Ενότητες κεφαλαίου 18

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 19ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: Α΄.

Οι "γιοί του Θεού" είναι οι "φωτιζόμενοι"


Καιρός πλέον να δούμε τη σχέση και άλλων εκφράσεων της Αγίας Γραφής, με το θέμα που μας απασχολεί.  Θα εξετάσουμε πώς η Αγία Γραφή δίνει ένα ακόμα όνομα στους "γιούς του Θεού": "γιοί του φωτός" ή "φωτισμένοι".

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μαρτυρεί γι' αυτό, όπως μας το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο:

"Ούτος (ο Ιωάννης), ήλθεν εις μαρτυρίαν ίνα μαρτυρήση περί του φωτός(ο Λόγος) Ην το φως το αληθινόν… εις τα ίδια ήλθεν, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον.  Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι, τοις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού… εκ Θεού εγεννήθησαν.

Και ο Λόγος σαρξ εγένετο, και εσκήνωσεν εν ημίν…"

Από αυτό το χωρίο, βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, (ο Λόγος), "ήταν το φως το αληθινό".  Συνεπώς, "όσοι έλαβαν αυτόν", έλαβαν το φως.  Αυτοί έχουν την εξουσία να γίνουν "γιοί του Θεού", "με την πίστη", όπως έχουμε δει στην εξέταση της επιστολής Γαλάτας 3/γ΄ 22-29.  Αυτοί οι "γιοι του Θεού", "εκ Θεού εγεννήθησαν". Είναι λοιπόν οι αναγεννημένοι "εξ ύδατος και Πνεύματος".

Οι αναγεννημένοι γιοί του Θεού λοιπόν, λαβαίνουν το Λόγο (Ιησού Χριστό) μέσα τους, και επειδή ο Λόγος "είναι το φως το αληθινό", αυτοί φωτίζονται.

ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΛΟΙΠΟΝ, ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ.

 

Ενότητες κεφαλαίου 18

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 19ο

Δημιουργία αρχείου: 13-1-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 3-11-2004.

Πάνω