Ενότητες κεφαλαίου 18

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 19ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: Β΄.

"Γιοί του Θεού" - "Γιοί του Φωτός"


Ένας άλλος τρόπος για να οδηγηθούμε στο ίδιο συμπέρασμα, είναι και ο εξής:

Η Αγία Γραφή, αναφέρει συχνά πως ο Θεός είναι φως.

"Ο Θεός… ος έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, εν προσώπω Ιησού Χριστού".

-Β΄ Κορινθίους 4/δ΄ 6.

"Ο Θεός φως εστιν… εάν δε εν τω φωτί περιπατώμεν… το αίμα Ιησού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας".

-Α΄ Ιωάννου 1/α΄ 5-7.

Εάν λοιπόν κάποιος είναι γιος του Θεού, είναι και γιος φωτός:

"ουκ έστι εν σκότει… υιοί φωτός εστέ και υιοί ημέρας… μη καθεύδομεν ως οι λοιποί… ημείς δε ημέρας όντες νήψωμεν…"

-Α΄ Θεσσαλονικείς 5/ε΄ 4 - 8.

"Πιστεύετε εις το φως, ίνα υιοί φωτός γίνησθε".

-Ιωάννης 12/ιβ΄ 35,36.

"ήτε… φως εν Κυρίω, ως τέκνα φωτός περιπατείτε - ο γαρ καρπός του φωτός… - μη συγκοινωνείτε τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους… παν γαρ το φανερούμενον φως εστιν, διο λέγει: ΄΄έγειρε ο καθεύδων (ο κοιμόμενος) και ανάστα εκ των νεκρών, και επιφαύσει (θα σε φωτίσει) ο Χριστός΄΄ …αλλά πληρούσθε εν Πνεύματι… ωδαίς πνευματικαίς…"

-Εφεσίους 5/ε΄ 7 - 20.

 

Ενότητες κεφαλαίου 18

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 19ο

Δημιουργία αρχείου: 13-1-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 3-11-2004.

Πάνω