Νεοπαγανιστικές απάτες Απάντηση στις ψευδείς συκοφαντίες τού Νεοπαγανισμού

Επιστροφή στις ενότητες: Αρχαιοελληνική κοινωνία , Αγία Γραφή και Πολιτισμός

Η υποταγή τής γυναίκας

Όταν οι Νεοπαγανιστές μας κατηγορούν επειδή... σεβασθήκαμε τους αρχαίους ομοπίστους τους!

Η ισότητα ανδρός και γυναικός στη Χριστιανική πίστη, διατυπώνεται ξεκάθαρα. Αλλά οι συκοφάντες Νεοπαγανιστές, δεν μπορούν να μη διαβάλλουν (ως διάβολοι) τους Χριστιανούς, για ψευδείς αιτίες. Έτσι και στη συνέχεια, θα δούμε και αυτή τη διαβολή τους.

Λένε οι ψευδολόγοι τού Νεοπαγανισμού:

"Η γυναίκα είναι για τον Χριστιανισμό κατώτερη και πρέπει να υποτάσσεται."


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αναφέρουν οι Νεοπαγανιστές για την φράση του Παύλου ότι η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον άνδρα, και το φέρνουν αυτό ως παράδειγμα ανισότητας της γυναικας στον Χριστιανισμό. Όμως τους λόγους τους δικαιολογούν αλλού οι απόστολοι, λέγοντας:
 
"1 ΟΜΟΙΩΣ αι γυναίκες υποτασσόμεναι τοις ιδίοις ανδράσιν, ίνα και ει τινες απειθούσι τω λόγω, δια της των γυναικών αναστροφής άνευ λόγου κερδηθήσονται, 2 εποπτεύσαντες την εν φόβω αγνήν αναστροφήν υμών". (Α΄ Πέτρου 3/γ΄).
 
"υποτασσομενας τοις ιδιοις ανδρασιν ινα μη ο λογος του Θεου βλασφημηται". (Τίτον 2/β΄ 5).
 
Δηλαδή, αφ' ενός για να κερδίσουν τους άνδρες τους ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ειδωλολάτρες και είχαν την συνήθεια να τις θέλουν υποτακτικές, και αφ' ετέρου να υποτάσσονται, για να μην τις θεωρούν οι εκτός Εκκλησίας, οι ειδωλολάτρες του καιρού εκείνου αυθάδεις και σχηματίσουν έτσι αρνητική εντύπωση για το Χριστιανισμό. Διότι, όσο και αν το συγκαλύπτουν οι νεοπαγανιστές, η αντίληψη περί της ευπρεπούς γυναίκας ανάμεσα στους ειδωλολάτρες ήταν αυτή που καταγράφει ο Πλούταρχος:

"υποτάσσουσαι μεν γαρ εαυτάς τοις ανδράσιν επαινούνται, κρατείν δε βουλόμεναι μάλλον των κρατουμένων ασχημονούσι" (Πλουτάρχου "Ηθικά" 142 Ε)
 
Επαινούνται οι ειδωλολάτρισσες που υποτάσσονται στους άντρες τους, γράφει. Οι Νεοπαγανιστές κατηγορούν τους τότε Χριστιανούς, επειδή προσαρμόζονταν εξωτερικά στις αντιλήψεις των τότε ειδωλολατρών – αυτών που έχουν οι νεοπαγανιστές ως πρότυπο! Αν πάλι ο Παύλος έλεγε τα αντίθετα, οι τοτινοί ειδωλολάτρες θα κατηγορούσαν τους Χριστιανούς ότι δίνουν εξουσίες στη γυναίκα ανάρμοστες προς την φύση της. Αλλά ο Παύλος ζητώντας να γίνουν σεβαστές οι κοινωνικές συνθήκες για λόγους προσαρμογής στην τότε κοινωνία, έλεγε και αυτό που ξεχνάν οι νεοπαγανιστές:
 
«Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν καί θήλυ, πάντες γάρ υμείς είς εστε εν Χριστώ Ιησού.» (Πρός Γαλάτας Επιστολή, γ' 28)
 
Πέραν αυτού, ποιος τους είπε τών ειδωλολατρών, ότι στους Χριστιανούς ο κατώτερος υποτάσσεται στον ανώτερο; Αυτό συνέβαινε ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ. Σ' εμάς το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει:

"υποτασσόμενοι αλλήλοις εν φόβω Χριστού". (Εφεσίους 5/ε΄ 21). Άρα ΟΛΟΙ οι Χριστιανοί οφείλουν να υποτάσσονται ο ένας στον άλλον. Δεν είναι θέμα "ταξικών διακρίσεων".

"51 και κατέβη μετ’ αυτών και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και ην υποτασσόμενος αυτοίς. και η μήτηρ αυτού διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής. 52 Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτι παρά Θεω και ανθρώποις". (Λουκάς 2/β΄).

Τι βλέπουμε εδώ; Ο Θεός τών Χριστιανών, ο Χριστός, ΥΠΟΤΑΣΣΟΤΑΝ όχι μόνο στην φυσική του μητέρα, αλλά και στον πατριό του τον Ιωσήφ! Ο Πλάστης υποτάχθηκε στο πλάσμα Του! Και μάλιστα η μητέρα του ήταν φυσικά ΓΥΝΑΙΚΑ!

Όταν ο Παύλος λέει ότι η γυναίκα πρέπει να σιωπά και να μην διδάσκει, μιλάει για δημόσιο κήρυγμα ΕΝΤΟΣ της εκκλησίας, στις συναθροίσεις των πιστών. ΕΚΤΟΣ των συναθροίσεων όμως, όπως φαίνεται από την Καινή Διαθήκη, υπάρχουν πολλές γυναίκες απόστολοι και κήρυκες του Χριστιανισμού στους παγανιστές. Η αγία Πρισκίλλα αποκαλείται ... «συνεργός» του Παύλου (Πρός Ρωμαίους ΙΣΤ' 3-4). Μάλιστα εκείνη μαζί με το σύζυγό της τον Ακύλα κατήχησαν τον Απολλώ  (Πράξεις ΙΗ' 24-26). Η αγία Ιουνία ήταν επίσημη "εν τοίς αποστόλοις" (Πρός Ρωμαίους ΙΣΤ' 7). Άλλες απόστολοι ήσαν η Τρύφαινα, η Τρυφώσα, η Περσίς και η Ιουλία (Πρός Ρωμαίους ΙΣΤ' 12, 15).

Περισσότερα: Ο υποβιβασμός τής γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα

Δημιουργία αρχείου:10-8-2004.

Τελευταία ενημέρωση: 10-8-2004.

ΕΠΑΝΩ