ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η σύναξις των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ κ Γαβριήλ
κ των λοιπών Ασωμάτων Δυνάμεων

Κάθισμα του Εσπερινού
Τῶν οὐρανίων ἀρχηγοὶ καὶ πρωτοστάται,
τῶν ὑψιθρόνων καὶ φρικτῶν τῆς θείας δόξης,
Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ Ἀρχιστράτηγοι,
σὺν πᾶσι τοῖς ἀσωμάτοις ὦ Λειτουργοί Δεσπότου
ὑπὲρ τοῦ κόσμου διαπαντός, πρεσβεύοντες αἰτήσασθε τὴν ἄφεσιν,
τῶν ἐπταισμένων ἡμῖν, καὶ ἔλεος καὶ χάριν εὑρεῖν, ἐν ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως.

Δείτε τι εορτάζουμε Σύναξις Αρχαγγέλων Μιχαήλ κ Γαβριήλ κ πασών των ασωμάτων και Ουράνιων ουρανίων Δυνάμεων
από την εξαιρετιική σελίδα Μέγας Συναξαριστής