Ενότητες κεφαλαίου 18

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 19ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: Δ΄.

Ο "φωτισμός" επιτελείται στις καρδιές, όπου το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στους γιους του Θεού.


Τέταρτη απόδειξη για το ότι η έκφραση "φωτισμένος" είναι ίδια με την έκφραση "γιος του Θεού", είναι το ότι ο φωτισμός επιτελείται στην καρδιά του "εν Πνεύματι" πιστού.

"O Θεός… ος έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού".

-Β΄ Κορινθίους 4/δ΄ 6.

"…έωσού έλθη η αυγή της ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις ημών"

-Β΄ Πέτρου 1/α΄ 19.

Ειδικά τα παρακάτω εδάφια, συνδέουν τον "φωτισμό" με τα "γέννη γλωσσών", που έχουν οι "εν Πνεύματι" πιστοί:

"ήτε… νυν δε φως εν Κυρίω. ως τέκνα φωτός περιπατείτε… έγειρε ο καθεύδων και ανάστα εκ των νεκρών, και επιφαύσει σοι ο Χριστός… πληρούσθε εν Πνεύματι… άδοντες και ψάλοντες τη καρδία υμών τω Κυρίω, ευχαριστούντες πάντοτε…"

-Εφεσίους 5/ε΄ 7-20.

 

Ενότητες κεφαλαίου 18

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 19ο

Δημιουργία αρχείου: 13-1-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 3-11-2004.

Πάνω