κολοσσαείς 3: 3).

Εκείνοι που αναγεννήθηκαν εξ ύδατος και Πνεύματος, και ομοιώθηκαν με τον Χριστό, μετέχουν μέσω τού Χριστού, τού δικού Του Πνεύματος και τής δικής Του ζωής και αφθαρσίας.

"Αυτός που σπέρνει στη σάρκα του, θα θερίσει από τη σάρκα φθορά· αλλά, εκείνος που σπέρνει στο Πνεύμα, θα θερίσει από το Πνεύμα αιώνια ζωή" (Γαλάτας 6: 8).

"ο Οποίος θα αποδώσει σε κάθε έναν σύμφωνα με τα έργα του· σ' εκείνους μεν που, με υπομονή αγαθού έργου, ζητούν δόξα και τιμή και αφθαρσία, αιώνια ζωή" (Ρωμαίους 2: 6, 7).

"Έτσι και η ανάσταση των νεκρών· σπέρνεται με φθορά, ανασταίνεται με αφθαρσία" (Α΄ Κορινθίους 15: 42).

"Θα σαλπίσει, και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι, κι εμείς θα μεταμορφωθούμε. Επειδή, πρέπει τούτο το φθαρτό να ντυθεί αφθαρσία, και τούτο το θνητό να ντυθεί αθανασία. Όταν τούτο το φθαρτό ντυθεί αφθαρσία, και τούτο το θνητό ντυθεί αθανασία, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος, που είναι γραμμένος: «Καταβροχθίστηκε ο θάνατος με νίκη»" (Α΄ Κορινθίους 15: 52-54).

"Φανερώθηκε όμως τώρα διαμέσου τής επιφάνειας του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ο οποίος, αφενός μεν κατήργησε τον θάνατο, αφετέρου δε έφερε σε φως τη ζωή και την αφθαρσία διαμέσου τού ευαγγελίου" (Β΄ Τιμόθεον 1: 10).

Όσοι είναι μέλη τού Σώματος τού Χριστού τής Εκκλησίας, και μετέχουν από τη Θεία Ευχαριστία, τρώγοντας τον άρτο και τον οίνο, το Σώμα και το Αίμα τού Κυρίου Ιησού, βρισκόμενοι σε ενότητα μαζί Του εν τη Εκκλησία Του, μετέχουν τής δικής Του αφθαρσίας:

"Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Εκείνος που πιστεύει σε μένα, έχει αιώνια ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος τής ζωής.

Οι πατέρες σας έφαγαν το μάννα μέσα στην έρημο και πέθαναν. Αυτός είναι ο άρτος, που κατεβαίνει από τον ουρανό, για να φάει κάποιος απ' αυτόν και να μη πεθάνει.

Εγώ είμαι ο άρτος ο ζωντανός, που κατέβηκε από τον ουρανό. Αν κάποιος φάει απ' αυτόν τον άρτο, θα ζήσει στον αιώνα. Και, μάλιστα, ο άρτος τον οποίο εγώ θα δώσω, είναι η σάρκα μου, που εγώ θα δώσω χάρη τής ζωής τού κόσμου.

Οι Ιουδαίοι μάχονταν, λοιπόν, αναμεταξύ τους, λέγοντας: Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του;

Ο Ιησούς, λοιπόν, είπε σ' αυτούς: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Αν δεν φάτε τη σάρκα τού Υιού τού ανθρώπου, και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Όποιος τρώει τη σάρκα μου, και πίνει το αίμα μου, έχει αιώνια ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Επειδή, η σάρκα μου, αληθινά, είναι τροφή, και το αίμα μου, αληθινά, είναι πόση.

Όποιος τρώει τη σάρκα μου, και πίνει το αίμα μου, μένει σε ενότητα με μένα και εγώ σε ενότητα μ' αυτόν. Όπως με απέστειλε ο Πατέρας που ζει, και εγώ ζω για τον Πατέρα, έτσι και όποιος με τρώει, θα ζήσει και εκείνος εξ αιτίας μου.

Αυτός είναι ο άρτος, που κατέβηκε από τον ουρανό· όχι όπως οι πατέρες σας έφαγαν το μάννα, και πέθαναν· όποιος τρώει τούτον τον άρτο, θα ζήσει στον αιώνα" (Ιωάννης 6: 47-58).

Επειδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι "ο  μόνος που έχει την αθανασία, που κατοικεί σε απρόσιτο φως, τον οποίο κανένας από τους ανθρώπους δεν είδε ούτε μπορεί να δει" (Α΄ Τιμόθεον 6: 16).

Και Αυτός "ζει στους αιώνες και έχει τα κλειδιά τού Άδη και τού Θανάτου" (Αποκάλυψις 1: 18).

 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο


Δημιουργία αρχείου: 10-7-2019.

Τελευταία μορφοποίηση: 22-7-2019.

ΕΠΑΝΩ