Νεοπαγανιστικές απάτες Απάντηση στις ψευδείς συκοφαντίες τού Νεοπαγανισμού

Επιστροφή στην ενότητα: Φιλόσοφοι

Ο Πλάτων κατά της Δημοκρατίας

Ο Χριστιανισμός κράτησε όλα όσα άξιζαν από τους φιλοσόφους, αλλά είχε τη λογική να απορρίψει όσα ήταν λάθος. Αυτή την απόρριψη των λαθών, οι Νεοπαγανιστές την ονομάζουν: "καταστροφή του Ελληνικού πνεύματος". Ας δούμε λοιπόν κάτι ακόμα, που οι Νεοειδωλολάτρες οφείλουν να ασπαθούν από το "Ελληνικό πνεύμα" για να είναι συνεπείς με τον Πλάτωνα:

«Πλάτων, ο επιφανής φιλόσοφος: Τυραννόφιλος και υπέρμαχος της μοναρχίας… Αλλά και στο έργο του Πλάτωνος […] επισημαίνονται στίγματα και πολιτικές αχρειότητες.

Στην ακμή της άμεσης δημοκρατίας ο Πλάτων καταφρονεί το πολίτευμα της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης και εγκωμιάζει το καθεστώς της τυραννίας και ιδίως το μοναρχικό. […] Θα αποσιωπήσει τα εγκλήματα και τις αχρειότητες των [Τριάκοντα] Τυράννων στο έργο του Μενέξενος. Ζήτησε μάλιστα να παραγραφούν και να λησμονηθούν οι κακουργίες τους – ήταν συγγενείς και φίλοι του! […]

Η υπερβολική ελευθερία –"άγαν ελευθερία"– γράφει, οδηγεί στη… δουλεία. […]

Παντού στα έργα του λοιδορεί τη δημοκρατία. Είναι, γράφει, τέλεια αναρχία, αφού μοιράζει ισότητα σε ίσους και άνισους. Θεωρεί μάλιστα πηγή της τυραννίας τη… δημοκρατία. […]Υποστηρίζει ακόμα, με απύθμενο θράσος, ότι "ισχυρή πολιτική εξουσία" υπάρχει μόνο στην πόλη όπου κυβερνά τύραννος. […]

Αντιφατικός στην πολιτική του φιλοσοφία αναφέρεται συχνά με καταφρόνηση στον λαό. Ενοχλείται από το δικαίωμα των απλών πολιτών – χτιστάδες, χαλκιάδες, πραματευτάδες – να ανεβαίνουν στο βήμα, κατά τις συνελεύσεις της εκκλησίας του δήμου και να μιλούν για τα προβλήματα της πόλης…»

Πηγή: Κυριάκος Σιμόπουλος, "Διανοούμενοι και Καλλιτέχνες Ευτελείς Δούλοι της Εξουσίας", εκδ. Στάχυ.

Δημιουργία αρχείου:7-12-2004.

Τελευταία ενημέρωση: 7-12-2004.

ΕΠΑΝΩ