21-3-2021  
 
   1-1-1400

تقويم جديد: روزه، روغن و ش مجاز

تقويم قديم: روزه، روغن و ش مجاز

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید
بزرگداشت
 
قديس سيريل اسقف كاتانيا
 (قرن ٢)

قديس يعقوب اسقف كاتانيا
 (قرن٨)   

روز گرامیداشت

تقويم جديد: 21 مارس

تقويم قدیم:  3 آوريل


قرائت كتاب مقدس

 

يكشنبه ارتدوكسى

قرائت انجيل صبح ؛

انجيل يوحنا ٢٠: ١١-١٨

 ليتورگى الهى ؛

 قرائت رساله رسولى : عبرانيان ١١: ٢٤-٢٦ ، ٣٢ – ١٢: ٢

 قرائت انجيل مقدس: انجیل یوحنا: ۱: ۴۳- ۵۱

 

دعاى روزانه

يكشنبه، دعاى رستاخيز

تروپاريون ؛

قدرتهاى فرشته اى در مقبره تو هستند ، و کسانی که از آن محافظت می کردند مردند و مریم در مقبره ایستاد و به دنبال خالص ترین بدن تو بود. تو جهنم را ویران کردی، و از آن رنج نبردی. با باكره ، دهنده حيات ملاقات کردی. اى خداوند، برخاسته از مردگان، جلال بر تو باد.

 

كونتاكيون ؛

مسیح خدا، بخشنده حيات، با دست حیات بخش خود همه مردگان را از اعماق تاریك عالم مردگان بلند كرد ، طبیعت انسانى را برخيزاند ، زیرا او منجى همه ، رستاخیز و حيات و خدای همه چیز است!

 

 
 
انديشه هاى قديس تئوفان راهب

(عبرانيان ١١: ٢٤- ٢٦، ٣٢ – ١٢- ٢ ؛ يوحنا ١: ٤٣- ٥١)

 

ارتدوكسى، کلام عدالتى را که شما به خدا گفته ايد ،  تجدید عهد با او که از جانب خود با نیت بد شکسته ايد، فراموش نمى كند. به یاد داشته باشید که چگونه و چرا تخلف کرده اید ، و سعی کنید از خیانت جدید جلوگیری کنید. كلام قرمز با شکوه نیست ، اما وفاداری با شکوه است. آیا درعهد و پیمان بودن با پادشاه شکوهمند نیست؟ در عهد و پیمان بودن با پادشاه پادشاهان چقدر پر جلال تر است! اما اگر به عهد وفادار نمانید ، این جلال برای شما به شرم تبدیل خواهد شد.

چه بسیار بزرگانی که از آغاز جهان تجليل شده اند! و همه آنها بخاطر وفاداری که در آن مقاومت کرده اند ، به رغم مشکلات و اندوه فراوان ناشی از چنین وفاداری ، تجليل می شوند: "آنها شرم و ضرب و شتم ، و همچنین بندها و زندان را تجربه کردند. آنها را سنگسار كردند ، تكه تكه كردند ، شكنجه كردند ، توسط شمشير مردند،  كمبودها ، غم ها ، تلخى ها را تحمل كردند. کسانی که همه دنیا شایسته آنها نبود ، در بیابانها و کوهها ، در غارها و گردنه های زمین سرگردان بودند ... بنابراین ، ما ، با داشتن چنین ابر شاهدانى در اطراف خود ، ... با صبر و شکیبایی مسیرى را که در مقابل ما قرار دارد ، طی خواهیم کرد و به سوى پيشوا و كامل كننده ایمان يعنى عیسی نگاه می كنيم ... "(عبرانیان 11: 36–38 ، 12: 1–2)

 

 

  مبانى ارتدوكس

 

خصوصیات اساسی کلیسا چیست؟

طبق اعتقادنامه، کلیسای ارتدوكس واحد (منحصر به فرد) ، مقدس ، کاتولیک (به معناى جامع)، و رسولى است. این صفات مهمترین خصوصیات کلیسا را ​​مشخص می کنند.

 

 کلیسا با سر يگانه خود، آموزه نجات دهنده خود، قديسين و مقدسات خود ، اتحاد درونی پر از فیض اعضای خود با خدا و با یکدیگر، منحصر به فرد و متحد است.

 

 کلیسا توسط سر خود مقدس است ، با فيضى که در او زندگی می کند مقدس است ، توسط قديسين و مقدسات مقدس است ، با تعاليمش مقدس است.

 

کاتولیک بودن کلیسا ، یا جامع بودن آن ، نشانگر کامل بودن ذاتی آن است (افسسیان 1: 23). " کلیسا جامع نامیده می شود زیرا در سرتاسر جهان از ابتداى زمین تا انتهای آن واقع شده است ، در همه جا و به طور کامل همه آموزه هایی را که مردم باید بدانند ، آموزش چیزهای قابل مشاهده و نامرئی ، آسمانی و زمینی را آموزش می دهد. ، که کل نژاد بشر به ایمان واقعی هدايت می شود: حاکمان و زیردستان ، دانشمندان و مردم عادی - و همه جا انواع گناهان را که در روح و بدن انجام می شود ، التیام می بخشد ... "(قديس سیریل از اورشلیم. تعالیم).

 

کلیسا به این دلیل رسولى نامگذاری شده است که به لطف فعالیتهای رسولان تأسیس شده است ، تعالیم تعلیم یافته از طریق رسولان را دارد ، جانشینی سلسله مراتب را از رسولان دارد و نهايتا رسولان (البته با سایر قديسين) نیز در برابر خدا شفیع ما هستند.

 

 
توصيه عملى
 

 

در تمام یکشنبه های روزه بزرگ ، به استثنای یکشنبه نخل؛ روزهای پنجشنبه و شنبه در هفته مقدس ، صبح مراسم ليتورگى قديس باسيل كبير برگزار می شود. مراسم ليتورگى با این آیین فقط 10 بار در سال برگزار می شود ، که 7 مورد آن - در طى روزه بزرگ است.

در مجموع ، در آیین کلیسا ، در مراسم ليتورگى ما از سه آئین نيايشى استفاده می کنیم.

توصیه می شود مقاله مربوط به اختلافات در مراسم نيايشى ليتورگى قديس يوحناى زرين دهان و قديس باسیل كبير را بخوانید.(به فارسى ترجمه نشده است)

بیشتر عناصر مراسم نيايشى ليتورگى غیرقابل تغییر هستند.