Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, Σωτηριολογικά και Θεολογικά

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Ιησούς Χριστός ο απόλυτος Μεσίτης

Σε τι μεσιτεύει ο Ιησούς Χριστός;

Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

Αγιογραφική έρευνα

 

20. Μεσίτης ευλογίας

Ο Άκτιστος Άγγελος Γιαχβέ, δηλαδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην προανθρώπινη ύπαρξή Του, έδωσε στον Άβραμ, (τον μετέπειτα Αβραάμ), υπόσχεση ευλογιών, αν Τον εμπιστευόταν και ακολουθούσε τις εντολές Του:

"Ο Κύριος είπε στον Άβραμ:

Βγες έξω από τη γη σου, και από τη συγγένειά σου, και από την οικογένεια του πατέρα σου, στη γη που θα σου δείξω· και θα σε κάνω να γίνεις ένα μεγάλο έθνος· και θα σε ευλογήσω, και θα μεγαλύνω το όνομά σου· και θα είσαι για ευλογία· και θα ευλογήσω εκείνους που σε ευλογούν, και θα καταραστώ εκείνους που σε καταριούνται· και μέσα σε 'σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές τής γης." (Γένεσις 12: 1-3).

Η υπόσχεση των ευλογιών, ήταν όχι μόνο για τον Αβραάμ, αλλά και για όσους θα ευλογούνταν "μέσα σ' αυτόν".

Ο Αβραάμ, φεύγοντας από τη συγγένειά του, και κατοικώντας σε σκηνές μακριά τους, έδειξε ότι επιλέγει μια νέα οικογένεια και μια νέα συγγένεια, και μια νέα πατρίδα, αναμένοντας τις ευλογίες τής νέας αυτής οικογενείας, πού ίδρυσε ο Θεός γι' αυτόν και για το "σπέρμα του".

"Με πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε, όταν τον καλούσε να βγει έξω, στον τόπο που επρόκειτο να πάρει για κληρονομιά, και βγήκε έξω, μη ξέροντας πού πηγαίνει.

Με πίστη παροίκησε στη γη τής υπόσχεσης ως ξένη, κατοικώντας σε σκηνές, μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, τους συγκληρονόμους τής ίδιας υπόσχεσης·

επειδή, περίμενε την πόλη που είχε τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός." (Εβραίους 11: 8-10).

Ο απόστολος Παύλος, εξήγησε, ότι αφού οι Χριστιανοί με το άγιο βάπτισμα "ντύνονται τον Χριστό" που ήταν "σπέρμα τού Αβραάμ", και γίνονται Σώμα Του μέσα στην Εκκλησία, (δηλαδή σε αυτή την πόλη τού Θεού που περίμενε ο Αβραάμ), γίνονται και αυτοί σπέρμα τού Αβραάμ, και κληρονόμοι τών υποσχέσεων ευλογίας.

"Όλοι είστε γιοι τού Θεού διαμέσου τής πίστης στον Ιησού Χριστό. Επειδή όσοι βαπτιστήκατε στον Χριστό, ντυθήκατε τον Χριστό. Δεν υπάρχει πλέον Ιουδαίος ούτε Έλληνας· δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος· δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό· επειδή, όλοι εσείς είστε ένας στον Ιησού Χριστό. Και αν είστε τού Χριστού, άρα είστε σπέρμα τού Αβραάμ, και σύμφωνα με την υπόσχεση κληρονόμοι" (Γαλάτες 3: 26-29).

"Ο Αβραάμ πίστεψε στον Θεό, και του λογαριάστηκε σε δικαιοσύνη. Ξέρετε, λοιπόν, ότι αυτοί που προέρχονται από την πίστη, αυτοί είναι γιοι τού Αβραάμ. Προβλέποντας, μάλιστα, η γραφή ότι ο Θεός ανακηρύσσει δίκαιους τους ανθρώπους από τα έθνη με την πίστη, προανήγγειλε στον Αβραάμ, ότι: «Θα ευλογηθούν μέσα σ' εσένα όλα τα έθνη». Ώστε, αυτοί που είναι από την πίστη, ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ" (Γαλάτες 3: 6-9).

"Για νάρθει στα έθνη η ευλογία τού Αβραάμ διαμέσου τού Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την υπόσχεση του Πνεύματος διαμέσου τής πίστης" (Γαλάτας 3: 14).

Μέσω τού Χριστού λοιπόν, μπορεί κάθε άνθρωπος να ενταχθεί στο Σώμα τού Χριστού, και να μετέχει στις ευλογίες που δικαιούται το σπέρμα τού Αβραάμ!

"Διαμέσου Αυτού (τού Χριστού), έχουμε και οι δύο (Εβραίοι και Εθνικοί ως σπέρμα τού Αβραάμ) την είσοδο προς τον Πατέρα με ένα Πνεύμα.

