31-3-2021

11-1-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قديس شهيد پارسى، عبدا اسقف شوش

قديس شهيد بنيامين، شماس پارسى
 
روز گراميداشت

تقویم جدید :    31مارس

تقويم قدیم  :  13 آوريل

 

قرائت كتاب مقدس

ساعت ششم ؛

اشعيا ١٠: ١٢ – ٢٠

سرويس مغرب؛

قرائت عهد عتيق  :  پيدايش ٧: ٦- ٩

قرائت عهد عتيق  : امثال ٩: ١٢- ١٨

 
دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور٦٣؛ 

ای خدا، تو خدای من هستی. در سحر تو را خواهم طلبید. جان من تشنه تو است و جسدم مشتاق تو در زمین خشک تشنه بی آب. چنانکه در قدس بر تو نظر کردم تا قوت و جلال تو را مشاهده کنم. چونکه رحمت تو از حیات نیکوتر است. پس لبهای من ترا تسبیح خواهد خواند. از اینرو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خواند. و دستهای خود را به نام تو خواهم برافراشت. جان من سیر خواهد شد چنانکه از مغز و پیه. و زبان من به لبهای شادمانی تو را حمد خواهد گفت، چون تو را بر بستر خود یاد می آورم و در پاسهای شب در تو تفکر می کنم. زیرا تو مددکار من بوده ای و زیر سایه بالهای تو شادی خواهم کرد. جان من به تو چسبیده است و دست راست تو مرا تایید کرده است. و اما آنانی که قصد جان من دارند هلاک خواهند شد و در اسفل زمین فرو خواهند رفت. ایشان به دم شمشیر سپرده می شوند و نصیب شغالها خواهند شد. اما پادشاه در خدا شادی خواهد کرد و هرکه بدو قسم خورد فخر خواهد نمود. زیرا دهان دروغگویان بسته خواهد گردید.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

چهارشنبه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا كن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، رحمت عطا فرما به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، آن اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

جالب توجه است که حكمت ، نادان را به خودش فرا می خواند: "هر كه جاهل است ، به اینجا بيايد" (امثال 9: 4).

بنابراین ، افراد باهوش هیچ ورودی به خانه حکمت یا کلیسای مقدس ندارند. تمام هوشمندی را باید در ورودی این خانه کنار گذاشت. از طرف دیگر ، اگر تمام خرد و دانش فقط در خانه حکمت باشد ، در خارج از این خانه ، در خارج از کلیساهای مقدس ، فقط حماقت ، جهل و نابینایی وجود دارد.

نهاد شگفت انگیز خدا! وارد کلیسا شوید ، ذهن خود را ترک کنید و واقعاً باهوش خواهید شد. فعالیت شخصی خود را ترک کنید ، و شما یک فاعل واقعی خواهید شد. خود و تمام خود را انکار کنید ، و یک استاد واقعی بر خود خواهید شد. آه ، اگر دنیا این خرد را می فهمید! اما این برای او پنهان است. او که حکمت خدا را نمی فهمد ، به او فریاد می زند ، و همچنان خردگرایان احمق را در کوری خود نگاه می دارد.

مبانى ارتدوكس

تفاوت یک فرد مقدس با یک شخص نجيب چیست؟

نجابت یک فرد ، به معنای سکولار کلمه ، گرچه بیانگر برخی از جنبه های مثبت وضعیت اخلاقی او (صداقت ، مسئولیت پذیری و غیره) است ، اما نمی توان آن را معادل قداست دانست. اول ، مقدس بودن به معنای وحدت روحانى و پر از فیض با خداوند است ، اما نجابت ، در بیان دنیوی این حالت ، به معنای این نیست. یک ملحد را می توان نجيب هم نامید. دوم ، قداست یک شخص با فضیلت او همراه است. از سوی دیگر ، فضیلت به معنای پایبندی به آن آرمانهای نيكى است که توسط خداوند آشکار می شود ، در حالی که نجابت سکولار به معنای انطباق شخص با یک نظم خاص سکولار است (انطباق با قوانین ، رعایت هنجارهای اخلاق و اخلاق سکولار ، و غیره) .

یکی از نمادهای یک فرد مقدس ، مطابق الهیات مقدس ، می تواند یک شیئ آهنی باشد که در شعله آتش گداخته است. علیرغم این واقعیت که این شیئ قبل از قرار گرفتن در آتش زنگ زده و نا معين بود ، پس از گرم شدن شروع به درخشش کرد. قديسين اینگونه می درخشند ، اما آنها با نور نامخلوق فيض الهی می درخشند. باز هم ، یک شیئ آهنی داغ که در شعله آتش داغ می شود ، نرم می شود - بنابراین قديسين ، وقتی مقدس می شوند ، بیشتر مطیع خواست خدا می شوند. اما به محض اینکه این جسم از روی آتش برداشته شود ، خنک می شود و دوباره به چشم نمی آید - بنابراین قدیس ، اگر خدا را ترک کند ، از درخشش با فيض متوقف می شود. در این راستا ، نماد یک فرد نجيب می تواند شیئی نباشد که درخشان است ، بلکه فقط تا یک درجه اى يا درجه ديگرى از خوردگی پاک شده است: اگرچه می درخشد ، اما مانند جسمی که در کوره گرم می شود نمی درخشد.

 

 

 

درس روز

 

خسیس

یک مرد خسيسى بود که مبلغ زیادی را در دیوار زیرزمینى پنهان کرده بود. او هر روز می آمد تا از گنج خود محافظت کند تا کسی آن را ندزدد.

اما یک روز ، کارگران متوجه رفتار عجیب این مرد شدند ، جایی را که او رفت دنبال کردند و پول را دزدیدند.

مرد به یاس وحشتناکی فرو رفت. روزها او نزدیک ورودی زیرزمین مى نشست و اشک مى ریخت.

پیرمردی دانا از آنجا عبور کرد. او از آنچه اتفاق افتاده بود مطلع شد ، سنگی را به مرد فقیر داد و گفت: "بيا اين سنگی برای توست ، آن را در دیوار نگه دار و آرام باش. اين برای تو مثل یک گنج خواهد بود. از آنجا که به هر حال پول خود را خرج نکرده ای، به این معنی است که برای تو هیچ تفاوتی بین پول و سنگ وجود ندارد ".