ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΡΧΕΙΟ

Αρχή της Ινδίκτου

Γέννησις της Θεοτόκου

Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού

Σύλληψις του Προδρόμου

Αγία Σκέπη της Θεοτόκου

Η σύναξις Μιχαήλ και Γαβριήλ και των Ασωμάτων Δυνάμεων

Εισόδια της Θεοτόκου

Προεόρτια Χριστουγέννων

Σύλληψις Αγίας Αννης

Χριστούγεννα

Περιτομή του Χριστού

Θεοφάνεια

Σύναξις του Προδρόμου

Υπαπαντή του Χριστού

Τριώδιο

Χαιρετισμοί

Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

του Λαζάρου

Κυριακή των Βαΐων

Μεγάλη Εβδομάδα

Πάσχα

Ζωοδόχος Πηγή

Ανάληψις του Χριστού

Πεντηκοστή

Των Αγίων Πάντων

Γέννησις του Προδρόμου

Σύναξις των Αγίων 12 Αποστόλων

Μεταμόρφωσις του Χριστού

Κοίμησις της Θεοτόκου

Aποτομή της κεφαλής του Προδρόμου