ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Προεόρτιο Κοντάκιο
Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον
ἐν σπηλαίῳ ἔρχεται ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως.
Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα,
δὸξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων,
βουληθέντα ἐποφθῆναι παιδίον Νέον,
τὸν πρὸ αἰώνων Θεὸν.

Μεταγραφή:
Η Παρθένος (Μαρία) σήμερα τον Λόγο
που πριν από τους αιώνες ήταν και είναι
μες στο σπήλαιο έρχεται για να (Τον) γεννήσει μυστικά.
Η Οικουμένη άκου (το νέο) και χόρευε,
δόξασε μαζί με τους Αγγέλους και τους Βοσκούς τον,
πριν από τους αιώνες (ζώντα), Θεό
επειδή θέλησε να μας φανερωθεί σαν Νέο Παιδί.

Οι Καταβασίες των Χριστουγέννων.

Από την σελίδα με τους Πατερικούς λόγους δείτε:

  • Απόσπασμα λόγου Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων για το Θείο Βρέφος
  • αποσπάσματα του λόγου ΛΗ' (Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε) του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και
  • αποσπάσματα του λόγου (Μυστήριον ξένον) εις το γενέθλιον του Σωτήρος ημών
    Ιησού Χριστού του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Το "όρος" και τα Χριστούγεννα

Οι καταβασίες