Νεοπαγανιστικές απάτες

Ο πολιτισμός τής Ρώμης


ΘEMATA

Ψάχνοντας αγωνιωδώς να βρουν κάτι να χτυπήσουν την Εκκλησία τού Χριστού οι Νεοπαγανιστές, δεν μπορούσαν παρά να παραχαράξουν και την ιστορία τών Ρωμιών επί Τουρκοκρατίας. Κάνοντας λοιπόν επιλεκτική (άρα διαστρεβλωτική) παρουσίαση ορισμένων στοιχείων, διαστρέφουν την αλήθεια για πλήθος ζητήματα και σε αυτό τον τομέα.

Τα παρακάτω άρθρα, θα ασχοληθούν με αυτά ακριβώς τα θέματα, που έχουν σχέση με την Τουρκοκρατία.

Θέματα


Το αρχείο αυτό, δημιουργήθηκε στις 3-6-2004

Ενημερώθηκε στις 6-7-2005.

Επάνω