موعظه درباره شهید مقدس قدیس تاتیانا - 12 ژانویه


 

 

 

 

 

قدیس تاتیانا ، که یادبود او را امروز جشن می گیریم ، متعلق به ردۀ شماس ها است. همانطور که از انجیل مقدس می دانیم ، زنانی بودند که به همراه رسولان ، عیسی را پیروی می کردند و توسط این زنان مؤمن مبلغین با غیرت هدایت می شدند (نگاه کنید به لوقا 8: 1-3). آنها به وظیفه دشوار خود به روشهای مختلف به رسولان كمك كردند ، زنانی مانند قدیس فیبی كه در كلیسای قرنتس توسط خود پولس قدیس به عنوان شماس مقرر شده بود.

 

از دوره ی رسولان ، زنان شماس در کلیساهای مسیحی مقرر شده بودند. گفته می شود که چهل شماس در کلیسای ایا سوفیا در کنستانتینوپول خدمت کرده اند. یکی از مشهورترین شماسان برای کارهایش در کنستانتینوپول قدیس المپیا بود که تحت نظر قدیس یوحنای زرین دهان خدمت می کرد. شماس ها توسط اسقف انتخاب شده بودند تا در کار مبلغی و خیریه کلیسا به او کمک کنند. آنها مأموریت های خاص و ارزشمندی را انجام می دادند كه به بهترین وجه توسط یك زن صورت می گرفت ، مانند مبلغی و سرویس تعمید دادن برای زنان.

 

قدیس تاتیانا در این رده از شماسان بود که توسط اسقف روم منصوب شده بود و جواهری برای کلیسای روم بود. او در اوایل قرن 3 زندگی می کرد ، در خانواده ای اشرافی در رم به دنیا آمد. پدرش سه دوره به عنوان کنسول امپراتوری خدمت کرد (بالاترین مقام سیاسی پس از خود امپراتور). در نتیجه ، قدیس تاتیانا با ثروت و افتخاری که خانواده وی از آن برخوردار بودند ، بزرگ شد ، اما او از این راضی نبود. هنگامی که او مسیح را شناخت ، وی با سرمشق گرفتن از پولس قدیس، تمام این ثروتها را بی ارزش می شمرد و در برابر گنج برتری که با شناختن عیسی مسیح به عنوان خداوند خود به دست آورد ، آنها را هیچ می دید (نگاه کنید به فیلیپیان 3: 8-9). به همین دلیل او تصمیم گرفت تمام زندگی خود را وقف مسیح و کلیسا کند. ما فقط می توانیم عمق غیرت او را که به عنوان شماس مسیح برخوردار بود، تصور کنیم! او از ثروت خود برای کمک به فقرا ، مریضان ، یتیمان و بسیاری از افراد رنج دیده دیگر استفاده کرد. از طریق کلام و نمونه او ، بسیاری از بت پرستان (از جمله اشرافیان) جذب مسیح شدند. در نتیجه ارتباطات خانوادگی ، زندگی مثال زدنی مسیحی اش و اشتیاق به خدمتِ قدیس تاتیانا در بین مسیحیان بسیار مشهور شد.

 

اما اعمال او بت پرستان را عصبانی کرد ، که می دیدند بسیاری از مردم قربانی های خدایان بتها را رد می کنند و مسیح را در آغوش می گیرند. به همین دلیل در زمانی که امپراتور سِوروس مسیحیان را شکنجه می کرد، کار او برای مسیح را به امپراتور گزارش دادند. وی دستور داد كه قدیس تاتیانا را به نزد او بیاورند ، و فکر می كرد او را ترغیب كند كه به آیین اجداد خود بازگردد. او حتی برای این منظور وی را به یک معبد بت پرستان برد. اما در معبد ، قدیس ، عمیقاً به مسیح دعا کرد ، و بتهای بت پرستان را تکان داد و آنها را به زمین انداخت و خُرد کرد. به همین دلیل او شکنجه شد. آنها او را کتک زدند و چشمان او را با میخ های آهنی خراش دادند. سپس او را آویزان كردند و سر او را تراشیدند. او در آتش انداخته شد ، اما به او آسیبی نرسید. آنها سپس او را نزد جانوران وحشی گرسنه انداختند ، اما آنها او را لمس نکردند. سرانجام ، قدیسِ پاک، سر بریده شد، که به او اجازه داد با تاج جلال ، به شادی خداوند وارد شود.

شایان توجه است که دختر کنسول امپراتور ، بالاترین مقام تحت امپراتور در کل امپراتوری روم ، انتخاب می کند که به عنوان یک مسیحی تعمید یابد. هنگامی که قانون خواستار اعدام مسیحیان بود ، چنین عملی جسورانه بود ، اما قدیس تاتیانا فراتر رفت. او مشغول انجام خدمت رسمی در کلیسا بود. بسیار قاطع و بدون در نظر گرفتن خطری که او در آن حضور داشت. عشق گرم او به مسیح تهدیدهای اینچنینی را هیچ ساخت ، چنانکه قدیس پولس رسول می نویسد: "کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا ، یا قحطی ، یا عریانی ، یا خطر ، یا شمشیر؟ (رومیان 8: 35)." یقین می دانم که نه موت و نه حیات ... و نه هیچ مخلوق دیگر ، قادر نخواهند بود که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد "(آیات 38-39). و او برای عشقش به مسیح خون خود را داد.

 

خواهران و برادران عزیزم، باشد که عشق آتشین مسیح که توسط شهید مقدس قدیس تاتیانا دریافت شد، قلبهای ما را نیز بسوزاند. بیایید اجازه ندهیم هیچ کس یا هیچ چیز مخالف خدا ما را از عشق به مسیح جدا کند. بیایید ما نیز از شهادت زندگی شماس قدیس تاتیانا در به خطر انداختن زندگی خود به عنوان مبلغ کلیسا الهام بگیریم. باشد که این غیرت الهی به ما انگیزه دهد تا تحت هدایت پدران روحانی کلیسای مان، از او در از خودگذشتگی ، فروتنی و سرسپردگی برای خدمت به نیازهای مختلف کلیسا، سرمشق بگیریم.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس

 

                                             agia tatianh 01