Επομένως, λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάροικοι, αλλά συμπολίτες των αγίων και οικείοι τού Θεού, που εποικοδομηθήκατε επάνω στο θεμέλιο των αποστόλων και των προφητών, που ακρογωνιαία πέτρα (τής Ουράνιας Πόλης τής Εκκλησίας) είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός· στον οποίο κάθε οικοδομή, καθώς συναρμολογείται, αυξάνει σε έναν άγιο ναό εν Κυρίω· στον οποίο κι εσείς συνοικοδομείστε σε κατοικητήριο του Θεού διαμέσου τού Πνεύματος." (Εφεσίους 2: 18-22).

Ως Πρώτος Παράκλητος (βοηθός), ο Κύριος Ιησούς Χριστός γεννήθηκε ως άνθρωπος, έλαβε την ανθρώπινη φύση, και προσέλαβε στο Σώμα Του κάθε άνθρωπο πίστεως, για να μετέχει σε όλες τις ευλογίες τού πιστού Πατριάρχη Αβραάμ.

"Επειδή, παιδί γεννήθηκε σε μας, γιος δόθηκε σε μας· και η εξουσία θα είναι επάνω στον ώμο του· και το όνομά του θα αποκληθεί: Θαυμαστός, Σύμβουλος, Ισχυρός Θεός, Πατέρας τού Μέλλοντα Αιώνα, Άρχοντας Ειρήνης. Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης δεν θα υπάρχει τέλος, επάνω στον θρόνο τού Δαβίδ, κι επάνω στη βασιλεία του, για να τη διατάξει, και να τη στερεώσει, με κρίση και δικαιοσύνη, από τώρα και μέχρι τον αιώνα" (Ησαΐας 9: 6,7 Εβραϊκό).

Μέσω τού Χριστού δόθηκε και το Πνεύμα το Άγιο, η Χάρη τού δεύτερου Παρακλήτου, τού Αγίου Πνεύματος, και σε Εβραίους και σε Εθνικούς.

"Και επάνω στον οίκο τού Δαβίδ, και επάνω στους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ, θα ξεχύσω Πνεύμα χάρης και ικεσιών· και θα επιβλέψουν σε μένα, τον οποίο διατρύπησαν· και θα πενθήσουν γι' αυτόν, όπως κάποιος πενθεί για τον μονογενή του, και θα λυπηθούν γι' αυτόν, όπως αυτός που λυπάται για τον πρωτότοκό του". (Ζαχαρίας 12: 10).

"Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί σας στον αιώνα, το Πνεύμα τής αλήθειας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, επειδή δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει· εσείς, όμως, το γνωρίζετε, επειδή μένει μαζί σας, και μέσα σας θα είναι. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς· έρχομαι σε σας. Λίγο ακόμα, και ο κόσμος δεν με βλέπει πλέον· εσείς, όμως, με βλέπετε· επειδή, εγώ ζω, κι εσείς θα ζείτε" (Ιωάννης 14: 15-19).

Από την πρώτη Του έλευση ως και σήμερα, και μέχρι το τέλος, όταν θα επιστρέψει, ο Κύριος Ιησούς Χριστός απευθύνει πρόσκληση σε κάθε άνθρωπο, να αποδεχθεί τη Μεσιτεία Του, και να γίνει μέτοχος τών ευλογιών τις οποίες ο Θεός υποσχέθηκε στο σπέρμα τού Αβραάμ, την Εκκλησία Του:

"Ελάτε, οι ευλογημένοι τού Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία, που είναι ετοιμασμένη σε σας από τη δημιουργία τού κόσμου" (Ματθαίος 25: 34).

"Επειδή, δέστε, κτίζω καινούργιους ουρανούς, και καινούργια γη· και δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων ούτε θάρθουν στον νου.

Αλλά, ευφραίνεστε και χαίρεστε πάντοτε σ' εκείνο που κτίζω· επειδή, δέστε, κτίζω την Ιερουσαλήμ αγαλλίαμα, και τον λαό της ευφροσύνη.

Και θα αγάλλομαι στην Ιερουσαλήμ, και θα ευφραίνομαι στον λαό μου· και δεν θα ακουστεί μέσα σ' αυτή πλέον φωνή κλαυθμού, και φωνή κραυγής" (Ησαΐας 65: 17-19).

"Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον· ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον· επειδή, τα πρώτα παρήλθαν.

Κι αυτός που κάθεται επάνω στον θρόνο είπε: "Δείτε! κάνω καινούργια τα πάντα!" (Αποκάλυψη 21: 4,5).

 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο


Δημιουργία αρχείου: 22-7-2019.

Τελευταία μορφοποίηση: 23-7-2019.

ΕΠΑΝΩ