Νεοπαγανιστικές απάτες Απάντηση στις ψευδείς συκοφαντίες τού Νεοπαγανισμού

Επιστροφή στην ενότητα Ρώμη

Η διάσωση των βιβλίων του... Πορφυρίου, από τους Χριστιανούς!

Είναι γνωστό το παραμύθι των Νεοπαγανιστών, ότι δήθεν οι Χριστιανοί "έκαψαν" τα βιβλία των Φιλοσόφων. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς αντίθετη από όσα λένε οι Νεοπαγανιστές (όπως πάντα!) Ενώ οι ίδιοι οι Ειδωλολάτρες έκαιγαν ο ένας τα βιβλία του άλλου, (και των Χριστιανών φυσικά), οι Χριστιανοί αντιθέτως, ΔΙΕΣΩΣΑΝ τα βιβλία των φιλοσόφων, ακόμα και βιβλία ειδωλολατρών εχθρών τους όπως ο... Πορφύριος!!!

Δίνουμε τον κατάλογο των βιβλίων του Πορφυρίου, τα οποία διασώθηκαν αντιγραφόμενα από Χριστιανούς επί 16 αιώνες (δεν συνυπολογίζουμε όσα υπήρχαν κατά τη βυζαντινή εποχή, αλλά καταστράφηκαν από άλλα αίτια π.χ. βαρβαρικές εισβολές). Σε παρένθεση ο τόπος και το έτος έκδοσης, όσων από αυτά εξεδόθησαν:

1) Περί του εν Οδυσσεία των Νυμφών άνδρου (Leipzig 1886),

2) Περί αποχής εμψύχων (Leipzig 1886),

3) Εισαγωγή εις τας Αριστοτέλους Κατηγορίας (Berlin 1895),

4) Προς Μαρκέλλαν (Leipzig 1886),

5) Εις τας Αριστοτέλους Κατηγορίας κατά πεύσιν και απόκρισιν (Berlin 1895),

6) Περί Πλωτίνου βίου και της τάξεως των βιβλίων αυτού (Paris 1951),

7) Εις τινα των βιβλίων Υπομνήματα,

8) Αφορμαί προς τα νοητά (Paris 1855),

9) Φιλόσοφος ιστορία εν βιβλίοις δ΄ (Lipsiae 1886),

10) Πυθαγόρου βίος (Lipsiae 1886),

11) Φιλολόγου ιστορίας βιβλία ε΄,

12) Φιλόλογος ακρόασις,

13) Προς τους από τον νου χωρίζοντας το νοητόν,

14) Περί αρχών,

15) Περί ύλης,

16) Περί ψυχής προς Βόηθον ε΄,

17) Περί των της ψυχής δυνάμεων,

18) Περί αισθήσεως, (Leipzig 1904),

19) Προς Γαύρον και πώς εμψυχούται τα έμβρυα, (Berlin 1895),

20) Περί ύπνου και εγρηγόρσεως,

21) Περί του εφ' ημίν,

22) Περί του γνώθι σαυτόν,

23) Προς Νημέρτιον,

24) Περί της εκ λογίων φιλοσοφίας (Berlin 1866),

25) Περί αγαλμάτων (Hildescheim 1964),

26) Περί θείων ονομάτων,

27) Προς ανεβώ επιστολή (Berlin 1857),

28) Εις τα Ιουλιανού του Χαλδαίου,

29) Περί της Ομήρου φιλοσοφίας,

30) Περί της εξ Ομήρου ωφελείας των βασιλέων βιβλία ι΄,

31) Περί Στυγός,

32) Κατά Χριστιανών λόγοι ιε΄ [Αφού κατά τους Νεοειδωλολάτρες, δήθεν "οι Χριστιανοί έκαψαν κάθε αντίγραφο, ακόμη και τις Χριστιανικές απαντήσεις προς αυτόν", πώς κυκλοφορούν σήμερα εκδόσεις του βιβλίου αυτού;],

33) Ομηρικά ζητήματα (Leipzig 1882),

34) Περί των παραλελειμμένων τω ποιητή ονομάτων,

35) Γραμματικαί απορίαι,

36) Περί των κατά Πινδάρου του Νείλου πηγών,

37) Εις το Θουκιδίδην προοίμιον,

38) Προς Αριστείδην,

39) Εις την Μινουκιανού τέχνην,

40) Η περί των στάσεων τέχνη,

41) Συναγωγή των ρητορικών ζητημάτων,

42) Εις τα αρμονικά Πτολεμαίου υπόμνημα (Goeteborg 1932),

43) Εισαγωγή εις την αποτελεσματικήν του Πτολεμαίου (Bruessel 1933),

44) Εισαγωγή αστρονομουμένων εν βίβλοις τρισί,

45) Στοχεία,

46) «Όσα των αριθμών ήρταται»,

47) Συμμίκτων ζητημάτων,

48) Περί αγνού βίου (Leipzig 1915),

49) Σχόλια εις Κρατύλον (Berlin 1821),

50) Σχόλια εις Παρμενίδην,

51) Σχόλια εις Φαίδωνα,

52) Σχόλια εις Τίμαιον (Leipzig 1904),

53) Σχόλια εις τας Κατηγορίας,

54) Introductio in categorias syllogismos,

55) Σχόλια εις Περί Ερμηνείας,

56) Σχόλια εις Φυσικά,

57) Σχόλια εις Λ΄ των Μεταφυσικών,

58) Σχόλια εις Ηθικά,

59) Σχόλια εις Περί Ψυχής,

60) Περί καταφάσεως και Αποφάσεως,

61) Περί του μίαν είναι την Πλάτωνος και Αριστοτέλους αίρεσιν,

62) Περί διαστάσεως Πλάτωνος και Αριστοτέλους.

 

Αυτά όλα, τα αντέγραφαν επί αιώνες οι Χριστιανοί, ακόμα και τότε (κυρίως) που δεν υπήρχε τυπογραφία, και χρειαζόταν μόχθος και χρόνος για την αντιγραφή του κάθε βιβλίου ξεχωριστά. Θα μπορούσαν άνετα να τα κάψουν, «για εκδίκηση» Όμως δεν το έκαναν, όπως έκαναν παλαιότερα οι ίδιοι οι ειδωλολάτρες για τα βιβλία των φιλοσόφων. Αντιθέτως, οι Χριστιανοί διέσωσαν ως σήμερα με μόχθο, ακόμα και τα βιβλία των εχθρών τους!

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς την αχαριστία και την κακία των Νεοειδωλολατρών, όταν εξαπατούν τον κόσμο, λέγοντας ότι δήθεν οι Χριστιανοί έκαψαν τα βιβλία των Φιλοσόφων!

Δημιουργία αρχείου: 10-12-2004.

Τελευταία ενημέρωση: 10-12-2004.

ΕΠΑΝΩ