Νεοπαγανιστικές απάτες Απάντηση στις ψευδείς συκοφαντίες τού Νεοπαγανισμού

Επιστροφή στην ενότητα περί Συκοφαντιών

Ήταν ο Ιουστινιανός ο Σλάβος Γιουτπράνδα;

Του Ι. Τ.

Αναδημοσίευση από: http://www.geocities.com/porta_aurea/arhaioplixia.html

Όχι ότι θα άλλαζε κάτι σε μια πολυεθνική αυτοκρατορία σαν την Ρωμαϊκή, αν ο αυτοκράτοράς της ήταν Σλάβος. Αλλά ορισμένοι Νεοπαγανιστές με τον ρατσισμό που τους διακρίνει, διαδίδουν αυτό το ψέμα, ως αρνητικό στοιχείο του Ιουστινιανού, για να τον συκοφαντήσουν ως ανθέλληνα! Γι' αυτό κι εμείς, παρά το ότι δεν έχει σημασία η εθνότητα του Ιουστινιανού, εδώ θα εκθέσουμε ακόμα μια Νεοπαγανιστική απάτη ή αμάθεια.

Oρισμένοι Νεοπαγανιστές, διαδίδουν πως ο Ρωμηός/βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουστινιανός-Γιουτπράνδα (το τονίζουν αυτό), δήθεν "έκλεισε την Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών το 529, ρίχνοντας στο σκοτάδι την ανθρωπότητα, και οδηγώντας  τάχα, στην στην αμάθεια του Μεσαίωνα".

Καταρχήν, να αναφέρουμε κάτι σχετικό με την δήθεν σλαβική ονομασία και καταγωγή του Ιουστινιανού, την οποία συνεχώς, με μεγάλη χαρά διαφημίζουν και διαδίδουν οι Νεοπαγανιστές «ερευνητές»:

Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος ονομαζόταν ο Ιουστινιανός προτού λάβει το όνομα «Ιουστινιανός», κι όχι «Γιουτπράνδα». Το δήθεν όνομα του Ιουστινιανού «Γιουτπράνδα» και η εξ αυτού φερόμενη σλαβική καταγωγή στηριζόταν σε βίο του Ιουστινιανού γραφέντα από κάποιον Θεόφιλο που δήθεν υπήρξε διδάσκαλος του αυτοκράτορα. Αλλά ο Άγγλος Bryce στο The life of Justinian by Theophilus στο English Historical Review του 1887, σ. 657, απέδειξε ότι ο βίος αυτός είναι κατασκεύασμα Δαλματού ιερέα του 17ου αιώνα, του Ιωάννη Μάρναβιτς. Τα ίδια λεν και ο Bury στο A history of the later Roman empire, Λονδίνο 1889 τ. Α’ σ. 334, καθώς και ο  Diehl στο Justinien, Παρίσι 1901. 

Οι Νεοπαγανιστές, επειδή ο Παπαρηγόπουλος – που έγραψε την ιστορία του  προτού οι παραπάνω ξένοι ιστορικοί ανακαλύψουν την απάτη – τον αναφέρει ως Σλάβο Γιουτπράνδα, συνεχώς φέρνουν τον Παπαρηγόπουλο ως «απόδειξη».

Ένα ακόμα δείγμα της αμάθειας, του ρατσισμού και της διαστρέβλωσης που επιχειρούν οι Νεοπαγανιστές στην ιστορία, με σκοπό να κατηγορήσουν οτιδήποτε Χριστιανικό.

Δημιουργία αρχείου: 26-10-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 26-10-2005.

ΕΠΑΝΩ