Νεοπαγανιστικές απάτες Απάντηση στις ψευδείς συκοφαντίες τού Νεοπαγανισμού

Επιστροφή στην ενότητα περί Ελληνικότητας

  Οι "Γραικοί" και οι αμόρφωτοι Νεοεθνικοί

"ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΓΡΑΙΚΥΛΟΥΣ. Επίσημη και μοναδική θρησκεία του Ελληνικού Έθνους είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ". (Πηγή:   http://www.hellenicreligion.gr/doc/kritikimarinis.htm 27/11/2003, ανυπόγραφο άρθρο)

"…τους Έλληνες, όχι τους ρωμιούς, όχι τους Γραικούς ή τους Greeks, αλλά τους Έλληνες…" (Πηγή: Περιοδικό «Ιχώρ», τεύχος 29, άρθρο «Εκδοτικό Σημείωμα», Ευάγγελος Γ. Μπεξής, σελίδα 2)

Άπαντες οι νεο-Εθνικοί, φανατικοί και μη, αναλώνονται σε ρητορικές εκφράσεις που μαρτυρούν την βαθιά έλλειψη της παιδείας των. Χλευάζουν το «Γραικός» αλλά τους περιγελά ο Αριστοτέλης διότι πρώτος ο Αριστοτέλης μετέθεσε την παλαιότατη Ελλάδα από την Θεσσαλία στην Ήπειρο και κυρίως στην περιοχή της Δωδώνης και του Αχελώου

«(ο κατακλυσμός) περί τον Ελληνικόν εγένετο μάλιστα τόπον. Και τούτου περί την Ελλάδα την αρχαίαν. Αύτη δ' εστίν η περί Δωδώνην και τον Αχελώον. Ούτος γαρ πολλαχού το ρεύμα μεταβέβληκεν. Ώκουν γαρ οι Σελλοί ενταύθα και οι καλούμενοι τότε μεν Γραικοί, νυν δ' Έλληνες". (Μετεωρ. 352α).

Μα δεν είναι μόνο αυτό! Αυτοί που βάλθηκαν να "διαφωτίσουν" την Ελλάδα μέσα από υποτιθέμενο σκοτάδι, δεν γνωρίζουν πως η Πανδώρα είναι κόρη του Δευκαλίωνα και μητέρα του Γραικού από τον Δία; Δεν γνωρίζουν πως οι πρόγονοι των Ελλήνων είναι ο Δευκαλίωνας, ο Έλλην και ο Γραικός;!

Είναι εκπληκτικό, το ότι οι Νεοειδωλολάτρες δεν έχουν ΤΙΠΟΤΑ ΣΩΣΤΟ. Όλα όσα λένε, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, είναι ή ψευδές, ή αμαθές. Να μας ζήσουν οι "φωτοδότες" τής Ελλάδος!

Δημιουργία αρχείου:27-7-2004.

Τελευταία ενημέρωση: 27-7-2004.

ΕΠΑΝΩ