ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού

Καταβασία της ε' ωδής:

Ὢ τρισμακάριστον Ξύλον!
ἐν ᾧ ἐτάθη Χριστός, ὁ Βασιλεὺς καὶ Κύριος·
δι' οὗ πέπτωκεν ὁ ξύλῳ ἀπατήσας,
τῷ ἐν σοὶ δελεασθείς, Θεῷ τῷ προσπαγέντι σαρκί,
τῷ παρέχοντι τὴν εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Μεταγραφή:

Ω τρισμακάριστο Ξύλο!
πάνω στο οποίο κρεμάστηκε ο Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος.
Δια του οποίου έπεσε ο (διάβολος) που απάτησε (τον Αδάμ) με το ξύλο (=δέντρο)
αφού απατήθηκε από αυτόν που είναι επάνω σου, τον Θεό που καρφώθηκε κατά σάρκα,
αυτόν που παρέχει την ειρήνη (Του) στις ψυχές μας.